Docstoc

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian_PISMP__1_

Document Sample
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian_PISMP__1_ Powered By Docstoc
					PENYELARAS PISMP
IPG KAMPUS DARULAMAN
Taklimat Pelaksanaan PISMP Sesi Jun
 2010 dan Persediaan Audit MQA


       Tarikh: 27 Jun 2010
  Agihan Program Mengikut Semester
Bil  Semester/Program                  2  4  6  8
1   Sains Pend.Rendah                 X  X    X
2   Matematik Pendidikan Rendah            X  X    X

3   Bahasa Arab Pendidikan Rendah                 X
4   Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah          X
5   Pendidikan Khas –Masalah Pembelajaran Pendidikan  X  X  X
   Rendah
6   Pendidikan Islam Pendidikan Rendah         X  X
7   Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah        X  X

8   Pendidikan Prasekolah                 X
9   Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah       X  X
10  Bahasa Cina Pendidikan Rendah           X
 Pelaksanaan Amalan Profesionalisme
     Mengikut Semester
Bil       Semester/Program       2   4    6     8
1   Sains Pend.Rendah           PBS2 PBS4       INTERNSHIP
2   Matematik Pendidikan Rendah      PBS2 PBS4       INTERNSHIP
3   Bahasa Arab Pendidikan Rendah                INTERNSHIP
4   Pendidikan Seni Visual Pendidikan          PRAK2
   Rendah
5   Pendidikan Khas –Masalah Pembelajaran PBS2 PBS4 PRAK2
   Pendidikan Rendah
6   Pendidikan Islam Pendidikan Rendah   PBS2 PBS4
7   Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah  PBS2 PBS4

8   Pendidikan Prasekolah             PBS4
9   Pendidikan Pemulihan Pendidikan    PBS2 PBS4
   Rendah
10 Bahasa Cina Pendidikan Rendah       PBS2
   Kalendar Akademik PISMP
      Sesi Jun 2010
Amalan Profesionalisme  Tempoh
Praktikum 2       27 Jun - 19 Ogos 2010
Internship        04 Julai – 29 Julai 2010
PBS2           29 Ogos – 02 Sept.2010
PBS4           29 Ogos – 02 Sept.2010
     Pelaksanaan Kursus Wajib BIG
        Mengikut Semester
Bil       Semester/Program       2   4    6  8
1   Sains Pend.Rendah           BIG2  BIG4
2   Matematik Pendidikan Rendah      BIG2  BIG4
3   Bahasa Arab Pendidikan Rendah
4   Pendidikan Seni Visual Pendidikan          BIG6
   Rendah
5   Pendidikan Khas –Masalah Pembelajaran BIG2  BIG4  BIG6
   Pendidikan Rendah
6   Pendidikan Islam Pendidikan Rendah   BIG2  BIG4
7   Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah  BIG2  BIG4

8   Pendidikan Prasekolah             BIG4
9   Pendidikan Pemulihan Pendidikan    BIG2  BIG4
   Rendah
10 Bahasa Cina Pendidikan Rendah       BIG2
  Penilaian dan Pentaksiran Semester 2
       Mengikut Kursus
 KOD   KREDIT     KURSUS       PEP.  PROJEK  KKP  U.AMALI  UAK
          English Language
WAJ3103  1(+0)               -    -   60%   -   40%
          Proficiency II
          Literasi
WAJ3104  2(0+2)               -    -   70%       30%
          Bahasa
WAJ3105  2(2+0)  Numerical Literacy     -    -   60%   -   40%
          Kokurikulum –
WAJ3109  1(0+1)
          Permainan
                       -    -   70%   -   30%
          Bina Insan Guru Fasa II
WAJ3114  *KT
          (10 jam)
EDU3103  3(3+0)  Murid dan Alam Belajar  50%       50%
XXX310X  3(2+1)  Major(SCE3103)*
                       40%  60%
XXX310X  3(3+0)  Major(SCE3104)*
                       50%  50%
XXX310X  3(1+2)  Elektif 1(PJM3102)*    30%   -    -   70%

          Rujuk Pentaksiran Umum PISMP
    STRUKTUR PENTAKSIRAN UMUM
                             KERJA KURSUS
L       KURSUS       PEPERIKSAAN
                        PROJEK  KKP  U.AMALI  UAK
1  Wajib (x+0)/(x+1)         -     -   60%   -   40%
2  Wajib (0+x)            -     -   70%   -   30%

3  Pengajian Profesional (x+0)   50%     -   50%   -    -


4  Pengajian Profesional (x+1)   40%     -   60%   -    -


5  Major/Elektif (x+0)       50%     50%   -    -    -

6  Major/Elektif (x+1)       40%     60%   -    -    -
7  Major/Elektif(x+1)        40%     -    -   60%    -

8  Major/Elektif (0+x)        -     -   30%  70%    -
9  Major/Elektif (x+2)       30%     -    -   70%    -
 Pelaksanaan Kursus Penyelidikan
   Tindakan II, Semester 8
• Program Sains, Matematik dan Bahasa Arab
• Kursus Induksi untuk penyelia dan pelajar
 pada 28 Jun 2010 (8.30 pagi – 4.30 petang)
• Pelaporan kajian untuk Sains dan Matematik
 boleh dibuat dalam BM atau BI. Untuk Bahasa
 Arab secara verbalnya boleh dibuat dalam
 Bahasa Arab atau BM.
• Tajuk kajian tindakan mesti berkaitan dengan
 major masing-masing.
     Persediaan Audit MQA
• Lawatan panel audit bermula Julai 2010 sehingga
 November 2010
• Program yang akan diaudit untuk mendapatkan
 akreditasi MQA adalah program Sains
• Maklumat program (Rujuk Buku Panduan)
• Penyediaan senarai semak dokumen
 rujukan/sokongan di dalam MQA-02 (telah diedarkan
 kepada individu berkaitan untuk tindakan)
• Pengumpulan dokumen rujukan/sokongan akan
 bermula mulai 27 Jun 2010 di Bilik Jaminan Kualiti.
     Persediaan Audit MQA
• Data rujukan kursus (Bidang 2 dan 3) untuk semua
 kursus hampir lengkap kecuali untuk CLO Kerja
 Kursus. (Bengkel akan diadakan pada 30 Jun 2010)
• Bilangan kursus;
  – Major (15 kursus): 45 kredit
  – Wajib (14 kursus): 23 kredit
  – Pengajian profesional (9 kursus) : 27 kredit
  – Amalan profesional (Prak1, Prak2, Prak3 dan internship):
   14 kredit
  – Elektif 1 (4 kursus) : 12 kredit
  – Elektif 2 (4 kursus) : 12 kredit
  – Jumlah = 133 kredit
Data Rujukan Kursus

 – Jadual 3 : Summary Of Information On Each
  Course/ Module
 – Jadual SLT (Students Learning Time)
 – Matriks CLO (Course Learning Outcomes)
 – Skema TLO (Topics Learning Outcomes)
 – Proforma
  Senarai Semak Fail Kursus yang telah dikemaskini
(Tindakan Penyelaras Kursus dan Pensyarah berkaitan)

• Data Rujukan Kursus
• CV Pensyarah
• Jadual Waktu Pensyarah
• Penilaian dan Pentaksiran
  – JPT
  – UAK (Jika berkaitan)
  – Markah
  – Tugasan SBE (Jika berkaitan)
• Senarai Nama Pelajar
• Bahan Rujukan Berkaitan
       Pengurusan Dokumen
• Portfolio Penyelaras Program
• Portfolio Ketua Jabatan Akademik
• Portfolio P&P pensyarah (Sem 1 – 8)
• Portfolio P&P pelajar (Sem 1 – 8)
• Maklumat peribadi pelajar - HEP
• Maklumat peribadi pensyarah – telah disediakan oleh SULDP
• Maklumat JK Perwakilan Pelajar
• Portfolio pelaksanaan PBS/Praktikum/Internship
• Portfolio pelaksanaan GERKO/BIG
• Portfolio pengendalian peperiksaan
• Contoh soalan tugasan dan kerja kursus mengikut semester (kategori
 lemah, sederhana dan cemerlang)
• Contoh tesis pelajar
• Contoh jurnal/buku rujukan pensyarah dan pelajar
     Perkara Berbangkit
• Jawatankuasa Pengurusan/Pelaksana PISMP
 (Timbalan Pengarah) : Bidang 8
• Jawatankuasa Jaminan Kualiti dan Akreditasi
 (Timbalan Pengarah) : Bidang 8
• Surat lantikan penyelaras PISMP (Timbalan
 Pengarah) : Bidang 8
• Surat lantikan pensyarah (Ketua Jabatan) :
 Bidang 2
• Surat lantikan penyelaras kursus(Penyelaras
 PISMP): Bidang 2
Terima Kasih.


  Q&A

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:404
posted:10/26/2011
language:Malay
pages:15