PROGRAM KAWALAN TIBI KEBANGSAAN

Document Sample
PROGRAM KAWALAN TIBI KEBANGSAAN Powered By Docstoc
					PROGRAM KAWALAN
 TIBI KEBANGSAAN

  DR AZWAYATI BT ABAS
     MD UKM,
     IPR, HKL.
LATARBELAKANG

   Di lancarkan pada tahun 1961
   Bertujuan untuk mengurangkan dan seterusnya
   menghapuskan masalah Tibi
   Program adalah berbentuk vertikal
   Berpusat di PTN (NTBC)
   Pengarah PTN bertindak sebagai ketua program
   Penyelarasan di peringkat negeri oleh Pasukan
   Pengurusan Tibi negeri (State TB Menagerial
   Teams)
Perkembangan program

   Pengesanan kes bersimtomatik melalui
   pemeriksaan kahak – 1969, sebelumnya ialah
   melalui pemeriksaan x-ray secara beramai-
   ramai
   Penubuhan pasukan pengurusan Tibi negeri –
   1973
   Penubuhan Daftar kawalan Tibi – 1973
   Memendekkan tempoh rawatan drpd
     20 bulan  14 bulan (1974)
     14 bulan  6 bulan (1984)
STRATEGI PROGRAM

   Pelalian BCG
   Pengesanan kes
   Rawatan
   Pendidikan kesihatan
   Latihan
Sasaran epidemiologi


   Melindungi sekurang-kurangnya 95% penduduk
   yang rentan dengan pelalian BCG
   Mengesan bilangan kes yang setara dengan kadar
   insiden setahun
   Menjadikan 95% daripada kes yang infeksus
   tidak lagi infeksus melalui rawatan yang efektif.
Sasaran program keseluruhan

   Tibi tidak lagi tersenarai dalam 10 penyebab
   kematian utama.
   Kadar kematian kurang drpd 10 per 100,000
   penduduk
   Kadar prevalens kes Tibi yang infeksus kurang
   drpd 1 per 1,000 penduduk
   Risiko jangkitan Tibi kurang drpd 1% setahun.
Perubahan organisasi program - 1995

   Pusat pentadbiran Program Kawalan Tibi Beralih
   ke Bahagian Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan
   Awam selaras dengan polisi integrasi KKM.
   Ketua program ialah Pengarah Kawalan Penyakit
   Pasukan pengurusan Tibi negeri dimansuh
   Penyelarasan program kawalan tibi peringkat
   negeri berpindah kepada pengarah kesihatan
   negeri
   Ketua IPR (dulu PTN) bertindak sebagai penasihat
   teknikal
Pelaksanaan program selepas
integrasi

    Permulaan rawatan boleh dijalankan di klinik
    kesihatan primer
    Pendaftaran kes oleh pejabat kesihatan
    daerah
    Susulan kes dikendalikan oleh klinik
    kesihatan yang berkenaan
    Siasatan dan pemeriksaan kes dan kontak -
    oleh klinik kesihatan yang berkenaan
Objektif program - disemak

   Mengurangkan kadar prevalence Tibi ke paras
   separuh menjelang tahun 2010
   Mengesan sekurang-kurangnya 70% kes-kes
   yang yang dijangka kahak positif
   Memastikan pencapaian 85% kadar sembuh bagi
   kes-kes kahak positif
   Memastikan pencapaian 100% kaedah DOTS
   bagi kes-kes yang kahak positif menjelang
   tahun 2005
Strategi program- disemak

  Saringan kes-kes bersimtomatik di kalangan golongan
  berisiko
  Saringan mandatori kalangan pekerja-pekerja asing –
  oleh FOMEMA
  Pencegahan jangkitan nosokomial
  Meningkatkan pengesanan kes-kes tercicir, dan
  kontak
  Tingkatkan aktiviti pendidikan kesihatan
  Kembangkan kaedah DOTS
  Kekalkan program pelalian BCG
  Tingkatkan aktiviti latihan
  Penglibatan NGO
Strategi DOTS

  Rangkaian makmal untuk- sputum smear
  microscopy
  Rawatan yang diselia secara langsung- sekurang-
  kurangnya 2 bulan pertama – tempuh rawatan 6-8
  bulan
  Bekalan ubat berterusan – tidak terputus
  Sistem rekod dan pelaporan yang standard
  Penyelian rekod dan laporan serta analisa kohort
  Komitmen kerajaan
Sasaran menjelang tahun 2010

  Kadar insiden (semua jenis) kurang drpd
  40/100,000 penduduk
  Kadar insiden (jenis infeksus) kurang drpd
  20/100,000 penduduk
  Kes di kalangan kanak (0-14 thn) kurang drpd 1%
  Kadar sembuh melebihi 95%
  Kadar kematian kurang drpd 3/100,000 penduduk
  Liputan pelalian BCG 100%
  Pencapaian DOTS 100%
  Penyiasatan kontak melebihi 80%
  Pemeriksaan kahak kes simtomatik- hospital (15%)
  klinik kesihatan (10%)
Peranan IPR

  Pengarah IPR merupakan penasihat
  teknikal program kawalam tibi
  kebangsaan
  Merupakan Pusat Rawatan 1
    NOTIFIED TB CASES, MALAYSIA
    1985-2005
18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000
                             40 cases/day
4000
                             2 deaths/day
2000

  0
  85


      87


         89


             91


                93


                    95


                       97


                           99


                               01


                                  03


                                      05
 19


     19


        19


            19


               19


                   19


                      19


                          19


                              20


                                 20


                                     20
                all forms  infectious forms
INCIDENCE RATE OF TB,
MALAYSIA 1985-2005
80
    68.2 66.6  67
             64.7                                 65.6 64.7
70                        63.2 62.2            63.6 63.6        62.3     63.5       62.6
                61.4 61.2 60.2         59.8     61                         60.3 61.4
                                   58                     58.7
60
50   43.1 41.3 41.9
           39.7 38.6 38.2
                   36.8 37.4 35.8 35.2                                         38.6
                                       35  35.4 35.2 36.1  35  34.9         34.4
40                                  32.9                    32.4 33.2 32.6

30
20
10
 0
 85


      87


             89


                   91


                          93


                                95


                                       97


                                            99


                                                   01


                                                        03


                                                                 05
19


     19


            19


                  19


                         19


                               19


                                      19


                                           19


                                                  20


                                                       20


                                                                20
                          all forms         infectious forms
INCIDENCE RATE BY STATES,
2005
             All Forms  Infectious Forms

  Selangor
    Perak
    Perlis
   Kedah
   Pahang
  P Pinan g
    Johor
   Melaka
 N Sembilan
 Terengganu
 MALAYSIA
  Kelantan
  Sarawak
   WPKL
   Sabah
 WP Labuan

        0  20  40      60      80  100  120
         % TB Death




         0
         1
         2
         3
         4
         5
         6
         7
         8
         9
    19    10
      93
    19
      94
    19
      95
    19
      96
    19
      97
    19
      98
    19
      99
    20
      00


Year
    20
      01
    20
      02
    20
      03
    20
      04
               % TB DEATH, 1993 - 2005




    20
      05
    20
      06
PROPORTION TB CASES,
MALAYSIA, 2005
                          PTBSmear Positive   PTB Smear Negative   ExtraPTB
         100%


         80%


         60%
    % Cases




         40%


         20%


         0%
            lis       g    S     h   n a   k u r  r  L  h  k    g n
            r
                ina
                  n    N      da nta elak era gan ngo oho PK aba aw a han bua
TB Ratio:      Pe                e   la M  P ng ela  J      r
              P
                P          K
                             Ke       re S
                                           W  S
                                              Sa  Pa   La
 6:3:1                                                P
                                   Te              W
Percentage of BCG coverage,
1993- 2005
 103      102.9

            102.1
 102                          101.9
    101.3
 101                  100.9
                100.3      100.3
 100                              99.9            100

                                    99.3     99.2
  99                                     99             98.9
                                                  98.3
  98
  97
  96
   93


         95


               97


                         99


                                 01


                                        03


                                               05
  19


        19


              19


                        19


                                20


                                       20


                                              20
                            YEAR
TB Cases Among Medical
Personnel, 2005

            KKM   Others

   90                88
   80
   70
   60
   50
   40
   30                 31
   20    20
                12       8 12
   10  6 10 8 8   6 43 53 3 3 62
   0 00 0   0 0 00 0     0    00 0 0
    ls h g  k r L S  a r g  g  n a   n h k
   Pr Kd Pn Pr Sg PK N Mlk Jh Ph Tr Klt Msi PLb Sb Sw
          W            W

    Yearly Cases HCW: 03=73, 04=106, 05=119
Proportion of TB Cases by
Residence, 2005
                Urban  Rural

  100%

   80%

   60%

   40%

   20%

   0%
       ls h g k  r L S  a r g g n a     n h k
      Pr Kd Pn Pr Sg PK N Mlk Jh Ph Tr Klt Msi PLb Sb Sw
            W             W
            %




    0
      2
        4
          6
              8
                10
                  12
                     14
19
 93
19
 94
19
 95
19
 96
19
 97
19
 98
19
 99
20
 00
20
 01
20
 02
20
 03
20
 04
20
 05
20
 06
                       % TB IMMIGRANT, 1993 - 2005
NUMBER OF TB CASES AMONG
IMMIGRANTS BY STATE, 2005
  WP Labuan
    Perak
    Perlis
    Melaka
   Kelantan
  Terengganu

   Pahang
  N Sembilan
   P Pinang

    Kedah
   Saraw ak
    Johor
    WPKL
   Selangor
    Sabah

         0  200  400  600  800  1000
Sputum Conversion Rate At 2
Month, 2005
                     % SCR
  100                                 100
            93.3           95.2               92.9
         89.9           91.4        91.9
   90             87.6 87.4             86.5
    83.3 81.9                  84.2 84.7        82.7
   80           75.4
   70
   60
   50
   40
   30
   20
   10
   0
     ls h g k r L      NS  lka
                           r    g   g  n  a  n h k
    Pr Kd Pn Pr Sg PK         M
                         Jh    Ph    Tr Klt Msi PLb Sb Sw
           W                           W


                     Target: > 85%
Percentage of DOT
Coverage, 2005
                         % DOTS Coverage
 120

           99.8  97.8         98.2  99.6  99.7  97.5  98.5  98.8     100     98.9
 100  95.5  95.7
                      90.2                       92.3     91.5

 80
                  70.3

 60


 40


 20


  0

   ls     r L                     r
     h g k
  Pr Kd Pn Pr Sg PK               NS   lka Jh Phg Trg Kltn Msia Lbn Sbh Swk
                            M             P
         W                              W

                          Target: > 95%
TB/HIV & Death,
Malaysia 1990 - 2005
                              1600

                              1400

                              1200

                              1000

                              800

                              600

                              400

                              200

                              0
  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05
            Cases Death
Thank you
PROGRAM
IMMUNISASI BCG DI
MALAYSIA
DR AZWAYATI BT ABAS
MD. UKM,
UNIT PROMOSI KESIHATAN
INSTITUT PERUBATAN RESPIRATORI
PENGENALAN
 Merupakan salah satu strategi
 pencegahan
 Pendekatan yang mudah, effektif
 dan murah.
 Untuk mendapat impak
 epidimiologi yang berkesan, 75 %
 dari populasi yang layak harus
 menerima imunisasi BCG
PERANAN BCG

 BCG berperanan dalam memutuskan
 rantaian transmisi atau infeksi dalam
 komuniti
 Meningkatkan „resistance‟ atau „head
 immunity‟ melalui immunisasi aktif.
 Survey prevalen TBdi Semenanjung
 pada tahun 1970 menunjukkan kadar
 prevalen 0.57 % ( 57 per 100,000)
 dikalangan penduduk berumur 15 tahun
 keatas iaitu seramai 28334 orang
PERANAN BCG

 kanak-kanak dibawah 15 tahun
 merupakan kumpulan rentan atau
 susceptible kepada jangkitan TB (natural
 infection)
 SEJARAH PROGRAM BCG
 DI MALAYSIA
 Tahun 1961
  Diberi kepada bayi yang baru lahir hingga 6 bulan
 Tahun 1966
  Diberi kepada bayi hingga 6 tahun
 Tahun 1969
  Diberi kepada bayi hingga 20 tahun
 Tahun 1974
  Suntikan semula ( booster) kepada kanak-kanak tamat sekolah rendah
 Tahun 1975
  Suntikan semula ( booster) kepada kanak-kanak tamat sekolah rendah
  dan menengah ( 12-20 Tahun)
 Tahun 2002
  Suntukan semula (booster) dihentikan pada 1 julai
STRATEGI PROGRAM

 Liputan BCG 100% kepada bayi baru
 lahir dan kanak-kanak menjelang 2010
 Pemeriksaan parut BCG dikalangan
 kanak-kanak seawal mungkin (umur tiga
 bulan)
 Mengekalkan kualiti vaksin melalui
 rangkain sejuk (cold chain)
 Meningkatkan kesedaran melalui latihan
 dan pendidikan kesihatan
OBJEKTIF IMMUNISASI
BCG
  Melindungi sekurang-kurangnya 95 %
  daripada jumlah penduduk (0-20 tahun
  )dari penyakit TB melalui immunisasi
  dengan BCG
VAKSIN BCG

 Baccile Calmette- Guerin
 Vaksin yang hidup, datangnya dari sub-
 strain asal yang di hasilkan oleh
 Calmette dan Guerin
 Dalam bentuk cecair atau sejuk beku
 kering
 ( fresh liquid vaccine or freeze-dried
 vaccine)
 Potensi BCG bergantung kepada jumlah
 organisma yang hidup (viable)
JENIS-JENIS BCG
                FREEZE DRIED BCG
     FRESH LIQUID       Vaksin yang digunakan
   Dalam bentuk cecair     sekarang
   Dikeluarkan di India     Jenis tepung dan kering
   Tidak boleh disimpan untuk  Boleh disimpan lama
   jangkamasa lama       Dalam ventuk vial /
   Tidak digunakan di Malaysia ampoule
                 Mudah untuk di
                 pindahkan (easy
                 transportation)
PENYIMPANAN VAKSIN

 Viabiliti atau “potency” bergantung pada
 jumlah organisma yang hidup semasa
 suntikan.
 ini bergantung kepada cara
 penyimpanan vaksin tersebut.
CARA PENYIMPANAN
 Disimpan pada suhu 2-8 degrees
 Centigrade
 Terlindung dari cahaya / haba
PENYIMPANAN

 Dipusat suntikan di simpan dipeti sejuk
 (domestic / top loading ) di bhagian am /
 tengah
 Luar klinik disimpan di dalam bekas
 dengan penebat dan termos
 mengandungi pek-pek ais
KONTRAINDIKASI
 Tidak ada kontraindikasi yang obsolute tetapi
 hanya terdapat “relative contraindication”
 sahaja
  Bayi kurang sihat, deman (suhu > 38 degrees
  celcius )
  Bayi pra matang ( bergantung pada nasihat Peg
  Perubatan)
  Bayi dengan berat badan < 2.0Kg
  Ruam pada kulit yang teruk
  Jaundis neonatorum
  Lain-lain
   • Bayi / kanak-kanak yang imunokompromised
    • Mengambil steroid
KOMPLIKASI

 Abnormal evolution of local vaccination
 lesion
 Galandular enlargfement of lymphnode
 Abscess / ulcer pada tempat suntikan
 Parut yang luar biasa (keloid)
 lymphadenitis
KEJADIAN SUNTIKAN BCG
NORMAL COURSE OF BCG
Tempoh    Perubahan pada tempat suntikan BCG
Selepas    Satu bintat (wheal) akan timbul beberapa minit selepas
suntikan   shaja diberi suntikan

2-4 minggu  “Papule” iaitu satu benjolan yang kecil akan timbul, dan
       akan menjadi seperti bisul


6-8 minggu  Papule mengeluarkan nanah


10-12 minggu Kudis mengering dan keluping bisul(scab formation)
       akan tanggal meninggalkan parut berukuran 5-7
       mmdan terbenam sedikit
JENIS-JENIS PARUT

   Parut normal (biasa) 5-7 mm
   Parut “hypertrophic”
   Parut pinpoint
   keloid
Nasihat kepada ibu
berkaitan suntikan BCG
  Suntikan BCG boleh mencegah dari penyakit
  TB meningitis dan TB Miliary
  Jangan dedahkan tempat yang disuntik kearah
  cahaya matahari
  Biarkan tempat yang disuntik terdedah (
  membantu penyembuhan)
  Jangan usik / sapu ubat / garu atau picit
  tempat yang disuntik
  Maklumkan kepada ibu proses biasa kejadian
  parut
  Perlu suntikan ulangan selepas 3 bulan jika
  tiada parut
REKOD / TBIS
Borang TBIS 30 A   Notis bayi baru lahir tercicir imunisasi BCG (< 3/12)
Borang TBIS 30B    Senarai semak penyeliaan aktiviti imunisasi BCG
Borang TBIS 103 A   Daftar bayi baru lahir tercicir imunisasi BCG
           & Ringkasan laporan bulanan kelahiran hidup sebenar
           dan liputan imunisasi BCG mengikut pusat kelahiran
           (<3/12)
Borang TBIS 103 B   Daftar bayi / kanak –kanak tercicir imunisasi BCG
           (>3/12)
Borang TBIS 203 A   Lapuran imunisasi BCG
Borang Vaksin BCG 1  Borang iringan vaksinBCG untuk ujian vabiliti
Borang Vaksin BCG 2  Laporan reaksi luar biasa BCG
Rekod “ Cold Chain”  Rekod suhu penyejukan peti sejuk di tempat simpanan
           vaksin
Buku TBC 104     Buku pendaftaran Suntikan BCG
5 Elemen Utama Strategi
DOTS
 Iltizam pimpinan
 (Political commitment)
 Diagnosa melalui kaedah mikroskopi
 (Microscopic diagnosis)
 Bekalan ubat mencukupi
 (Uninterrupted drug supply)
 Amalan DOT dan SCC
 (Observed treatment with short course
 chemotheraphy)
 Sistem rekod dan laporan yang baik
 (Good recording and reporting system)
      ALIRAN NOTIFIKASI KES TIBI (LAMA)

     Hospital Daerah             Pej. Kesihatan Daerah
      Pengarah                  MOH


           Sister  MLT    Sister     IKK     MA U7
 MO Wad
                            IK
MO K/Dada



Swasta
                         Klinik Kesihatan

                           FMS
              Pasukan          M&HO
      Epid
JKA     Negeri
             Pengelola TB
              Negeri   PHN          MLT  MA
     ALIRAN PELAPORAN DATA TIBI (LAMA)

     Hospital Daerah             Pej. Kesihatan Daerah
      Pengarah                  MOH


     MO     Sister       Sister   IKK       MA U7

                           IK
  SN/AN
               MLT
  K. Dada



Swasta
                         Klinik Kesihatan
 ???
                           M&HO
              Pasukan
      Epid
JKA    Negeri
             Pengelola TB
              Negeri   PHN    MLT        MA
    Kelemahan HMIS-TB

 Kekurangan data berkaitan surveilan
 kesihatan awam

 Perbezaan data antara kesihatan/hospital

 Pegawai Kesihatan Daerah uninformed

 Internationally incomparable, e.g:
  Indikator pencapaian strategi DOTS
  Definisi tidak seragam
   Objektif TBIS
 Untuk menyediakan satu sistem
pengumpulan data dan pelapuran TB
 yang seragam bagi seluruh negara
 sekaligus berupaya untuk dibuat
   perbandingan di peringkat
      antarabangsa.
Strategi Pelaksanaan TBIS
   PKD sebagai pusat maklumat dan
       pendaftaran kes

    Pengupayaan Kesihatan Awam

 Penstrukturan semula organisasi, jalinan
  pengurusan pesakit dan pelaporan

 Perkongsian data asas hospital/kesihatan,
      daerah/negeri/JKA

  Mengelakkan pertindihan maklumat
PENJENISAN & PERBEZAAN TUGAS PUSAT RAWATAN

   Pusat Rawatan 1 (PR1)       Pusat Rawatan 2 (PR2)
Di Mana?              Di Mana?
 Hospital Kerajaan          Klinik Swasta
 Hospital Swasta           K.Kesihatan tanpa FMS/MO
 K.Kesihatan dgn FMS/MO Terlatih  Terlatih
 Klinik Dada             K.Kesihatan tanpa peralatan
                  diagnosa mikroskopi yg. mencukupi
Apa Tugasnya ?           Apa Tugasnya?
 Mengesan Kes            Mengesan Kes
 Mengesahkan Diagnosa        Rx Sambungan
 Mulakan Rx & Daftar Kes Dlm. Rx   Rujuk Kes Bermasalah ke PR1
 Notifikasi Kes          (Kadang-kadang berupaya
 Rx Sambungan           mengesahkan diagnosa dan
 Pemeriksaan Ulangan Pesakit    notifikasi kes)
 Pemeriksaan Kontak
 Menyelia & Memantau PR2
      PENYUSUNAN PUSAT RAWATAN
             Negeri
        (Pasukan Pengelola TB Negeri)

      Daerah              Daerah
(Pasukan Pengelola TB Daerah)  (Pasukan Pengelola TB Daerah)


   PR1      PR1     PR1    PR1     PR1


       PR2
PR2               PR2
                    PR2
        PR2     PR2          PR2     PR2
   PR2
           PR2                PR2
       JALINAN PENGURUSAN KES
         Klinik Dada Hospital Negeri
        (Pakar Perubatan/Respiratori)

      Daerah            Daerah


   PR1      PR1     PR1  PR1      PR1


       PR2
PR2               PR2
                    PR2
        PR2     PR2         PR2     PR2
   PR2
           PR2               PR2
     JALINAN PENGHANTARAN LAPORAN
             Negeri
       (Pasukan Pengelola TB Negeri)

      Daerah              Daerah
(Pasukan Pengelola TB Daerah)  (Pasukan Pengelola TB Daerah)


   PR1      PR1     PR1    PR1     PR1


       PR2
PR2               PR2
                    PR2
        PR2     PR2          PR2     PR2
   PR2
           PR2                PR2
       BORANG & LAPORAN



 Aksesori     Daftar     Laporan
( Siri < 100 )  ( Siri 100 )  ( Siri 200 )
 Rawatan     Rawatan    Rawatan
 10A, 10B …   101A, 101B …  201A, 201B …

 Makmal     Makmal     Makmal
 20A, 20B    102A, 102B    202A

  BCG       BCG      BCG
 30A, 30B    103A, 103B    203A
        BORANG & LAPORAN

 Aksesori        Daftar    Laporan
( Siri < 100 )     ( Siri 100 )  ( Siri 200 )
  Rawatan       Rawatan    Rawatan
  10A1, 10A2,      101A    201A Daerah
  10A3, 10A4,      101B    201A Negeri
  10B1, 10B2,      101C      201B
 10C1, 10C2, 10C3,    101D      201C
10D, 10E, 10F, 10G,
10H, 10-I, 10-I ext,
   10J, 10K

  Makmal        Makmal    Makmal
   20A, 20B      102A, 102B    202A
JALAN MUDAH MENGINGATI NAMA-NAMA
 FORMAT AKSESORI (SIRI <100) RAWATAN

   10A  – Awal
   10B  – Buku
   10C  – Contact
   10D  – Defaulter
   10E  – Electronic
   10F  – Follow-up
   10G  – Gagal
   10H  – Harian
   10I  – Injection
   10J  – Jalan
   10K  – Keluar
SIMPANAN FORMAT RAWATAN PESAKIT & KONTAK
MENGIKUT FASILITI

  PR1  Borang Notis, 10A-1, 10A-2,
     10B-1, 10B-2, 10C-3, 10D, 10E,
     10F, 10G, 10H, 10-I, 10-I Ext,
     10J, 10K
     101B, 101C
     201B

  PKD  10A-3, 10A-4
     10C-1, 10C-2,
     101A
     201A (Daerah)
  PR2  10D, 10-I Ext, 10J,
     101D
  CASE NOTIFICATION & REGISTRATION
        CDCIS/TBIS

        Confirm diagnosis & initiate Rx
  PR1
                          PR2
Register Case
                         Detect case
(TBIS 101B)       Continue Rx



    Case Notification – Borang Notis / CDCIS
      Case characteristics – TBIS 10A-1


         District Health Office
Residential
 District       Register Case       Investigation
Verification      (TBIS 101A)        (TBIS 10A-3)
FORMAT BERKAITAN BILA KES
DIDIAGNOSA/ MULAKAN
RAWATAN
 PR1  Borang Notis
    10A-1     10B-1  10B-2
    10I
    10E, 10H
    101B
 PKD  10A-3, 10A-4
    101A

 PR2  101D
  LAPORAN: TEMPAT DAN KEKERAPAN

Tempat  Pesakit &    Makmal      BCG
      Kontak
 KKM        Laporan Tahunan / WHO

 JKN                  203A
     201A (N) 201C   202A   203A 203B

 PKD   201A (D) 201C   202A    203A
                   203A 203B

 PR1
     201B
              202A    103A 103B
                  203A  203B
 PR2   101D               103A
       FORMAT UTAMA UNTUK PEMANTAUAN
 JENIS       DAFTAR ( 100 Series )             LAPORAN ( 200 Series )
FASILITI
         Pesakit        Makmal          Pesakit         Makmal
                   TBIS 102A        TBIS 201B
        TBIS 101B                                TBIS 202A
                  Daftar Pemeriksaan  Laporan Bulanan Kedudukan
 PR1    Daftar Kes Tibi Dalam                           Laporan Aktiviti
                  Slaid Sapuan Terus  Pesakit Dalam Rawatan dan
         Rawatan                               Makmal Tibi
                      AFB       Pemeriksaan Kontak

                             TBIS 201A (Daerah)      TBIS 202A
        TBIS 101A
                            Laporan Aktiviti Pengurusan  Laporan Aktiviti
      Daftar Tibi Daerah
                                Tibi Daerah       Makmal Tibi
 PKD
                                TBIS 201C
                              Laporan Tahunan
                            Pelaksanaan Strategi DOTS

                             TBIS 201A (Negeri)      TBIS 202A
                            Laporan Aktiviti Pengurusan  Laporan Aktiviti
                                Tibi Negeri      Makmal Tibi
 JKN
                                TBIS 201C
                              Laporan Tahunan
                            Pelaksanaan Strategi DOTS
       ELEMEN UTAMA DALAM
        LAPORAN TBIS 201A

A: Pendaftaran kes tibi pada bulan semasa
 Jenis fasiliti yang membuat diagnosa, rawatan & notifikasi
 Cara pengesanan (aktif atau pasif)
 Peratus kes dirawat berbanding didiagnosa
 Kategori kes mengikut status kahak
 Jantina, umur, warganegara, warga KKM, bandar/luar bandar
 Peratus penggunaan regim piawai SCC
 TB & HIV, TB meningitis, TB Miliari, TB Kronik
 Faktor risiko (Perubatan, sosial & persekitaran)
B: Prestasi Pusat Rawatan 1 pada bulan semasa
 Bilangan kes dalam rawatan (tanggungjawab)
 Saringan kontak dan pengesanan kes
     ELEMEN UTAMA DALAM
   LAPORAN TBIS 201A (Sambungan …)

C: Kes yang tamat Fasa Intensif pada bulan semasa
 Liputan DOT dan ringkasan pencapaian
 Kategori penyelia utama rawatan
 Status pertukaran kahak (SCR)
D: Hasil review kes setelah 1 tahun
 Hasil rawatan (kajian kohort)
 Status kultur kahak di awal rawatan
 MDRTB mengikut kategori kes
 Kematian mengikut kategori kes, umur, jantina
 Pengesahan kematian oleh MO
 Sebab kematian: TB/bukan sebab TB
   ELEMEN UTAMA DALAM
    LAPORAN TBIS 202A
1. Pemeriksaan slaid AFB
  i. Simptomatik: Liputan/100,000 penduduk
  ii. Kontak: Peratus pesakit positif
  iii. Positivity rate spesimen pagi vs spot

2. Pemantauan kualiti slaid AFB
  i. False positive rate, false negative rate
  ii. Overall agreement rate

3. Pemeriksaan Kultur dan Sensitiviti
  i. Peratus MDR
  ii. Corak resistan terhadap setiap antibiotik
  iii. Cross tabulation kultur/sapuan AFB
Hasil   Sembuh
Rawatan        Sempurna
             Rx

              Terhenti
Kahak
 +ve
                  Gagal
Kahak
 -ve               Mati

            Tukar
      Pindah
      Keluar &  Diagnosa
      Hilang
                    Tahun 1  Tahun 2
Definisi

  Analisa Hasil Rawatan
   Analisa hasil rawatan TB ke atas SEMUA
   pesakit TB selepas SATU tahun rawatan
   dimulakan.
  Analisa Kohort
   Analisa hasil rawatan TB ke atas KES BARU
   PTB KAHAK + selepas SATU tahun rawatan
   dimulakan.
         CARTA PEMERIKSAAN KOHORT
         Kes Didaftar Pada Bulan Januari
         2003

         2003             2004


 J F M A M J J O S O N D J F M A M J J O S O N D

 Fasa Intensif


    Fasa Sambungan
Rawatan       Rawatan  Tempoh terakhir
Bermula –      Tamat –  Analisa individu –
DAFTAR KES     Analisa  ANALISA KUMPULAN
& LAPORAN      individu  & LAPORAN
          bermula
  CARTA PEMERIKSAAN KOHORT
  Kes Didaftar Pada Bulan Julai
  2003

     2003              2004


J F M A M J J O S O N D J F M A M J J O S O N D

      Fasa Intensif


         Fasa Sambungan
     Rawatan       Rawatan  Tempoh terakhir
     Bermula –      Tamat –  Analisa individu –
     DAFTAR KES     Analisa  ANALISA KUMPULAN
     & LAPORAN      individu  & LAPORAN
               bermula
 SUCCESSFUL
IMPLIMENTATION
 DEPENDS VERY
  MUCH ON
 COOPERATION
FROM ALL OF US
  …… AT THIS
   HOUR

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:890
posted:10/26/2011
language:Malay
pages:73