overzicht_leermateriaal_nederlands_status_per_18082010 by xiuliliaofz

VIEWS: 39 PAGES: 20

									Kern-   Titel         Omschrijving                 Leereenheden uitprobeer
doelen                                    klaar bekijken
4, 5, 9  [7C77] Leesstrategie In deze leereenheid leer je wat een      http://ovc.lesbank.nl/7C77
                leesstrategie is en welke er zijn. Ook leer
                je wanneer je welke leesstrategie kunt
                toepassen.
4, 5, 9  [7C7F]        Wat is nieuws en hoe wordt het        http://ovc.lesbank.nl/7C7F
     Nieuwswaarde     uitgezocht? In deze leereenheid leer je
     aangeven       hoe je de nieuwswaarde van een tekst
                kunt bepalen.
4, 5, 9  [66E3]        Gebruik je wel goede informatie? Waar     http://ovc.lesbank.nl/66E3
     Betrouwbaarheid van moet je op letten?
     bronnen
4, 5, 9  [66E5] Bruikbaarheid Of je een tekst kunt gebruiken voor je    http://ovc.lesbank.nl/66E5
     van teksten     werkstuk, hangt af van het doel van je
                tekst.
4, 5, 9  [7C7C] Tekstsoorten We leven in een wereld van taal. In die    http://ovc.lesbank.nl/7C7C
     herkennen      wereld zijn teksten heel belangrijk. Welke
                soorten teksten kun je onderscheiden? In
                deze leereenheid leer je er meer over.

4, 5, 9  [7C7D] Tekstdoelen  Wat zijn tekstdoelen? Je leert tekstdoelen http://ovc.lesbank.nl/7C7D
                herkennen in voorbeeldteksten, en je gaat
                tekstdoelen toepassen in eigen teksten.


4, 5, 9  [7C7B] Publiek    Je leert hoe er rekening gehouden wordt   http://ovc.lesbank.nl/7C7B
     herkennen       met het publiek bij het maken van een
                programma of tekst.
4, 5, 9  [7C7A]        Wat is het doel van koppen in de krant?   http://ovc.lesbank.nl/7C7A
     Krantenkoppen     Hoe herken je ze en hoe maak je ze.

4, 5, 9  [7C79] Goed      Na deze leereenheid kun je de inleiding   http://ovc.lesbank.nl/7C79
     ingeleid!       herkennen van een tekst of programma.
                Je kunt snel de belangrijkste informatie
                van een tekst vinden, en kunt ook zelf
                een goede inleiding schrijven.

4, 5, 9  [7C76] Alles draait  Je leert wat de kern of het middenstuk    http://ovc.lesbank.nl/7C76
     om de kern      van een tekst of programma is en hoe je
                die kunt herkennen. Het nut hiervan? Je
                weet beter waar de tekst of het
                programma echt begint.

4, 5, 9  [7C78]        Na deze leereenheid weet je wat er in het http://ovc.lesbank.nl/7C78
     Tekstopbouw: het   slot van een tekst kan staan. Je kunt het
     slot         slot van een tekst herkennen en ook zelf
                een goed slot schrijven.

4, 5, 9  [66E6] Tekstverband Begrijp een tekst beter door de        http://ovc.lesbank.nl/66E6
     / Signaalwoorden  signaalwoorden te herkennen.

4, 5, 9  [80D6] Ik ben de   Wat is een feit en wat is een mening? In http://ovc.lesbank.nl/80D6
     beste         deze leereenheid leer je het verschil
                tussen subjectieve en objectieve teksten.

4, 5, 9  [7C8A] Vlieg er eens In deze leereenheid leer je hoe je      http://ovc.lesbank.nl/7C8A
     uit met internet   informatie op internet kunt opzoeken en
                vergelijken. Je gaat dit ook toepassen in
                een praktijkopdracht
4, 5, 9   [7C8B] Verken je   Na deze leereenheid begrijp je hoe een   http://ovc.lesbank.nl/7C8B
      tekst voordat je erop tekst is opgebouwd en weet je hoe je snel
      aanvalt        het onderwerp van een tekst kunt vinden.
                 Je kunt dan snel kiezen of je de tekst dan
                 helemaal moet lezen of niet.

4, 5, 9   [25666] De      Na deze leereenheid weet je wat we     http://ovc.lesbank.nl/25666
      hoofdgedachte     bedoelen met de hoofdgedachte van een
                 tekst, kun je de hoofgedachte in een tekst
                 snel vinden en kun je sneller een
                 samenvatting van een tekst maken.4, 5, 9   [25F35] De      De hoofdgedachte, maar nu verder        http://ovc.lesbank.nl/25F35
      hoofdgedachte 2    uitgewerkt dan in de bestaande exe-les,
                 gericht op 2-3 H/V en voorzien van veel
                 oefenstof.
4, 5, 9   [66E7] Deelvragen Begrijp een tekst sneller door deelvragen     http://ovc.lesbank.nl/66E7
                te stellen.
4, 5, 9   [7C8C] Samenvatten Na deze leereenheid ken je twee          http://ovc.lesbank.nl/7C8C
                verschillende manieren om een tekst of
                film samen te vatten. Je kunt zelf een
                goede samenvatting maken.

1, 2, 6, 7, [7C8D] Een      Hoe zoek je een goed onderwerp als je   http://ovc.lesbank.nl/7C8D
9, 10    onderwerp zoeken   een spreekbeurt moet houden of een
      voor spreekbeurt of tekst moet schrijven? In deze
      tekst        leereeenheid leer je hoe je dat kunt
                 aanpakken.
1, 2, 6, 7, [7C8E] Kopiëren en Na deze leereenheid begrijp je hoe je    http://ovc.lesbank.nl/7C8E
9, 10    plakken of toch maar informatie kunt gebruiken voor je eigen
      niet?        werkstukken. Je kunt informatie op de
                 goede manier verwerken in je eigen tekst.

1, 2, 6, 7, [7C8F] Feiten en  Leer hoe je feiten en meningen kunt        http://ovc.lesbank.nl/7C8F
9, 10    meningen verwerken verwerken in een eigen tekst.

1, 2, 6, 7, [7C90]        Na deze leereenheid begrijp je dat het  http://ovc.lesbank.nl/7C90
9, 10    Bronvermelding    soms nodig is om aan te geven waar je je
                 informatie vandaan gehaald hebt.

1, 2, 6, 7, [25BCE] De      Hoe schrijf je een succesvolle         http://ovc.lesbank.nl/25BCE
9, 10    sollicitatiebrief   sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae?


1, 2, 6, 7, [7C91] De zakelijke  Het is belangrijk om te weten voor wie je http://ovc.lesbank.nl/7C91
9, 10    brief         een brief schrijft. Een zakelijke brief
                 schrijf je op een bepaalde manier. In deze
                 leereenheid leer je er meer over.

1, 2, 6, 7, [25B33] nIngezonden Er zijn verschillende manieren om je
9, 10    brief        mening te geven aan een breed publiek.
                Na deze les begrijp je hoe een ingezonden
                brief in elkaar zit en kun je er zelf een
                schrijven
1, 2, 6, 7, [25BD3] Digitale    De klas wordt een heuse redactie van een http://ovc.lesbank.nl/25BD3
9, 10    krant maken      echte krant!
                  Een periode wordt er keihard gewerkt om
                  alle deadlines te halen. Aan het eind van
                  de week komt de krant uit.........
                  Gaan we dat halen?


1, 2, 6, 7, [7C92] Een       Je leert wat een nieuwsbericht is en hoe    http://ovc.lesbank.nl/7C92
9, 10    nieuwsbericht     zo'n bericht in elkaar zit. Je leert zelf een
      schrijven        nieuwsbericht schrijven.

1, 2, 6, 7, [77FE] Geef je opinie Kom uit voor je mening... schrijf een      http://ovc.lesbank.nl/77FE
9, 10               artikel!
1, 2, 6, 7, [694B] Column     Schrijf ook eens een column en laat weten http://ovc.lesbank.nl/694B
9, 10               wat je ervan vindt!
1, 2, 6, 7, [8155] Achtergrond   Les over het schrijven van een       http://ovc.lesbank.nl/8155
9, 10    artikel op basis van  achtergrondartikel op basis van feiten, ook
      feiten         wel uiteenzetting genoemd.
1, 2, 6, 7, [7787]         Een artikel over een bepaald onderwerp http://ovc.lesbank.nl/7787
9, 10    Achtergrondartikel   kunnen schrijven op basis van meningen.
      obv meningen
1, 2, 6, 7, [6F6D] Presenteren   Kun je een boeiende presentatie houden? http://ovc.lesbank.nl/6F6D
9, 10
1, 2, 6, 7, [87F0]                                 http://ovc.lesbank.nl/87F0
9, 10    Onderzoeksverslag
      maken
1, 2, 6, 7, [257EE] Discussie   Discussiëren, wat is het en hoe doe je het http://ovc.lesbank.nl/257EE
9, 10               goed?

1, 2, 6, 7, [74DC] Debat      Les over het debat. Wat is debatteren   http://ovc.lesbank.nl/74DC
9, 10               eigenlijk en hoe kun je een debat winnen?
                  Leren, kijken en doen.

1, 2, 6, 7, [6E53] Hoe zit een   Wat kun je met film? Hoe wordt een film     http://ovc.lesbank.nl/6E53
9, 10    film in elkaar?    gemaakt en wie werken er aan mee?

1, 2, 6, 7, [7C93] Een       Welke tekstsoorten zijn er en hoe kies je http://ovc.lesbank.nl/7C93
9, 10    tekstsoort kiezen   de juiste? In deze leereenheid leer je om
                  een tekst te kiezen die past bij je doel en
                  je publiek.

1, 2, 6, 7, [6F0C] Doel      Wat wil je bereiken met je tekst? Wat is    http://ovc.lesbank.nl/6F0C
9, 10    formuleren       je doel? In deze les leer je het verschil
                  tussen de tekstdoelen: informeren,
                  amuseren, overtuigen en tot handelen
                  aansporen.
1, 2, 6, 7, [70B1] Bouwplan    Hoe maak je een bouwplan voor het        http://ovc.lesbank.nl/70B1
9, 10    maken         schrijven van een tekst?
1, 2, 6, 7, [738C] Bouwplan    Hoe maak je een kladversie van een tekst http://ovc.lesbank.nl/738C
9, 10    uitwerken in      na het maken van een bouwplan?
      kladversie
1, 2, 6, 7, [7495] Feedback    Reageer handig en verstandig op wat een http://ovc.lesbank.nl/7495
9, 10    geven en krijgen    ander zegt of doet!
      [25994] zakelijke   Oefeneenheid tekstverklaren           http://ovc.lesbank.nl/25994
      teksten: 7 kleine
      teksten met vragen
1, 2, 6, 7, [75EB] Feedback     Na het maken van de kladversie van een http://ovc.lesbank.nl/75EB
9, 10    verwerken        tekst, volgt de stap: feedback verwerken.
                  Hoe pak je dat aan?
4, 5, 9  [7F9F] Zakelijke     Oefeneenheid: tekstverklaren        http://ovc.lesbank.nl/7F9F
      teksten: praten met je
      mond dicht
4, 5, 9  [82CB] Zakelijke tekst  Oefeneenheid: tekstverklaren        http://ovc.lesbank.nl/82CB
      | Apies kijken
4, 5, 9  [25740] Schooltaal in  Oefeneenheid: tekstverklaren        http://ovc.lesbank.nl/25740
      het onderwijs is een
      zaak van alle
      docenten
4, 5, 9  [82D0] Zakelijke     Oefeneenheid: tekstverklaren        http://ovc.lesbank.nl/82D0
      tekst| De geheimtaal
      van het Binnenhof

4, 5, 9  [87F6] Zakelijke tekst Oefeneenheid: tekstverklaren         http://ovc.lesbank.nl/87F6
      Waarom schrijven we
      niet zoals we spreken

4, 5, 9  [88C3] Goed praten    Oefeneenheid: tekstverklaren        http://ovc.lesbank.nl/88C3
      leer je voor je
      zevende
4, 5, 9  [8709] Zakelijke tekst| Oefeneenheid: tekstverklaren         http://ovc.lesbank.nl/8709
      Nieuwe spelling is Big
      Business

4, 5, 9  [256D0] Integratie    Oefeneenheid: tekstverklaren        http://ovc.lesbank.nl/256D0
      staat of valt met de
      taallessen van de
      moeder
4, 5, 9  [26073]         Signaalwoorden of verbindingswoorden    http://ovc.lesbank.nl/26073
      Signaalwoorden      geven aan welke verbanden er binnen een
                  zin, tussen zinnen en tussen alinea's zijn.
                  Zij geven aan wat de structuur van een
                  tekst is.
4, 5, 9  [25754] De        Wat is een autobiografie, en hoe schrijf je http://ovc.lesbank.nl/25754
      autobiografie      er één?
4, 5, 9  [25984] Leesverslag   Hoe maak je een (digitaal)leesverslag? Via http://ovc.lesbank.nl/25984
                  25 stappen maken de leerlingen online een
                  digitaal leesverslag.
4, 5, 9  [25743] Een       Een boekbespreking schrijven: afspraken, http://ovc.lesbank.nl/25743
      boekbespreking      tips, lijst, beoordelingsformulier
      maken
1, 2, 10  [7D03] Kenmerken     In iedere zin die je maakt staan      http://ovc.lesbank.nl/7D03
      werkwoorden       werkwoorden. Hoe herken je een
                  werkwoord en welke soorten zijn er?
1, 2, 10  [68D6] Wat is een De persoonsvorm is eigenlijk het hart van http://ovc.lesbank.nl/68D6
      persoonsvorm?   de zin.
1, 2, 10  [6E52] Werkwoorden Wat zijn werkwoorden en hoe moet je ze http://ovc.lesbank.nl/6E52
               toepassen?
1, 2, 10  [7C94]        Je leert hoe je de persoonsvorm herkent   http://ovc.lesbank.nl/7C94
      Persoonsvorm     en hoe je de persoonsvorm in de
      tegenwoordige tijd  tegenwoordige tijd goed spelt.

1, 2, 10  [7C95]        Je leert om zwakke werkwoorden in de    http://ovc.lesbank.nl/7C95
      Persoonsvorm     verleden tijd goed te spellen.
      verleden tijd zwak
1, 2, 10  [7C96]        Wat is het verschil tussen een sterk en http://ovc.lesbank.nl/7C96
      Persoonsvorm sterk  een zwak werkwoord en hoe pas je dit
      verleden tijd     zelf toe?
1, 2, 10  [7C97] Gebiedende   Je leert wat er bedoeld wordt met    http://ovc.lesbank.nl/7C97
      wijs         gebiedende wijs en hoe je de gebiedende
                 wijs gebruikt.
1, 2, 10  [25B1C] Engelse    Vervoeging Engelse werkwoorden       http://ovc.lesbank.nl/25B1C
      werkwoorden
1, 2, 10  [25D9B]        Samenstellingen zijn woorden, die    http://ovc.lesbank.nl/25D9B
      Tussenletters bij   oorspronkelijk uit twee woorden bestaan.
      samenstellingen
                 De tussenletters zijn -s, -e of -en.

1, 2, 10  7D08] Het voltooide  Na deze leereenheid weet je hoe je een   http://ovc.lesbank.nl/7D08
      deelwoord       voltooid deelwoord kunt herkennen.


1, 2, 10  [7D0B] HET      Na deze leereenheid weet je hoe je een   http://ovc.lesbank.nl/7D0B
      ONVOLTOOID      onvoltooid deelwoord kunt herkennen.
      DEELWOORD

1, 2, 10  [7CBB] Bijvoeglijk  Je leert bijvoeglijk gebruikte werkwoorden http://ovc.lesbank.nl/7CBB
      gebruikte       te herkennen en hoe je ze moet schrijven
      werkwoorden
1, 2, 10  [87E6] Het voltooid  Het voltooid deelwoord kun je ook als    http://ovc.lesbank.nl/87E6
      deelwoord als     bijvoeglijk naamwoord gebruiken. Wat
      bijvoeglijk      wordt dan de spelling van deze
      naamwoord       bijvoeglijke naamwoorden?

1, 2, 10  [25667] Vergroot je  Er zijn veel woorden die je goed moet    http://ovc.lesbank.nl/25667
      woordenschat:     kunnen schrijven omdat je ze vaak nodig
      gewone worden     hebt.In deze les: - oefen je het spellen van
                 gewone woorden - oefen je het schrijven
                 van teksten - leer je hoe je je spelling
                 kunt controleren
1, 2, 10  [7CBC] Woorden te   Sommige woorden zijn eigenlijk geen   http://ovc.lesbank.nl/7CBC
      leen         Nederlandse woorden. We hebben ze
                 geleend. Waar komen deze leenwoorden
                 vandaan en hoe gebruik je ze goed in een
                 tekst.
1, 2, 10  [7CBD] Maak er    Je leert volgens welke regels je het   http://ovc.lesbank.nl/7CBD
      meer van       meervoud van een zelfstandig naamwoord
                 kunt vormen
1, 2, 10  [81A8] Het meervoud Nadat je in klas 1 en 2 veel geleerd hebt   http://ovc.lesbank.nl/81A8
                over het meervoud van zelfstandige
                naamwoorden, ga je in deze les veel
                oefenen met verschillende
                meervoudsuitgangen.
1, 2, 10  69EE] Hoofdletters & Over het correct gebruik van interpunctie http://ovc.lesbank.nl/69EE
      leestekens      in een tekst.

1, 2, 10  [73A3] Leestekens   Leestekens zie ook 69EE. De belangrijkste http://ovc.lesbank.nl/73A3
                 leestekens kunnen gebruiken

1, 2, 10  [7CBE] Afkortingen.  Afkortingen worden veel gebruikt. Zelf    http://ovc.lesbank.nl/7CBE
      Zie ook 7CDE      doe je het ook, denk maar aan sms-taal.
                 In deze leereenheid gaat het over
                 verschillende soorten afkortingen

1, 2, 10  [7CDE] Afkortingen   Hoe schrijf je woorden afgekort?       http://ovc.lesbank.nl/7CDE
      (zie ook 7CBE)

1, 2, 10  7D0D] Het       Deze leereenheid gaat over de woordsoort http://ovc.lesbank.nl/7D0D
      zelfstandig      zelfstandig naamwoord. Hoe kun je een
      naamwoord       zelfstandig naamwoord herkennen?


1, 2, 10  7D0E] Het bijvoeglijk Deze leereenheid gaat over de woordsoort http://ovc.lesbank.nl/7D0E
      naamwoord       bijvoeglijk naamwoord en hoe je het
                 bijvoeglijk naamwoord kunt herkennen.


1, 2, 10  [66E8] Lidwoord    Er zijn drie lidwoorden in onze taal.    http://ovc.lesbank.nl/66E8
1, 2, 10  7D0F] HET        Wat zijn werkwoorden en wat kunnen we    http://ovc.lesbank.nl/7D0F
      WERKWOORD        ermee?
1, 2, 10  [25E7A] Zelfstandige Zelfstandige werkwoorden en           http://ovc.lesbank.nl/25E7A
      werkwoorden en     hulpwerkwoorden: Het zelfstandig
      hulpwerkwoorden     werkwoord is altijd het belangrijkste
                  werkwoord uit de zin. Je kunt 'm niet uit de
                  zin weglaten. Hulpwerkwoorden zijn (later)
                  aan de zin toegevoegd en kun je eventueel
                  ook weglaten.
1, 2, 10  [25F98] Het bezittelijk Het bezittelijk voornaamwoord geeft aan   http://ovc.lesbank.nl/25F98
      voornaamwoord en    van wie iets of iemand is.
      het persoonlijs
      voornaamwoord

1, 2, 10  [25F50] Het      Het betrekkelijk voornaamwoord slaat terug http://ovc.lesbank.nl/25F50
      betrekkelijk      op een woord, woordgroep of zin. Dit noem
      voornaamwoord     je het antecedent. Ik heb een verbeterde
                 Elp gestuurd; dit is de oude! Zit een fout in
                 en de info is niet volledig.
1, 2, 10  [7CBF] Voorzetsels   Deze leereenheid gaat over de woordsoort http://ovc.lesbank.nl/7CBF
                 voorzetsel. Als je de woordsoorten kent
                 begrijp je de taal beter.

1, 2, 10  [7CC0] Telwoorden   Hier leer je wat bepaalde hoofdtelwoorden http://ovc.lesbank.nl/7CC0
                 en bepaalde rangtelwoorden zijn. Verder
                 maak je kennis met onbepaalde
                 hoofdtelwoorden en onbepaalde.

1, 2, 10  [66EC] Bijwoord    Bijwoorden zeggen méér...          http://ovc.lesbank.nl/66EC
1, 2, 10  [74CE] Bijwoorden   Deze les gaat over de woordsoort       http://ovc.lesbank.nl/74CE
                 bijwoorden.
1, 2, 10  [7CC2] Het       Leer een persoonlijk voornaamwoord      http://ovc.lesbank.nl/7CC2
      persoonlijk      herkennen en gebruiken
      voornaamwoord
1, 2, 10  [7CC3] Het       Je gebruikt een aanwijzend        http://ovc.lesbank.nl/7CC3
      aanwijzend       voornaamwoord als je iets aanwijst. Er
      voornaamwoord     zijn er vier. Welke? Lees het hier.
1, 2, 10  [7CC4] Het vragend   Je leert het vragend voornaamwoord    http://ovc.lesbank.nl/7CC4
      voornaamwoord     herkennen, en je leert hoe je een vragend
                 voornaamwoord kunt herkennen als het
                 midden in een zin staat.

1, 2, 10  [7CC5]         Hoe verdeel je een zin in zinsdelen? Hoe   http://ovc.lesbank.nl/7CC5
      Persoonsvorm      vind je de persoonsvorm in een zin?

1, 2, 10  [7CC1] Het       Wat is een werkwoord en hoe vind je het   http://ovc.lesbank.nl/7CC1
      werkwoordelijk     werkwoordelijk gezegde in een zin.
      gezegde
1, 2, 10  [66ED] Het       Hoe herken je het naamwoordelijk       http://ovc.lesbank.nl/66ED
      naamwoordelijk     gezegde in een zin?
      gezegde
1, 2, 10  [7CC6] Scheidbare   Werkwoorden spelen een belangrijke rol    http://ovc.lesbank.nl/7CC6
      werkwoorden      in de Nederlandse taal. Er zijn
                 verschillende soorten werkwoorden.
                 Sommige kun je namelijk in tweeën
                 splitsen. Leer hier hoe je scheidbare
                 werkwoorden kunt herkennen in een zin.
                 Ook leer je hoe je ze zelf in een zin moet
                 splitsen.
1, 2, 10  [7CC7] Het       Hier leer je op welke twee manieren je    http://ovc.lesbank.nl/7CC7
      onderwerp       het onderwerp van een zin kunt vinden.
      onderhoud nodig
1, 2, 10  [7CC8] Het lijdend   Je leert hoe je op zoek kunt gaan naar het http://ovc.lesbank.nl/7CC8
      voorwerp        lijdend voorwerp in een zin.
      Onderhoud nodig
1, 2, 10  [7CC9] Het       Je leert hoe je het meewerkend voorwerp http://ovc.lesbank.nl/7CC9
      meewerkend       in een zin kunt herkennen.
      voorwerp
1, 2, 10  [7CCA] Waar,      Leer bijwoordelijke bepalingen herkennen http://ovc.lesbank.nl/7CCA
      wanneer, waarom?    in een zin.
      Onderhoud nodig

1, 2, 10  [7A3B] Van alles wat Oefeneenheid spelling: basisvaardigheden. http://ovc.lesbank.nl/7A3B
                 Oefeningen met de spelling van
                 werkwoorden
1, 2, 10  [25EBB] De       De samengestelde zin bestaat uit hoofdzin http://ovc.lesbank.nl/25EBB
      samengestelde zin:   en bijzin of hoofdzin en hoofdzin.
      hoofdzin en bijzin
1, 2, 10  [26042] bijvoeglijke  bijvoeglijke bijzinnen zijn bijzinnen die met http://ovc.lesbank.nl/26042
      bijzinnen       een betrekkelijk voornaamwoord beginnen.

1, 2, 10  [25C32] De beknopte Een beknopte bijzin herkennen          http://ovc.lesbank.nl/25C32
      bijzin
1, 2, 10  [68BE]         Het gebruik van verwijswoorden voorkomt http://ovc.lesbank.nl/68BE
      Verwijswoorden     onnodige herhalingen in je tekst.

1, 2, 10  [694D] Trappen van                         http://ovc.lesbank.nl/694D
      vergelijking
1, 2, 10  [690B]         Maak niet alle zinnen in je teksten even   http://ovc.lesbank.nl/690B
      Samengestelde     lang. Zorg voor afwisseling!
      zinnen
      3 [7CCB] Net       Vergroot je woordenschat met het thema   http://ovc.lesbank.nl/7CCB
        andersom!       tegenstellingen
      3  [7CCC] Woorden met  Vergroot je woordenschat met het thema   http://ovc.lesbank.nl/7CCC
        een lach en een    vreugde en verdriet
        traan
      3  [7CCD] Doe je     Vergroot je woordenschat met het thema   http://ovc.lesbank.nl/7CCD
        woordje: sport en   sport en spel.
        spel
      3  [7CCE] Doe je     Vergroot je woordenschat met het thema   http://ovc.lesbank.nl/7CCE
        woordje: ziek en   ziekte en gezondheid
        gezond
      3  [7CCF] Jouw beroep,  Vergroot je woordenschat met het thema   http://ovc.lesbank.nl/7CCF
        jouw toekomst     school en beroep

      3 [821B] Oefenen     Vergroot je woordenschat met oefeningen http://ovc.lesbank.nl/821B
        woordenschat     rond de thema's kennismaken, computer,
                   reizen, toneel en kunst,
                   schooltaalwoorden.
      3 [7CD0] Vakantie en   Vergroot je woordenschat met het thema   http://ovc.lesbank.nl/7CD0
       vrije tijd       vakantie en vrije tijd
      3 [69EF]         De vraag is: wat staat er tegenover?    http://ovc.lesbank.nl/69EF
       Tegenstellingen
      3 [6CC1]         Sommige woorden kom je alleen op      http://ovc.lesbank.nl/6CC1
       Schooltaalwoorden    school tegen.

      3 [6A1B]         Mensen die hetzelfde vak beoefenen,     http://ovc.lesbank.nl/6A1B
        Vaktaalwoorden    hebben ook een eigen taal.

      3 [25FF4] Dubbelop of pleonasme, contaminatie, tautologie.      http://ovc.lesbank.nl/25FF4
        doorelkaar      Aparte les zou ook geen kwaad kunnen
                   Voor 3 h/v
                   Veel behoefte aan voorbeeldzinnen.

      3 [25AD4] Figuurlijk   Figuurlijke taal wordt gebruikt om     http://ovc.lesbank.nl/25AD4
        taalgebruik      taalgebruik te variëren, soms ook om
                   woorden een zekere nadruk te geven.


      3 [7CD1]         In deze leereenheid leer je verschillende  http://ovc.lesbank.nl/7CD1
        Spreekwoorden en   spreekwoorden, gezegdes en
        uitdrukkingen     uitdrukkingen kennen. Dat zijn vormen
                   van figuurlijk taalgebruik

1, 2, 10    [7CD2] Formeel en   Dure woorden of gewone woorden?       http://ovc.lesbank.nl/7CD2
        informeel       Wanneer gebruik je ze? Hier leer je er
                   meer over.
1, 2, 10    [75F5] Toon &     Niet elk publiek is hetzelfde. Schrijvers  http://ovc.lesbank.nl/75F5
        publiek        houden hier rekening mee bij het
                   schrijven en ontwerpen. In deze les leer
                   je de toon van een tekst af te stemmen
                   op het publiek waar de tekst voor is.

1, 2, 10    [6D8C] Stijlfiguren & Deze les bestaat uit diverse oefeningen   http://ovc.lesbank.nl/6D8C
        Beeldspraak      om beeldspraak en stijlfiguren te leren
                   herkennen.
1, 2, 10                                     IN ONDERHOUD
      8 [7CD3] Fictie en    Wat is het verschil tussen verzonnen en   http://ovc.lesbank.nl/7CD3
       werkelijkheid      waargebeurde verhalen? Schrijf zelf een
                   verzonnen verhaal.
1, 2, 10   [7F81]         Wat zijn samengetrokken zinnen? Hoe     http://ovc.lesbank.nl/7F81
       Samengetrokken     maak je zelf goede samengetrokken
       zinnen
                  zinnen?

1, 2, 10   783C] Woordsoorten Benoemen van woordsoorten en zinsdelen. http://ovc.lesbank.nl/783C
       benoemen en zinnen
       ontleden

1, 2, 10   [26080] Het verschil  Het verschil tussen actieve en passieve   http://ovc.lesbank.nl/26080
       tussen actieve en   zinnen: Bedrijvende (actieve vorm): In deze
       passieve zinnen    zin staat een werkwoordelijk gezegde
       Zuyderzee       (koopt), een onderwerp (de man) en een
                  lijdend voorwerp (een computer). Deze zin
                  kun je in de lijdende (of passieve) vorm
                  zetten. Er veranderen dan drie dingen: 1.
                  Het lijdend voorwerp wordt onderwerp. 2.
                  Het onderwerp wordt een bijwoordelijke
                  bepaling die begint met door. 3. In het
                  gezegde komt een vorm van het
                  hulpwerkwoord worden te staan.

1, 2, 10   [25C35] Een streepje Wanneer schrijf je woorden aan elkaar, los http://ovc.lesbank.nl/25C35
       meer of minder?   of verbonden door een streepje?


      8 [6B92] Personages in Begrijp welke rol personages in boeken    http://ovc.lesbank.nl/6B92
       boeken         spelen - bedenk ze zelf!

      8 [6F0F] Wie is de    Vanuit welk perspectief zie je de     http://ovc.lesbank.nl/6F0F
       verteller?       gebeurtenissen in een boek, film of
                  toneelstuk?
      8 [7419] Wat is er    In soaps gebeurt altijd van alles. Wat   http://ovc.lesbank.nl/7419
       gebeurd?        gebeurt er en waarom? Hier leer je het.
                  Je gaat ook zelf een soap-scène schrijven.

      8 [6985] Genres     Er zijn verschillende verhaalsoorten of  http://ovc.lesbank.nl/6985
                  genres. Van griezelverhalen tot en met
                  verhalen over de toekomst. Waar houd jij
                  van?
      8 [6EE6] Tijd in films  In films wordt gespeeld met de tijd. Speel http://ovc.lesbank.nl/6EE6
                  mee!
      8 [6ABB] Poëzie     Gedichten lees je, omdat je het leuk    http://ovc.lesbank.nl/6ABB
                  vindt.
      8 [25DA5] Poezie klas  Na dit leerobject weet je meer over    http://ovc.lesbank.nl/25DA5
       3HV          gedichten.De inhoud gaat over
                  rijmschema’s, rijmsoorten en dichtvormen.


      8 [88BC] Eufemismen  Een eufemisme is een stijlfiguur.       http://ovc.lesbank.nl/88bc
                 Eufemismen zorgen voor kleurrijk
                 taalgebruik
      8 [25D9D] Vergelijking Vergelijking boek en film (geef mij maar   http://ovc.lesbank.nl/25D9D
       boek en film     een boek)
1, 2, 6, 7, [25F38] Interview  Interview afnemen en -verslag schrijven,  http://ovc.lesbank.nl/25F38
9, 10              interview technieken gebruiken

1, 2, 6, 7, [25DAC] Webteksten In deze leereenheid over webteksten     http://ovc.lesbank.nl/25DAC
9, 10    klas 3 H/V     schrijven leer je hoe je een webtekst
                opbouwt en schrijft. Ook ken je de
                verschillen tussen het schrijven voor het
                web en het schrijven voor papier.

1, 2, 6, 7, [25D23] Recensies  Een recensie schrijven           http://ovc.lesbank.nl/25D23
9, 10
aantal
minuten
   100   200   100


   100


     50
     50
     50


     50


     50
     50
     50
     50


     50     50
 50
 50
100 50

100
 50
100
100


 50150100
 50
300
150100

100

100150


150


100

100


100100


100
150
150

150


100

100
100


100


 50

100100 50
100 50 50 50
100

200


100 50 50

100
 50 50


100


 50


150

 50
100100100


100
 50
 50
 50


 50
 50


 50


 50
 50


100
 50
100
 50

 50
 50
 50
 50 75
100
 50
100


100


100
 50


100


 50


 50
100


100


100


100 50


 50


 50


 50

150


100

100
 50

 50


 50


 50


100


100
125

 50

150


150


150
150
 50
100


100
150


100
200
 50
 50 50
 50
100


100


150100200

100

100
100


200
100100
100

								
To top