Docstoc

risikoanalyse_silotalje

Document Sample
risikoanalyse_silotalje Powered By Docstoc
					                       RISIKOANALYSE
Dato utarbeidet:      Dato revidert:              Dok. nr (ihht. Innholdsfortegnelsen):


Godkjent av:        Utarbeidet av:
                                             Side 1 av 2


1.0. HENSIKT
Formålet med prosedyren er å beskrive hvordan arbeidsmiljø, forurensning, brann- og el. -sikkerhet
kartlegges, risikovurderes og behandles i Helgeland Landbrukstjenester (HLT).

2.0. ANSVAR OG MYNDIGHET
Daglig leder har ansvaret for kartlegging av HMS, i forhold til alle ansatte.
Arbeidsmiljø og sikkerhet på det enkelte gårdsbruk hvor avløseren arbeider er bondens ansvar.
HLT har som arbeidsgiver likevel ansvar for å kartlegge og å jobbe systematisk med
forbedring med hensyn til de forhold avløseren jobber under.
Dokumentasjon sikkerhetsopplæring (se egne skjema). Gårdbruker har en part til sin KSL perm,
en part leveres Landbrukstjenester og en part til den ansatte.
(jfr; "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter").

3.0. BESKRIVELSE:      Se skjema side 2

3.1. Behandling av registrerte opplysninger:
Registrerte data gjennomgås av daglig leder, verneombud og tillitsvalg. Ved behov innkalles verne-
og helsepersonale (Landbrukshelsen) for gjennomgang av materialet. De forhold som er avdekket,
både positive og negative, risikovurderes og legges til grunn for årlige handlingsplaner.
Avvik gis tidsfrist, og ansvarlig person utpekes.

4.0. DOKUMENTREFERANSER
  ● "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter"
  ● Arbeidsmiljøloven
  ● Brannvernloven
  ● ”Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr”
  ● Forurensningsloven
  ● Relevante prosedyrer i eget HMS-system

5.0. EVT. VEDLEGG
  ●   Skjema for verneombudets kartlegging av avløserens arbeidsmiljø og bondens HMS-system
  ●   Rapport til bonden
  ●   Sjekkliste for HMS-runde på kontoret.
                                                       Side 1
              Skjema risikoanalyse
Arbeidsområde:    Fôrhåndtering, grôvfôr

Deloppgave:     Flytt/last av rundballe med silotalje/traverskran

Risiko:       Tenkelig at kan skje

Konsekvenser:    Varig skadeTeoretiske tiltak:  Informere de ansatte om risikovurderingen. Brev/info. perm nyansatte.
           (Info. i håndbok er generell og ikke konkret for denne oppgave)
Praktiske tiltak:  Presisering for de ansatte at rundballen bør ligge på bakken ved fjerning
           av nett/plast. Helst bør rundballeplast være på til rundballespydet er tatt
           ut av rundballen.
                                                  Side 2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:10/23/2011
language:Norwegian
pages:2