N0 8020-01 by stariya

VIEWS: 14 PAGES: 78

									INSTYTUT METALURGII ŻELAZA
                 im. Stanisława Staszica
INSTITUTE       FOR     FERROUS        METALLURGY
ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice Poland tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300

Zespół Procesów Surowcowych                                   Data marzec 2010 r.

                    SPRAWOZDANIE
                     Z PRACY BADAWCZEJ
                          Nr N0-8020-01
                              pt.:


          ANALIZA STANU TECHNIKI W ZAKRESIE NAJLEPSZYCH
            DOSTĘPNYCH TECHNIK DLA BRANŻY PRODUKCJI
                I PRZETWÓRSTWA ŻELAZA I STALI – ETAP I

   wykonanej w ramach pracy N0 8020/BS/2010 pt:

   Analiza stanu techniki w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik dla branży Produkcji
   i Przetwórstwa Żelaza i Stali

Zleceniodawca: Ministerstwo Środowiska
Zlecenie/umowa: nr 2/BAT/2010/N0 8020/BS/2010 z dnia 01 lutego 2010 r.Autorzy:                              Kontrolował i akceptował:
dr inż. Marian Niesler
                                  Z-ca Dyrektora Ds. Naukowych


                                   Prof. dr hab. Józef Paduch
                    Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu
                    Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
                    pochodzących z opłat rejestracyjnych, na zamówienie
                    Ministra Środowiska                Praca na prawach autorskich, rozpowszechnianie zastrzeżone
                Niniejsze wyniki nie mogą być powielone w całości ani w części
                    bez pisemnej zgody Instytutu Metalurgii Żelaza
Dok. nr 8h IMŻ
Księga Jakości: wydanie IV
Data wydania: lipiec 2008 r.
                    SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
                                 SPIS TREŚCI


1. WSTĘP............................................................................................................................................ 3
2. PRZEGLĄD LITERATURY I OPRACOWANIE INFORMACJI Z ZAKRESU NAJLEPSZYCH
DOSTĘPNYCH TECHNIK DLA INSTALACJI PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA ŻELAZA
I STALI ...............................................................................................................................................3
      PROCES WIELKOPIECOWY ...............................................................................................4
      PROCES STALOWNICZY KONWERTOROWY ................................................................8
      PROCES STALOWNICZY ELEKTRYCZNY ....................................................................12
      PROCESY ALTERNATYWNE – REDUKCJA BEZPOŚREDNIA W STANIE
      STAŁYM I CIEKŁYM ......................................................................................................... 18
      WALCOWNICTWO .............................................................................................................24
      OBRÓBKA CIEPLNA, PIECE GRZEWCZE, PALNIKI I SPALANIE .............................28
      OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA, POWŁOKI ................................................................30
      UTYLIZACJA ODPADÓW, W TYM TWORZYW SZTUCZNYCH ................................36
      HANDEL EMISJAMI DWUTLENKU WĘGLA .................................................................40
      WYROBY I MATERIAŁY ................................................................................................. 44
      OCHRONA ŚRODOWISKA ............................................................................................... 55
      GOSPODARKA MATERIAŁOWA I ENERGETYCZNA. ................................................ 63
3.   SYNTETYCZNA           ANALIZA       NAJWAŻNIEJSZYCH             OSIĄGNIĘĆ        W    ZAKRESIE
NAJLEPSZYCH           DOSTĘPNYCH           TECHNIK        DLA      INSTALACJI         PRODUKCJI
I PRZETWÓRSTWA ŻELAZA I STALI..........................................................................................77
                                      2
              SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01


1. WSTĘP

Praca została wykonana w ramach umowy nr 2/BAT/2010/N0-8020/BS/2010 z dnia 01 lutego
2010 r., zawartej pomiędzy Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach a Ministerstwem Środowiska
w Warszawie i jest kontynuacją prac prowadzonych przez IMŻ, na zlecenie Ministerstwa
Środowiska w latach 2006 – 2009.

Celem pracy jest bieżące śledzenie postępu technicznego i technologicznego związanego
z wdrażaniem Najlepszych Dostępnych Technik w sektorze produkcji i przetwórstwa żelaza i stali,
na podstawie dostępnych źródeł informacji będących w posiadaniu Wykonawcy umowy.

Informacja przekazywana jest do Ministerstwa Środowiska etapami w formie elektronicznej
i wydruku komputerowego, w czterech etapach:
    Etap I – do 31.03.2010 r.,
    Etap II – do 30.06.2010 r.,
    Etap III – do 30.09.2010 r.,
    Etap IV – do 30.11.2010 r.
Zakres obecnego opracowania obejmuje etap I informacji o najlepszych dostępnych technikach dla
instalacji produkcji i przetwórstwa żelaza i stali.2. PRZEGLĄD LITERATURY I OPRACOWANIE INFORMACJI Z ZAKRESU
  NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DLA INSTALACJI PRODUKCJI
  I PRZETWÓRSTWA ŻELAZA I STALI

W tym etapie pracy przedstawiono informacje dotyczące postępu technicznego i technologicznego
związanego z wdrażaniem Najlepszych Dostępnych Technik w następujących dziedzinach:
    proces wielkopiecowy,
    proces stalowniczy konwertorowy,
    proces stalowniczy elektryczny,
    procesy alternatywne – redukcja bezpośrednia w stanie stałym i ciekłym,
    walcownictwo,
    obróbka cieplna, piece grzewcze, palniki i spalanie,
    obróbka powierzchniowa, powłoki,
    utylizacja odpadów, w tym tworzyw sztucznych,
    handel emisjami dwutlenku węgla,
    wyroby i materiały,
    ochrona środowiska,
    gospodarka materiałowa i energetyczna                           3
SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
 PROCES WIELKOPIECOWY
        4
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
                PETERS CH., RUTHER P.:
          „W halach rozlewniczych wielkich pieców huty
      Schwelgern zmniejszono zużycie materiałów ogniotrwałych”


Źródło: IRON AND STEEL TECHNOLOGY, 2008, t.5, nr 3, s.31-36, 9 rys., 3 tabl.W halach rozlewniczych wielkich pieców nr 1 i nr 2 huty Schwelgern (ThyssenKrupp Stahl)

wprowadzono szereg rozwiązań w celu znaczącego zmniejszenia zużycia materiałów ogniotrwałych

w obszarze otworów i koryt spustowych. Poprawiono jakość masy spustowej, zwiększono trwałość

czoła otworu spustowego, udoskonalono techniki zamykania i otwierania otworów spustowych,

ulepszono technikę pomiaru i kontroli poziomu surówki w garze pieca, zoptymalizowano profile

temperaturowe w korytach głównych, opracowano techniki konserwacji wyłożeń. Masy spustowe

produkowane są w zakładzie wielkopiecowym huty. Zwiększyła się produkcja surówki, w latach

2001-2006 zmniejszono zużycie materiałów ogniotrwałych z około 1,4 do około 0,8 kg/t surówki.

Prowadzone są prace nad technologią ciągłego spustu surówki. /SP/Słowa kluczowe:
Niemcy, Koncern, Huta, Wielki piec, Materiał ogniotrwały, Otwór spustowy,
Rynna spustowa, Modernizacja, Zużycie materiału, Masa spustowa,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl


                        5
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
            „US Steel uruchamia produkcję produktu
               węglowego zastępującego koks”


Źródło: IRON AND STEEL TECHNOLOGY, 2008, t.5, nr 6, s.9Koncern US Steel stara się o zgodę na budowę w Port of Epes zakładu wytwarzającego syntetyczny

produkt węglowy, który zastąpi koks w procesie wielkopiecowym. Opracowany przez firmę

Carbonyx proces Cokonyx pozwala znacznie zmniejszyć zużycie energii i emisje w stosunku do

procesu koksowania. Gazy powstające przy produkcji Cokonyxu wykorzystywane będą

w odzysknicach energii. Zakład produkcyjny zbudowany będzie za ponad 150 mln USD i będzie

produkował 250 tys.t Cokonyxu dla huty Fairfield. Jeśli wyniki zakładu będą pozytywne, na jego

rozbudowę US Steel przeznaczy 450 mln USD. /SP/Słowa kluczowe:
Stany Zjednoczone, Proces wielkopiecowy, Paliwo zastępcze do wielkiego pieca,
Inwestycja, Koszt, Produkcja, Koks,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                        6
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
                KUMAR P.P., GUPTA P.K.:
     „Doświadczenia z eksploatacji procesu Corex i wielkich pieców
              w indyjskim koncernie JSW Steel”


Źródło: IRONMAKING AND STEELMAKING, 2008, t.35, nr 4, s.260-263, 4 rys., 9 tabl.,
    5 poz.bibl.W hucie Vijaynagar koncernu JSW Steel ciekłą surówkę dla stalowni konwertorowej produkują

2 piece Corex i 2 wielkie piece. Rocznie huta produkuje 4,2 mln t grudek rudnych i 2,3 mln t spieku

oraz 3,8 mln t stali. Koszt produkcji surówki z obu procesów jest prawie jednakowy. W procesie

Corex powstają duże ilości gazów o wysokiej wartości opałowej, które wykorzystywane są

w elektrostalowni zakładowej. Bardzo ważne są efekty synergiczne z połączenia tych procesów,

które pozwalają na bardziej elastyczne zarządzanie produkcją i lepsze wykorzystanie surowców

i węgla kamiennego. Ponad 70% odpadów huty przerabia się w procesie Corex. Pozwoliło to

obniżyć koszty produkcji surówki. /SP/Słowa kluczowe:
Indie, Koncern, Regulacja automatyczna, Proces wielkopiecowy, Kooperacja,
Surówka ciekła, Produkcja, Koszt, Porównanie, Ocena,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl                        7
  SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
PROCES STALOWNICZY KONWERTOROWY
          8
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
            „Metalurgia pozapiecowa w nowoczesnych
               wysokowydajnych stalowniach”


Źródło: METAL PRODUCING AND PROCESSING, 2007, t.45, nr 6, s.18-19W nowoczesnych stalowniach bazujących na wysokowydajnych piecach łukowych i konwertorach

tlenowych, urządzenia do pozapiecowej obróbki stali spełniają ogromną rolę. Wiążą one operacje

wytapiania i odlewania stali, zapewniają odpowiedni skład chemiczny stali, potrzebną jakość

i wymaganą do odlewania stali temperaturę. SMS Demag prezentuje swoje przykładowe

rozwiązania dla elektrostalowni rosyjsko-amerykańskiej SeverCorr, dla konwertorowej stalowni

koncernu Corus w IJmuiden, dla turecko-rosyjskiej MMK-Atakas, dla chińskiej Tiante i rosyjskiego

Nizhny Tagil.Słowa kluczowe:
Świat, Stal ciekła, Rafinacja pozapiecowa, Kadź odlewnicza, Odgazowanie próżniowe,
Przegląd, Stany Zjednoczone, Holandia, Turcja, Chińska Republika Ludowa,
Federacja Rosyjska, Inwestycja,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                        9
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
    „Evrazholding potraja nakłady inwestycyjne w hucie Nizhny Tagil”


Źródło: STAHL IN MITTEL- UND OSTEUROPA, 2007, nr 6, 21.12., s.9,10Na modernizację i zwiększenie produkcji w hucie Nizhny Tagil (NTMK) Evraz wydał w 2007 r.

203 mln USD, a w 2008 r. przeznacza na ten cel dalsze około 600 mln USD. Po 3-miesięcznej

przebudowie ruszył pierwszy konwertor tlenowy, przebudowa drugiego zacznie się w marcu 2008.

Razem ich produkcja zwiększy się z 3,5 do 4,2 mln t/r. Zmodernizowana będzie produkcja kół dla

kolei i walcownia szyn. Do 50 m zwiększy się długość szyn i poprawi się ich jakość. Ze swoich

walcowni (Nizhny Tagi i Novokuznetsk) holding dostarcza poważne ilości szyn na rynek rosyjski,

a jego udział w dostawach kół dla kolei wynosi około 50% Po przejęciu firmy Oregon Steel

w USA jest on czołowym dostawcą szyn na rynek światowy. Do 2030 r. Rosja wyda na rozbudowę

kolei około 550 mld USD. /SP/Słowa kluczowe:
Federacja Rosyjska, Koncern, Inwestycja, Modernizacja, Szyna kolejowa, Huta,
Koło kolejowe, Rynek, Udział, Kolej,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl                       10
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
    „Firma Tenova Goodfellow oferuje optymalne systemy sterowania
          piecami łukowymi i konwertorami tlenowymi”


Źródło: METAL BULLETIN MONTHLY, 2008, nr 444, January, s.48, 1 rys.Tenova Goodfellow opracowała optymalizacyjny system sterowania piecami łukowymi w oparciu

o pomiary przepływu gazów odlotowych (EFSOP) i następnie rozszerzyła jego zastosowanie na

konwertory tlenowe. System ten został już sprawdzony na danych z 300 tys. wytopów z pieców

łukowych. Bazuje on na ciągłej analizie gazów odlotowych, z monitorowaniem procesu i jego

optymalizacją. Optymalizacja oparta jest na ilościach i jakości złomu, zużyciu energii, konstrukcji

pieca, optymalizacji warunków ochrony środowiska, działaniu urządzeń wdmuchujących tlen

i dodatki. W systemie zainstalowano nowy typ czujnika do pomiaru temperatury, EFSOP może być

wykorzystywany w trybie on-line, albo też do analizy off-line. System zainstalowano też do

sterowania konwertorami tlenowymi w kanadyjskiej firmie Hamilton Steel. /SP/Słowa kluczowe:
Proces stalowniczy łukowy, Proces stalowniczy LD, Sterowanie cyfrowe, Gaz odlotowy,
Analiza gazów, Optymalizacja, Automatyzacja, Komputer,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl


                        11
 SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
PROCES STALOWNICZY ELEKTRYCZNY
         12
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
       „Firma Tenova buduje system wyparkowego chłodzenia
                dla huty Georgsmarienhutte”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 1, 08.01., s.32Firma Tenova z Dusseldorfu buduje system chłodzenia wyparkowego na przewodzie gazu

odlotowego ze 140 t pieca łukowego. Piec ten wytwarza na godzinę 100 tys. m 3 gazów

o temperaturze do 1800ºC ze średnim ciepłem odpadowym gazu 25MWh. Gazy te po schłodzeniu

dadzą energię do wytworzenia 12 t pary nasyconej o ciśnieniu 20,5 bara i temperaturze 216ºC

w ciągu godziny. Para ta będzie wykorzystywana do próżniowego odgazowania stali, do czego

dotąd stosowano świeżą parę. Rozruch przewidziano na styczeń 2009, a postój pieca ma trwać

tydzień. W stalowni zbudowany będzie zbiornik buforowy na parę.Słowa kluczowe:
Niemcy, Piec stalowniczy łukowy, Chłodzenie wyparkowe, Inwestycja, Energia, Odzyskiwanie,
Para wodna, Odgazowanie próżniowe, Kocioł odzysknicowy,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       13
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
         „W Georgsmarienhutte ruszył nowy piec kadziowy”


Źródło: STAHL UND EISEN, 2008, t.128, nr 2, s.13W elektrostalowni firmy Georgsmarienhutte za około 18 mln EUR koncern SMS Demag zbudował

drugi piec kadziowy do pozapiecowej obróbki stali ze 140-t pieca łukowego. W urządzeniu tym stal

będzie podgrzewana do wymaganej temperatury z szybkością do 4,5ºC/min, jej skład będzie

korygowany, stal będzie bardzo czysta. Do oczyszczania gazów powstających przy obróbce

zbudowano specjalne urządzenia odpylające. /SP/Słowa kluczowe:
Niemcy, Huta, Inwestycja, Piec stalowniczy łukowy, Rafinacja pozapiecowa,
Gaz odlotowy, Odpylanie,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       14
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
       „W Arabii Saudyjskiej ruszył największy na świecie zakład
                  redukcji bezpośredniej”


Źródło: STAHL UND EISEN, 2008, t.128, nr 1, s.14W koncernie Hadeed firma Siemens Metals Technology uruchomiła zakład redukcji bezpośredniej

(1,76 mln t/r). Wchodzi on w skład zbudowanej w 2007 r. huty o rocznej produkcji blach 1,4 mln

t/r. Zredukowane żelazo będzie na gorąco dostarczane do pieca łukowego stalowni. Hadeed jest

jednym z największych koncernów na Bliskim Wschodzie, produkującym blachy i profile, głównie

dla budownictwa i przemysłu naftowego. Dzięki gorącemu wsadowi (650ºC) piec łukowy

zaoszczędzi do 20% energii. W przyszłości huta ma zwiększyć produkcję do 5 mln t/r. /SP/Słowa kluczowe:
Arabia Saudyjska, Inwestycja, Rozruch, Redukcja rud poza wielkim piecem, Wsad gorący,
Piec stalowniczy łukowy, Energia, Zużycie materiału, Produkcja, Żelazo gąbczaste,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                        15
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
            „Metalurgia pozapiecowa w nowoczesnych
               wysokowydajnych stalowniach”


Źródło: METAL PRODUCING AND PROCESSING, 2007, t.45, nr 6, s.18-19W nowoczesnych stalowniach bazujących na wysokowydajnych piecach łukowych i konwertorach

tlenowych, urządzenia do pozapiecowej obróbki stali spełniają ogromną rolę. Wiążą one operacje

wytapiania i odlewania stali, zapewniają odpowiedni skład chemiczny stali, potrzebną jakość

i wymaganą do odlewania stali temperaturę. SMS Demag prezentuje swoje przykładowe

rozwiązania dla elektrostalowni rosyjsko-amerykańskiej SeverCorr, dla konwertorowej stalowni

koncernu Corus w IJmuiden, dla turecko-rosyjskiej MMK-Atakas, dla chińskiej Tiante i rosyjskiego

Nizhny Tagil./Słowa kluczowe:
Świat, Stal ciekła, Rafinacja pozapiecowa, Kadź odlewnicza, Odgazowanie próżniowe,
Przegląd, Stany Zjednoczone, Holandia, Turcja, Chińska Republika Ludowa,
Federacja Rosyjska, Inwestycja,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       16
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
    „Firma Tenova Goodfellow oferuje optymalne systemy sterowania
          piecami łukowymi i konwertorami tlenowymi”


Źródło: METAL BULLETIN MONTHLY, 2008, nr 444, January, s.48, 1 rys.Tenova Goodfellow opracowała optymalizacyjny system sterowania piecami łukowymi w oparciu

o pomiary przepływu gazów odlotowych (EFSOP) i następnie rozszerzyła jego zastosowanie na

konwertory tlenowe. System ten został już sprawdzony na danych z 300 tys. wytopów z pieców

łukowych. Bazuje on na ciągłej analizie gazów odlotowych, z monitorowaniem procesu i jego

optymalizacją. Optymalizacja oparta jest na ilościach i jakości złomu, zużyciu energii, konstrukcji

pieca, optymalizacji warunków ochrony środowiska, działaniu urządzeń wdmuchujących tlen

i dodatki. W systemie zainstalowano nowy typ czujnika do pomiaru temperatury, EFSOP może być

wykorzystywany w trybie on-line, albo też do analizy off-line. System zainstalowano też do

sterowania konwertorami tlenowymi w kanadyjskiej firmie Hamilton Steel. /SP/Słowa kluczowe:
Proces stalowniczy łukowy, Proces stalowniczy LD, Sterowanie cyfrowe, Gaz odlotowy,
Analiza gazów, Optymalizacja, Automatyzacja, Komputer,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl


                        17
     SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
PROCESY ALTERNATYWNE – REDUKCJA BEZPOŚREDNIA
     W STANIE STAŁYM I CIEKŁYM
             18
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
       „Baosteel uruchamia największy na świecie zakład Corex”


Źródło: STEEL TIMES INTERNATIONAL, 2008, t.32, nr 1, Jan/Feb, s.8W hucie Luojing koło Szanghaju koncern Baosteel uruchomił zakład Corex C-3000, o nominalnej

produkcji 1,5 mln t/r ciekłej surówki. Przy dobowej produkcji 3 tys.t wyprzedza on podobne

jednostki w Indiach i Afryce Płd., które produkują na dobę po 2 tys.t. Rudy będą redukowane

węglem w różnych gatunkach, znacznie mniejsze będą koszty surowców i mniejsze emisje do

środowiska. Gazy odlotowe z procesu będą wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i do

celów grzewczych. /SP/Słowa kluczowe:
Chińska Republika Ludowa, Koncern, Inwestycja, Redukcja rud poza wielkim piecem,
Surówka ciekła, Węgiel kamienny, Gaz odlotowy, Produkcja, Odzyskiwanie,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       19
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
                  MURAO A., SAWA Y.:
          „Hi-QIP - nowy proces wytwarzania surówki”


Źródło: IRON AND STEEL TECHNOLOGY, 2008, t.5, nr 3, s.87-94, 16 rys., 6 tabl.,
    3 poz.bibl.W zakładzie badawczym japońskiego koncernu JFE Steel opracowano nowy, oparty na węglu

proces wytwarzania wysokojakościowej surówki. Jego nazwa jest skrótem od High-Quality Iron

Pebble (wysokojakościowa surówka granulowana). Prowadzony jest w piecu z trzonem obrotowym,

a wsad stanowi mieszanka grubszej lub drobnej rudy żelaza, węgla kamiennego i kamienia

wapiennego. Na trzonie pieca układa się warstwę węgla, w której wykonuje się małe wgłębienia

w kształcie czasz. Po załadowaniu wsadu zapala się palniki do podgrzewania wsadu. Następuje

redukcja rudy, a ciekły metal i żużel gromadzą się we wgłębieniach trzonu i następnie są

schładzane. Granulki surówki i żużla wyładowywane są za pomocą mechanizmu śrubowego.

Zbudowano pilotowy piec o średnicy trzonu 7 m i wysokości 1 m. Prowadzone są prace nad

budową przemysłowego pieca. /SP/Słowa kluczowe:
Japonia, Redukcja rud poza wielkim piecem, Prototyp, Węgiel kamienny, Ruda żelaza,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl


                       20
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
                      DRY R.:
              „Szanse rozwoju procesu Hismelt”


Źródło: STAHLMARKT, 2008, nr 4, s.19Firma HIsmelt jest filią koncernu rudnego Rio Tinto, który zainteresowany jest rozwojem procesu

noszącego nazwę tej firmy. Program rozwoju procesu HIsmelt realizowany jest przez konsorcjum,

w którym oprócz firmy HIsmelt partycypuje firma Nucor Australia, MC Iron and Steel, China

Shougang International a. Engineering Corp. W procesie tym niskojakościowe, miałkie rudy żelaza

z dodatkiem zwykłego węgla opałowego przerabiane są na ciekłą surówkę. Jej koszty produkcji są

o 10-20% niższe niż w procesie wielkopiecowym. Ponadto proces ten jest znacznie bardziej

przyjazny dla środowiska i można w nim przerabiać także żelazodajne odpady. Prototypowy zakład

w Kwinanie odwiedziła polityczna delegacja Chin i przedstawiciele 35 największych firm

hutniczych tego kraju, a także delegacje hutnicze z Indii, Europy, Japonii, Korei, Ameryki Płn.

I wielu regionów świata./SP/Słowa kluczowe:
Australia, Redukcja rud poza wielkim piecem, Ruda uboga, Ruda żelaza,
Węgiel kamienny, Prototyp, Rozwój, Prognoza, Koszt, Dwutlenek węgla, Surówka ciekła,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl


                       21
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
                KUMAR P.P., GUPTA P.K.:
     „Doświadczenia z eksploatacji procesu Corex i wielkich pieców
              w indyjskim koncernie JSW Steel”


Źródło: IRONMAKING AND STEELMAKING, 2008, t.35, nr 4, s.260-263, 4 rys., 9 tabl.,
    5 poz.bibl.W hucie Vijaynagar koncernu JSW Steel ciekłą surówkę dla stalowni konwertorowej produkują

2 piece Corex i 2 wielkie piece. Rocznie huta produkuje 4,2 mln t grudek rudnych i 2,3 mln t spieku

oraz 3,8 mln t stali. Koszt produkcji surówki z obu procesów jest prawie jednakowy. W procesie

Corex powstają duże ilości gazów o wysokiej wartości opałowej, które wykorzystywane są

w elektrostalowni zakładowej. Bardzo ważne są efekty synergiczne z połączenia tych procesów,

które pozwalają na bardziej elastyczne zarządzanie produkcją i lepsze wykorzystanie surowców

i węgla kamiennego. Ponad 70% odpadów huty przerabia się w procesie Corex. Pozwoliło to

obniżyć koszty produkcji surówki. /SP/Słowa kluczowe:
Indie, Koncern, Regulacja automatyczna, Proces wielkopiecowy, Kooperacja,
Surówka ciekła, Produkcja, Koszt, Porównanie, Ocena,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                        22
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
         „W Arabii Saudyjskiej ruszył największy na świecie
               zakład redukcji bezpośredniej”


Źródło: STAHL UND EISEN, 2008, t.128, nr 1, s.14W koncernie Hadeed firma Siemens Metals Technology uruchomiła zakład redukcji bezpośredniej

(1,76 mln t/r). Wchodzi on w skład zbudowanej w 2007 r. huty o rocznej produkcji blach 1,4 mln

t/r. Zredukowane żelazo będzie na gorąco dostarczane do pieca łukowego stalowni. Hadeed jest

jednym z największych koncernów na Bliskim Wschodzie, produkującym blachy i profile, głównie

dla budownictwa i przemysłu naftowego. Dzięki gorącemu wsadowi (650ºC) piec łukowy

zaoszczędzi do 20% energii. W przyszłości huta ma zwiększyć produkcję do 5 mln t/r. /SP/Słowa kluczowe:
Arabia Saudyjska, Inwestycja, Rozruch, Redukcja rud poza wielkim piecem, Wsad gorący,
Piec stalowniczy łukowy, Energia, Zużycie materiału, Produkcja, Żelazo gąbczaste,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                        23
SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
    WALCOWNICTWO
        24
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
    „Corus produkuje blachy walcowane na gorąco o grubości 1 mm”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 42, 21.10., s.48Koncern Corus (należący do indyjskiej Tata Steel) poinformował o uruchomieniu w hucie

Rotherham produkcji wąskiej blachy taśmowej walcowanej na gorąco o grubości 1 mm.

Technologia ta pozwoli wyeliminować walcowanie takiej blachy na zimno. Blachę tę pokazano na

wystawie EUROBLECH w Niemczech. /SP/Słowa kluczowe:
Wielka Brytania, Koncern, Huta, Blacha taśmowa, Blacha walcowana na gorąco,
Blacha cienka, Produkcja, Wystawa,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       25
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
    „Siemens VAI buduje walcownię blach grubych o szerokości do 5 m
                dla chińskiej Hunan Valin”


Źródło: STAHL UND EISEN, 2008, t.128, nr 11, s.S14-S15W hucie Xiangtan koncernu Hunan Valin firma Siemens VAI buduje walcownię blach grubych

o szerokości do 5 m, przeznaczonych dla budownictwa okrętowego i do produkcji rur o dużych

średnicach. Walcownia ruszy w 2010 r. Oprócz najnowocześniejszych systemów sterowania będzie

ona wyposażona w nowo opracowany poprzez koncern VAI system monitorowania mikrostruktury

produkowanych blach. Ogólny układ linii technologicznej bazuje na kompleksowej koncepcji

walcowni blach grubych Siroll PM. /SP/Słowa kluczowe:
Chińska Republika Ludowa, Koncern, Inwestycja, Walcownia blach, Blacha gruba,
Blacha okrętowa, Rura o dużej średnicy, Rura ze szwem, Zastosowanie, Rurociąg,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       26
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
           „Evrazholding potraja nakłady inwestycyjne
                  w hucie Nizhny Tagil”


Źródło: STAHL IN MITTEL- UND OSTEUROPA, 2007, nr 6, 21.12., s.9,10Na modernizację i zwiększenie produkcji w hucie Nizhny Tagil (NTMK) Evraz wydał w 2007 r.

203 mln USD, a w 2008 r. przeznacza na ten cel dalsze około 600 mln USD. Po 3-miesięcznej

przebudowie ruszył pierwszy konwertor tlenowy, przebudowa drugiego zacznie się w marcu 2008.

Razem ich produkcja zwiększy się z 3,5 do 4,2 mln t/r. Zmodernizowana będzie produkcja kół dla

kolei i walcownia szyn. Do 50 m zwiększy się długość szyn i poprawi się ich jakość. Ze swoich

walcowni (Nizhny Tagi i Novokuznetsk) holding dostarcza poważne ilości szyn na rynek rosyjski,

a jego udział w dostawach kół dla kolei wynosi około 50% Po przejęciu firmy Oregon Steel

w USA jest on czołowym dostawcą szyn na rynek światowy. Do 2030 r. Rosja wyda na rozbudowę

kolei około 550 mld USD. /SP/Słowa kluczowe:
Federacja Rosyjska, Koncern, Inwestycja, Modernizacja, Szyna kolejowa, Huta,
Koło kolejowe, Rynek, Udział, Kolej,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       27
      SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
OBRÓBKA CIEPLNA, PIECE GRZEWCZE, PALNIKI I SPALANIE
              28
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
                    HOLLER G.:
             „Stalowe rolki dla pieców grzewczych”


Źródło: STAHL (ZEITSCHRIFT FUR DEN HIGH-TECH-WERKSTOFF), 2008, nr 2,
    s.24-25, 1 rys.Dla pieców grzewczych pracujących przy temperaturach do 1200ºC niemiecka firma H.Butting

oferuje rolki stalowe niechłodzone wodą. Rolki te są odporne na utlenianie i na ścieranie. Nie

wymagają dużych nakładów na konserwację ani też częstych remontów. Tanie w eksploatacji

pozwalają też znacznie ograniczać zużycie energii (nie wymagają chłodzenia wodą). Jedna rolka

przynosi rocznie oszczędność energii około 9 tys. EUR, a całkowitą oszczędność średnio 15 tys.

EUR. Jej koszty amortyzują się w ciągu 2 lat. Rolki takie stosuje m.in. ThyssenKrupp VDM. /SP/Słowa kluczowe:
Niemcy, Stal żaroodporna, Rolka, Piec przepychowy, Piec samotokowy,
Zastosowanie, Oszczędność,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                        29
  SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA, POWŁOKI
          30
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
     „Koncern Tenova buduje linię elektrolitycznego cynowania blach
                  dla Jiangsun Dajiang”


Źródło: IRON AND STEEL TECHNOLOGY, 2007, t.4, nr 11, s.12Dla chińskiej grupy hutniczej Jiangsu Dajiang koncern Tenova buduje linię cynowania blach

taśmowych z nierozpuszczalnymi elektrodami (250 tys.t/r). Będzie to jedna z najszybszych linii

tego typu na świecie (550 m/min na odcinku procesowym). Będzie ona cynować blachy

o szerokości 700-1250 mm i grubości 0,15-0,55 mm. Zastosowano w niej reaktory do

rozpuszczania cyny, których straty tego metalu nie przekraczają 4%. Nowo opracowane maski

chronić będą blachy przed wadą "białych krawędzi". Linia ruszy pod koniec 2008 r.Słowa kluczowe:
Chińska Republika Ludowa, Koncern, Inwestycja, Linia technologiczna,
Cynowanie elekrolityczne, Blacha taśmowa,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                        31
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
       „ArcelorMittal uruchamia prototypową linię plazmowego
               powlekania blach taśmowych”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 4, 29.01., s.29W swojej belgijskiej hucie Liege koncern ArcelorMittal uruchomił prototypową linię powlekania

blach taśmowych Arceo. Blachy z tej linii będzie można stosować na czujniki, reflektory, źródła

światła, produkty antybakteryjne i samoczyszczące się, estetyczne i odporne na korozję. Linia ta ma

stanowić bazę do uruchamiania nowych asortymentów wyrobów, zapewnienia konkurencyjności

wyrobom koncernu. Linia ta jest bezpieczna dla środowiska. Pracuje bez rozpuszczalników ani

preparatów chemicznych, nie wytwarza par ani gazów wymagających oczyszczania. Ta nowa

technologia ma otworzyć nowe drogi dla rozwoju hutnictwa. /SP/Słowa kluczowe:
Holandia, Belgia, Koncern, Linia technologiczna, Rozruch, Blacha taśmowa,
Powlekanie, Prototyp, Plazma, Inwestycja, Badanie przemysłowe,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                        32
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
   „Corus i Salzgitter wspólnie pracują nad superpowłokami metalowymi”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 4, 29.01., s.28Corus i Salzgitter podpisały umowę o wspólnych badaniach nad powłokami metalicznymi

o doskonałej odporności na korozję. Tematy i wyroby określone mają być w 2008 r. Nowe powłoki

przeznaczone będą dla materiałów stosowanych w budownictwie i konstrukcjach, gdzie dotąd

używano blachy z powłoką cynkową 275 g/m2 oraz w przemyśle samochodowym. Oba koncerny

pracują już nad zastosowaniami powłok z cynkiem, magnezem i glinem w wybranych sektorach

rynku. Zgromadziły już bogate doświadczenia, które będą podstawą do dalszych prac. /SP/Słowa kluczowe:
Koncern, Kooperacja, Badanie naukowe, Powłoka metalowa, Budownictwo,
Przemysł motoryzacyjny, Konstrukcja stalowa, Cynk, Magnez, Aluminium,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       33
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
    „Powłoki cynkowe najbardziej ekologiczną ochroną antykorozyjną”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 5, 5.02., s.29, 1 rys.Metodą bilansów ekologicznych Uniwersytet Techniczny w Berlinie sprawdził efektywność

różnych osłon antykorozyjnych w długotrwałej eksploatacji. Przy cynkowaniu ogniowym stali

powstaje o 62% mniej CO2 niż przy nakładaniu innych powłok. Procesy cynkowania ogniowego

modernizowane są już przez wiele lat, a technologie redukowania, czyszczenia, recyklingu oraz

oczyszczania gazów odlotowych, ścieków, odpadów i ciepła odpadowego są już od dawna

standardem w niemieckich ocynkowniach. Odpady z procesów cynkowania są wykorzystywane,

ścieki odprowadzane są w układach zamkniętych. Tak samo wyroby ocynkowane po wykorzystaniu

poddawane są pełnemu recyklingowi. Z pyłów w gazach odlotowych odzyskuje się w UE 93%

cynku. Są to procesy atrakcyjne i korzystne ekonomicznie. /SP/Słowa kluczowe:
Ochrona przed korozją, Blacha cynkowana, Powłoka metalowa, Powłoka cynkowa,
Powłoka z tworzywa sztucznego, Porównanie, Ochrona środowiska, Odzyskiwanie,
Efektywność ekonomiczna, Ocena, Badanie naukowe,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                        34
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
           „Corus opracował nową powłokę cynkową”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 19, 13.05., s.33,34Corus opracował nową powłokę na bazie cynku, czterokrotnie trwalszą od dotychczasowych

powłok cynkowych nakładanych ogniowo. Powłoka o nazwie MagiZinc wykonywana jest ze stopu

Zn-Mg-Al. Warstwy z tego stopu mogą być cieńsze i lżejsze, a przy tym bardziej odporne na

korozję. Powłoki te będą tańsze od dotychczasowych. Produkcję blach powlekanych tym stopem

uruchomi huta IJmuiden. /SP/Słowa kluczowe:
Holandia, Huta, Wielka Brytania, Koncern, Blacha taśmowa, Blacha cynkowana,
Cynk-stopy, Magnez-składnik stopowy, Aluminium-składnik stopowy,
Koszt, Odporność na korozję, Powłoka cynkowa, Powłoka stopowa,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       35
     SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
UTYLIZACJA ODPADÓW, W TYM TWORZYW SZTUCZNYCH
             36
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
   „Nucor i Heritage zbudują zakład przeróbki pyłów z elektrostalowni”


Źródło: STEEL TIMES INTERNATIONAL, 2007, t.31, nr 8, s.4Koncern Nucor i grupa Heritage utworzyły firmę joint venture, i kosztem 29 mln USD zbudują koło

Blytheville (stan Arcensas) zakład przeróbki pyłów z elektrostalowni, który rocznie będzie

przerabiać 50 tys.t pyłów z pobliskich hut - Nucor Steel Arkansas i Nucor-Yamato. Wg technologii

Pizo opracowanej przez Heritage Environmental Services będzie on systemem ciągłym produkował

surowy tlenek cynku, surówkę i żużel. Rozruch zakładu nastąpi pod koniec 2009 r. /SP/Słowa kluczowe:
Stany Zjednoczone, Koncern, Kooperacja, Pył z pieca stalowniczego,
Proces stalowniczy łukowy, Odzyskiwanie, Cynk, Surówka, Koszt,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                        37
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
                BRATINA J.E., LENTI K.M.:
     „Technologia PIZO do przerabiania szlamów konwertorowych
                i pyłów z pieców łukowych”


Źródło: IRON AND STEEL TECHNOLOGY, 2008, t.5, nr 4, s.118-122, 5 rys., 4 tabl.Amerykańska firma Heritage Technology Group opracowała technologię przeróbki szlamów
konwertorowych i pyłów z pieców łukowych, z odzyskiwaniem cynku oraz wytwarzaniem surówki
i żużla. Proces nosi nazwę PIZO (Pig Iron Zinc Oxide). Podstawowym urządzeniem jest indukcyjny
piec kanałowy, w którym do ciekłego żelaza wprowadza się przerabiane odpady. Przed przeróbką
mieszankę tlenków i reduktora zwykle się brykietuje. Jako pierwsze redukują się: cynk, ołów i
kadm, a następnie żelazo i inne metale. W piecu panuje lekkie ciśnienie, dzięki czemu ulatują z
niego lotne metale (cynk, ołów, kadm, itd.). Pary metali łączą się z tlenem z powietrza, który
równocześnie schładza gazy przechodzące do odpylników. Gromadzące się w kanale pieca żelazo
spuszczane jest periodycznie. Co pewien czas usuwany jest także żużel. Pierwszy piec próbny z
kanałem o pojemności 20 t wyposażony został w induktor o mocy 1100 kW. Na godzinę przerabiał
4-6 t odpadów. Doskonałe wyniki prób zachęcają firmę do budowy produkcyjnego pieca PIZO.Słowa kluczowe:
Stany Zjednoczone, Odzyskiwanie, Szlam, Pył z pieca stalowniczego, Brykiet,
Piec indukcyjny rdzeniowy, Prototyp, Cynk, Kadm, Surówka,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       38
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
                RAWLINS C.H., SIMON N.L.:
       „Wykorzystanie żużli stalowniczych do trwałego wiązania
                   dwutlenku węgla”


Źródło: IRON AND STEEL TECHNOLOGY, 2008, t.5, nr 4, s.139-147, 12 rys., 2 tabl.,
    13 poz.bibl.Zespół pracowników naukowych amerykańskiego Missouri University of Science and Technology

badał efektywność trwałego wiązania dwutlenku węgla z procesów hutniczych z wykorzystaniem

żużli stalowniczych. Badania finansowane były przez Departament Energetyki rządu USA,

zrzeszenie AISI i szereg koncernów hutniczych (Dofasco, Gallatin, Hylsa, IPSCO, Mittal Steel,

Praxair, Nucor, Timken i US Steel). Próby prowadzono z wykorzystaniem żużla z pieców łukowych

i z pieców kadziowych. Przez szlam otrzymywany z rozdrobnionego żużla i wody przepuszczano

CO2. Stwierdzono, że efektywność procesu wiązania CO2 zależy od stopnia rozdrobnienia żużla i

czasu trwania procesu. Ustalono parametry procesu i konstrukcję reaktora dla realizacji technologii

na skalę przemysłową. /SP/Słowa kluczowe:
Stany Zjednoczone, Badanie naukowe, Dwutlenek węgla, Żużel stalowniczy,
Wiązanie chemiczne, Stabilizacja, Ochrona środowiska,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl


                        39
  SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
HANDEL EMISJAMI DWUTLENKU WĘGLA
          40
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
     „Hutnictwo niemieckie krytykuje nowy pakiet klimatyczny UE”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 4, 29.01., s.1-8, 1 tabl.Propozycje Komisji Europejskiej dot. nowych wytycznych w sprawie handlu emisjami CO 2

spotkały się z krytyką, zwłaszcza branż energochłonnych. Komisja dopiero w 2010 r. chce

ostatecznie określić, jak będą przyznawane bezpłatne certyfikaty emisyjne. W 100% bezpłatne

certyfikaty otrzymywałyby tylko branże szczególnie energochłonne i zagrożone konkurencją

z krajów bez ograniczeń emisyjnych. Dla hutnictwa żelaza byłaby to sytuacja niebezpieczna,

stwarzająca zagrożenie dla inwestorów zaangażowanych w tę branżę. UE zdaje sobie dobrze

sprawę, że hutnictwo nie będzie w stanie pokryć tych opłat. Dla hutnictwa niemieckiego straty

sięgałyby 2 mld EUR. /SP/Słowa kluczowe:
EWG, Niemcy, Przepis, Dwutlenek węgla, Emisja, Koszt, Hutnictwo żelaza, Inwestycja,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       41
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
      „Rząd Belgii pomaga hucie Leodium koncernu ArcelorMittal
            uzyskać potrzebne certyfikaty emisji CO2”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 5, 5.02., s.45Huta Leodium zamierzała ponownie uruchomić wielki piec, ale uzyskanie certyfikatów w cenie 30

EUR/t CO2 przekraczało jej możliwości finansowe. Rząd Belgii i władze Walonii wraz

z koncernem ArcelorMittal znalazły rozwiązanie. Koncern sam zapewni limit roczny 1,4 mln t CO 2,

rząd federalny na 600 tys.t, a rząd Walonii 2 mln t. Dwa lata wcześniej ArcelorMittal za pomad 100

mln EUR kupił limit 4 mln t CO2. Wtedy zatrzymano ten wielki piec. /SP/Słowa kluczowe:
Belgia, Huta, Eksport, Dwutlenek węgla, Koszt, Koncern,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                        42
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
         „Polskie hutnictwo walczy o prawa do emisji CO2”


Źródło: STAHL IN MITTEL- UND OSTEUROPA, 2008, nr 1, 27.02., s.24W grudniu 2007 polskie ministerstwo ochrony środowiska na żądane przez hutnictwo 15 mln t

przyznało mu prawo do wyemitowania rocznie 14,2 mln t CO2. Bardziej ograniczyło ono

uprawnienia dla producentów energii, chcąc w ten sposób zmusić ich do modernizacji tej gałęzi.

Jednakże o 15-20% wzrosną koszty energii. W planie na lata 2008-2012 ograniczono jednak

uprawnienia dla hutnictwa do 11,8 mln t, co spotkało się z protestem ze strony HIPH, gdyż

zagroziłoby to całej polskiej gospodarce i ograniczyłoby inwestycje modernizacyjne w hutnictwie.

W efekcie spadłaby produkcja, zatrudnienie i wzrósłby jeszcze bardziej import stali. UE nie

wyraziła zgody na proponowany przez stary rząd polski limit roczny dla całego kraju na 284,5 mln t

i zmniejszyła go o ponad 25%. /SP/Słowa kluczowe:
Polska, Dwutlenek węgla, Emisja, Przepis, Hutnictwo żelaza, Koszt, Handel,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                        43
SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
  WYROBY I MATERIAŁY
        44
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
                     LENART F.:
      „W Europie Arcelor Mittal koncentruje się na ferrytycznych
               stalach odpornych na korozję”Źródło: STAHLMARKT (SUPPLEMENT NR 2), 2007, nr 10, s.14-15, 1 rys., 1 tabl.Wiele firm przerabiających SONK zwraca się obecnie ku stalom z grupy ferrytycznej. Stalami tymi
zastępuje się - gdzie to jest możliwe - coraz droższe stale austenityczne. Zużycie tych stali ma się
zwiększać do 2010 r. o 12% na rok. Wg firmy Ugine & ALZ koncernu ArcelorMittal, stale
ferrytyczne zaspokajają 35% rynku stali odpornych na korozję. Stale ferrytyczne mają szereg
doskonałych własności: małą rozszerzalność cieplną, dużą odporność na utlenianie, wysokie
przewodnictwo cieplne, dużą odporność na pełzanie. Koncern oferuje te stale na wyroby
o doskonałej jakości powierzchni, na wyroby ciągnione i na wyroby pracujące w trudnych
warunkach chemicznych. Przyczyny zbyt małego jeszcze rozpowszechnienia tych stali
to stosunkowo słaba znajomość ich własności, nieumiejętność doboru stali do konkretnych
warunków pracy, brak poradników i ekspertów doradzających użytkownikom. /SP/Słowa kluczowe:
EWG, Stal odporna na korozję, Stal ferrytyczna, Prognoza, Zastosowanie, Rozwój, Koncern,
Produkcja, Zużycie materiału, Rynek, Udział, Porównanie, Stal austenityczna, Zastąpienie,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                        45
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
      „Światowe firmy hutnicze i samochodowe pracują nad stalami
          odpornymi na korozję dla samochodu przyszłości”


Źródło: STAHL UND EISEN, 2007, t.127, nr 10, s.19-20, 2 rys.Od końca 2004 r. nad nowymi stalami odpornymi na korozję, które będą podstawą dla samochodów
przyszłości pracują wspólnie firmy Audi, DaimlerChrysler, BMW, Fiat, General Motors/SAAB,
Ford/Volvo, ThyssenKrupp Nirosta, Outokumpu i ArcelorMittal Stainless. Zespół badawczy oferuje
stale dojrzałe technologicznie i innowacyjnie, odporne na obciążenia podczas wypadków. Będą one
źródłem  nowych   rozwiązań,   sprzyjających  ochronie  środowiska.  Produkcja  elementów
samochodowych z tych stali będzie bazować na symulacyjnych systemach modelowania procesów,
ich kształtowania i zachowania się podczas wypadków. Przygotowywane są poradniki dla
projektantów i zakładów przerabiających te stale. Opracowano modele do porównywania kosztów
różnych rozwiązań materiałowych dla przemysłu samochodowego. Z tych stali buduje się już
samochody Porsche Carrera i Boxster oraz Audi A6 i A8. /SP/Słowa kluczowe:
Świat, Stal odporna na korozję, Zastosowanie, Samochód, Badanie naukowe, Modelowanie,
Kooperacja, Koncern, Hutnictwo żelaza, Przemysł motoryzacyjny,
Postęp techniczny,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                          46
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
         „Trwałe, tanie i odporne na pożary dachy stalowe”


Źródło: STAHLMARKT (SUPPLEMENT nr 2), 2007, nr 10, s.2Corocznie potężne pożary niszczą wielkie obszary zachodu i południa USA. Ostatnio ich liczba

znacznie wzrosła i to nie tylko w USA, ale też w Kanadzie, Australii i Europie Płd. Naukowcy

wyrażają opinię, że ma to związek z efektem cieplarnianym. W Australii prognozy przewidują

zwiększone ryzyko wielkich pożarów. Jako środek zapobiegawczy AISI i Steel Recycling Institute

proponują stalowe dachy na domach. Dachy te wytrzymują około 50 lat, podczas gdy tradycyjne

dachy gontowe zaledwie 20 lat, a do tego są jeszcze tańsze. Wydano odpowiednie poradniki dla

właścicieli domów. Stalowe dachy ułatwiają strażakom akcje gaśnicze, są także bardzo odporne na

silne wiatry. W lecie pozwalają one zmniejszyć koszty chłodzenia pomieszczeń o około 40%. /SP/Słowa kluczowe:
Stany Zjednoczone, Stal, Zastosowanie, Budownictwo, Oszczędność, Pożar,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       47
              SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
      „Nowe materiały na urządzenia do odsalania wody morskiej”


Źródło: STAHLMARKT, 2007, nr 10, s.58W czerwcu 2007 r. zrzeszenie DME i firma ThyssenKrupp Nirosta zorganizowały w Krefeld

seminarium nt. materiałów i korozji urządzeń do odsalania wody morskiej. Obecnie na świecie

pracuje około 14 tys. takich urządzeń, głównie w krajach arabskich. Produkują one na dobę 40 mln

m3 wody pitnej. W przeciągu 20-25 lat na kolejne urządzenia potrzeba będzie ponad 100 mld EUR.

Do ich budowy najbardziej przydatne są materiały odporne na korozję. Dla tych urządzeń firmy

ThyssenKrupp Nirosta, ThyssenKrupp VDM i ThyssenKrupp Titanium oferują na cały świat blachy

i rury ze stali stopowych, stopów niklu i tytanu. /SP/Słowa kluczowe:
Niemcy, Konferencja, Koncern, Stal, Zastosowanie, Stal odporna na korozję,
Nikiel-stopy, Tytan-stopy, Woda morska, Oczyszczalnia,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                         48
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
    „ThyssenKrupp otwiera na Węgrzech zakład paneli budowlanych”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSEPIEGEL, 2007, nr 49, 4.12., s.37W Felsolajos 60 km od Budapesztu ThyssenKrupp Stahl otworzył zakład, który będzie produkował

panele budowlane na potrzeby rynków Węgier, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Serbii, Bułgarii

i Chorwacji. Do 2012 r. koncern chce zdobyć 15% tych rynków. Panele będą składać się z dwóch

blach powlekanych, pomiędzy którymi będą znajdować się płyty poliuretanowe. Można będzie

wykorzystywać je do budowy pomieszczeń mieszkalnych i przemysłowych, biur, garaży, szkół,

magazynów i zakładów przemysłowych. Powłoki będą wielobarwne, przystosowane do różnych

warunków pracy. /SP/Słowa kluczowe:
Niemcy, Węgry, Kooperacja, Inwestycja, Budownictwo, Prefabrykat, Koncern, Płyta,
Izolacja cieplna, Materiał budowlany, Materiał warstwowy,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       49
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
                  WINTERMANN J.H.:
      „Samochody przyszłości budowane z elementów modułowych”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2007, nr 46, 13.11., s.29Od 2005 r. Salzgitter i firma samochodowa Karmann realizują program ScaLight (Scalable

Autobody Lightweight Concept). Chodzi o produkcję surowych elementów modułowych, które

będzie można wykorzystywać do budowy samochodów typu kabriolet, dwumiejscowych

samochodów i pojazdów kombinowanych. Na podstawie realnych produkcji komputerowo

opracowywane są wirtualnie i wykonywane są obliczenia konstrukcyjne. W nowych samochodach

wykorzystywane będą najnowocześniejsze gatunki stali. Samochody ScaLight wypełniać będą nisze

wśród samochodów wielkoseryjnych, nad którymi prowadzone są intensywne prace w wielu innych

programach. /SP/Słowa kluczowe:
Niemcy, Koncern, Badanie modelowe, Samochód, Projekt, Hutnictwo żelaza,
Przemysł motoryzacyjny,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       50
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
                     MEHL J.:
         „Budynki mieszkalne z lekkich elementów ze stali”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2007, nr 46, 13.11., s.37-39Niemieckie centrum informacji o stalach w Dusseldorfie opublikowało poradnik w zakresie

zastosowań lekkich konstrukcji stalowych w budownictwie mieszkalnym. Obecnie w Niemczech

około 60% nowo budowanych domów mieszkalnych ma w sobie takie konstrukcje. Stosuje się je do

montowania lekkich ścian z pomocą śrub, nitów lub wkrętów, przykrywanych płytami gipsowymi,

betonowymi lub innymi. Pomieszczenia takie mogą służyć za mieszkania, lokale biurowe czy

produkcyjne. Gotowe elementy i kształtowniki są łatwe do transportowania i do montażu.

Hutnictwo oferuje liczne, bardzo zróżnicowane wyroby na potrzeby nowoczesnego, lekkiego

i taniego budownictwa. /SP/Słowa kluczowe:
Niemcy, Stal, Zastosowanie, Budownictwo, Poradnictwo,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       51
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
  „Zespół pracowników koncernów Chrysler i Daimler oraz zrzeszenie AISI
       zakończył prace nad konstrukcją samochodu przyszłości”


Źródło: IRON AND STEEL TECHNOLOGY, 2007, t.4, nr 10, s.13Koncerny Chrysler i Daimler oraz zrzeszenie AISI poinformowały o zakończeniu prac nad lekkim

samochodem przyszłości. Wykorzystując komputerowe modelowanie zastosowano najnowsze stale

o wysokiej wytrzymałości i zaprojektowano nowy model samochodu o zwiększonej sztywności

i trwałości, gwarantujący większe bezpieczeństwo pasażerom. Model ten odpowiada obecnym

i przyszłościowym standardom jakości samochodów. Jest on o 13% lżejszy od dotychczasowych

rozwiązań. Prace te wykorzystuje już koncern Chrysler w swoich samochodach, w tym w nowym

modelu Sebring. /SP/Słowa kluczowe:
Stany Zjednoczone, Badanie przemysłowe, Samochód, Stal o wysokiej wytrzymałości,
Konstrukcja, Kooperacja, Koncern, Blacha karoseryjna,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       52
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
          „IISI prezentuje model samochodu przyszłości”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2007, nr 51, 18.12., s.88Grupa robocza WorldAutoSteel zrzeszenia IISI zaprezentowała swój model samochodu przyszłości,

alternatywę systemów napędowych, jak hybrydowych, elektrycznych i na ogniwa paliwowe. Celem

badań było zaprezentowanie bezpiecznego, lekkiego samochodu, emitującego mniej szkodliwych

gazów przez cały swój okres eksploatacji. Na bazie tego modelu opracowywane będą nowe

projekty samochodów, w których stal wykazywać będzie swoją niezaprzeczalną wyższość nad

innymi materiałami. W ciągu 10 lat kosztem ponad 60 mln USD opracowano już 5 modeli

samochodów, z których każdy stanowi znaczący krok naprzód. /SP/Słowa kluczowe:
Świat, Hutnictwo żelaza, Przemysł motoryzacyjny, Samochód, Kooperacja,
Badanie przemysłowe, Projekt, Stal, Zastosowanie, Organizacja międzynarodowa,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       53
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
    „Corus produkuje blachy walcowane na gorąco o grubości 1 mm”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 42, 21.10., s.48Koncern Corus (należący do indyjskiej Tata Steel) poinformował o uruchomieniu w hucie

Rotherham produkcji wąskiej blachy taśmowej walcowanej na gorąco o grubości 1 mm.

Technologia ta pozwoli wyeliminować walcowanie takiej blachy na zimno. Blachę tę pokazano na

wystawie EUROBLECH w Niemczech. /SP/Słowa kluczowe:
Wielka Brytania, Koncern, Huta, Blacha taśmowa, Blacha walcowana na gorąco,
Blacha cienka, Produkcja, Wystawa,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       54
SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
  OCHRONA ŚRODOWISKA
        55
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
         „Hutnictwo USA emituje najmniej CO2 w świecie”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSEPIEGEL, 2007, nr 49, 4.12., s.40Amerykańskie zrzeszenie Steel Manufactures Association poinformowało, że w ostatnim 20-leciu

hutnictwo USA poważnie ograniczyło zużycie energii i emituje na tonę stali najmniej CO 2

w świecie. Przy rocznej produkcji stali 104 mln t emisja CO2 wynosi 32,8 mln t, a to stanowi

zaledwie 0,5% całej krajowej emisji tego związku. Huty o pełnym cyklu produkcyjnym emitują trzy

razy tyle CO2 co minihuty. Hutnictwo USA produkuje aż 70% stali w piecach łukowych. /SP/Słowa kluczowe:
Stany Zjednoczone, Hutnictwo żelaza, Emisja, Dwutlenek węgla, Huta, Minihuta,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       56
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
         „ArcelorMittal chce światowego układu o emisji CO2
                  z przemysłu hutniczego”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSEPIEGEL, 2007, nr 50, 11.12., s.93Szef koncernu ArcelorMittal oświadczył, że hutnictwo światowe potrzebuje układu o emisji CO2

z hutnictwa. Powinien to być wskaźnik emisji na tonę stali. Huty emitujące mniej powinny

otrzymywać premie, emitujące więcej - płacić kary. Zachęciłoby to firmy hutnicze do inwestowania

w ochronę środowiska. Komisarz UE Guenter Verheugen popiera tę propozycję. /SP/Słowa kluczowe:
Świat, Umowa, Emisja, Dwutlenek węgla, Hutnictwo żelaza, Koncern, Holandia, Plan,
Polityka społeczno-gospodarcza,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       57
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
         „Huta Ural Steel spełnia wymogi Protokołu z Kyoto”


Źródło: STAHL IN MITTEL- UND OSTEUROPA, 2007, nr 6, 21.12., s.15Należąca do grupy Metalloinvest huta Ural Steel jako pierwsza w Rosji spełnia wymogi protokołu

z Kyoto. W najbliższych latach na ochronę środowiska przeznacza dalsze 250,30 mln EUR. Planuje

zmniejszenie emisji CO2 na tonę gotowych wyrobów z 2,8 do 2,62 t. Poprzez zmniejszenie zużycia

surowców i energii o 3,2 mln t zredukuje poważnie tę emisję. Zlikwiduje piece martenowskie

i zastąpi je konwertorami tlenowymi. Audyt w zakresie ochrony środowiska przeprowadzono

wspólnie z firmą Camco International. /SP/Słowa kluczowe:
Federacja Rosyjska, Huta, Inwestycja, Ochrona Środowiska, Emisja, Dwutlenek węgla,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       58
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
      „Znaczenie recyklingu materiałów dla ochrony środowiska”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 46, 18.11., s.49-50Opublikowano pracę studialną, z której wynika, że przy pełniejszym recyklingu materiałów można

w 27 krajach UE zmniejszyć emisję CO2 o 224 mln t. W krajach, gdzie dużo materiałów

odpadowych idzie na składowiska, ważne zadanie staje przed gospodarką i politykami. Dotychczas

firmy zajmujące się gromadzeniem i przeróbką złomu stalowego napotykają na coraz to nowe

przeszkody biurokratyczne, ograniczające skuteczność ich działania i powiększające koszty. Dla

przykładu, przeciętna niemiecka firma złomowa zatrudniająca poniżej 100 pracowników musi stale

do prac biurowych odsyłać 1-2 pracowników. Na otwarciu nowej firmy złomowej trzeba

zmarnować do 2 lat. Wreszcie złom stalowy musi być uznany za cenny surowiec, a nie za odpady

zanieczyszczające środowisko. W tym kierunku muszą pójść przepisy unijne i krajowe. Przemysł

złomowy powinien mieć korzystne warunki działania i atmosferę sprzyjającą jego rozwojowi. /SP/Słowa kluczowe:
EWG, Przeróbka złomu, Przepis, Organizacja, Efektywność ekonomiczna, Złom,
Polityka społeczno-gospodarcza, Ochrona środowiska,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       59
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
    „Powłoki cynkowe najbardziej ekologiczną ochroną antykorozyjną”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 5, 5.02., s.29, 1 rys.Metodą bilansów ekologicznych Uniwersytet Techniczny w Berlinie sprawdził efektywność

różnych osłon antykorozyjnych w długotrwałej eksploatacji. Przy cynkowaniu ogniowym stali

powstaje o 62% mniej CO2 niż przy nakładaniu innych powłok. Procesy cynkowania ogniowego

modernizowane są już przez wiele lat, a technologie redukowania, czyszczenia, recyklingu oraz

oczyszczania gazów odlotowych, ścieków, odpadów i ciepła odpadowego są już od dawna

standardem w niemieckich ocynkowniach. Odpady z procesów cynkowania są wykorzystywane,

ścieki odprowadzane są w układach zamkniętych. Tak samo wyroby ocynkowane po wykorzystaniu

poddawane są pełnemu recyklingowi. Z pyłów w gazach odlotowych odzyskuje się w UE 93%

cynku. Są to procesy atrakcyjne i korzystne ekonomicznie. /SP/Słowa kluczowe:
Ochrona przed korozją, Blacha cynkowana, Powłoka metalowa, Powłoka cynkowa,
Powłoka z tworzywa sztucznego, Porównanie, Ochrona środowiska, Odzyskiwanie,
Efektywność ekonomiczna, Ocena, Badanie naukowe,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                        60
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
               RAWLINS C.H., SIMON N.L.:
          „Wykorzystanie żużli stalowniczych do trwałego
                wiązania dwutlenku węgla”


Źródło: IRON AND STEEL TECHNOLOGY, 2008, t.5, nr 4, s.139-147, 12 rys., 2 tabl.,
    13 poz.bibl.Zespół pracowników naukowych amerykańskiego Missouri University of Science and Technology

badał efektywność trwałego wiązania dwutlenku węgla z procesów hutniczych z wykorzystaniem

żużli stalowniczych. Badania finansowane były przez Departament Energetyki rządu USA,

zrzeszenie AISI i szereg koncernów hutniczych (Dofasco, Gallatin, Hylsa, IPSCO, Mittal Steel,

Praxair, Nucor, Timken i US Steel). Próby prowadzono z wykorzystaniem żużla z pieców łukowych

i z pieców kadziowych. Przez szlam otrzymywany z rozdrobnionego żużla i wody przepuszczano

CO2. Stwierdzono, że efektywność procesu wiązania CO2 zależy od stopnia rozdrobnienia żużla

i czasu trwania procesu. Ustalono parametry procesu i konstrukcję reaktora dla realizacji

technologii na skalę przemysłową. /SP/Słowa kluczowe:
Stany Zjednoczone, Badanie naukowe, Dwutlenek węgla, Żużel stalowniczy,
Wiązanie chemiczne, Stabilizacja, Ochrona środowiska,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl


                       61
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
           „Nippon Steel buduje koksownię XXI wieku”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 22, 3.06., s.67Koncern Nippon Steel zakończył budowę supernowoczesnej koksowni, spełniającej standardy

ekonomiczne i ekologiczne XXI wieku. Koksownia w hucie Oita przerabiać będzie niskogatunkowe

węgle metodą szybkiego podgrzewania i kształtowania drobnego węgla, a przy tym z ograniczoną

emisją CO2 i tlenków azotu. W procesie tym będzie można zwiększyć udział węgla nie

spiekającego się lub pół-spiekającego do 50% (dotychczas 20%). Czas spiekania koksu skróci się

2,4-krotnie. Budowę koksowni (1 mln t/r) koncern zaczął w hucie Oita w 2006 r., a oficjalny

rozruch nastąpił 30 maja 2008. Prace nad nową technologią wspierało ministerstwo przemysłu

i handlu, a także Organizacja Rozwoju Technologii Przemysłowych (łącznie 10 mld jenów). /SP/Słowa kluczowe:
Japonia, Koncern, Inwestycja, Koksownia, Rozwój, Koszt, Emisja, Dwutlenek węgla, Ochrona
środowiska
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       62
   SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
GOSPODARKA MATERIAŁOWA I ENERGETYCZNA
           63
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
    „Zużycie wsadu metalicznego w stalowniach światowych w 2007 r.”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 7, 19.02., s.5Na wyprodukowanie około 1,32 mld t stali w świecie w 2007 r. stalownie zużyły łącznie 498 mln t

złomu kupnego, 6,6 mln t żelaza z redukcji bezpośredniej i 974 mln t surówki. Nie wliczonego

do wsadu złomu obrotowego. /SP/Słowa kluczowe:
Świat, Stal surowa, Zużycie materiału , Produkcja, Złom, Żelazo gąbczaste, Surówka,
Bilans materiałowy, Wsad stalowniczy,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       64
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
     „Maleje udział nowego złomu we wsadzie europejskich stalowni”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 11, 18.03., s.47-48, 1 rys.W wyniku postępu technologicznego maleje w Europie udział świeżego złomu we wsadzie

stalowniczym. Zarówno producenci stali, jak i jej przetwórcy, polepszają uzyski i zmniejszają ilość

odpadów. Rozwijają się technologie produkcji półwyrobów o wymiarach zbliżonych do gotowego

produktu. Przy większych udziałach złomu starego rosną koszty logistyczne i koszty utrzymania

jakości złomu. W 2007 r. europejskie huty zużyły 118 mln t złomu (116 mln t w 2006 r.), z czego

88 mln t pochodziło z zakładów przerobu złomu, 30 z odpadów przy procesach hutniczych.

Najwięcej złomu z Europy importuje Turcja (4,3 mln t, wzrost o 38%). O 47% (do 1,3 mln t)

eksport złomu do UE zmniejszyła Rosja. /SP/Słowa kluczowe:
EWG, Złom, Zużycie materiału, Przeróbka złomu, Import, Eksport, Odpad,
Wsad stały stalowniczy, Udział,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                        65
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
    „Dwie trzecie opakowań stalowych w Europie podlega recyklingowi”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 16, 22.04., s.29-30, 2 rys.W Europie przerabia się rocznie ponad 25 mln t zużytych opakowań stalowych (żywności, napojów

i in.), co stanowi około 2/3 ich produkcji. Dzięki temu emisja CO2 zmniejsza się o 47 mln t.

W czołówce krajów odzyskujących ten złom jest Belgia (93%), Niemcy (89%), Austria i Holandia

(po 83%). Najmniej przerabia ich Grecja (10%), Cypr (23%), Słowacja (24%), Słowenia (30%)

i Polska (34%). /SP/Słowa kluczowe:
EWG, Europa, Przeróbka złomu, Opakowanie, Puszka konserwowa, Blacha ocynowana,
Odzysk, Emisja, Dwutlenek węgla,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       66
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
           „Nippon Steel buduje koksownię XXI wieku”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 22, 3.06., s.67Koncern Nippon Steel zakończył budowę supernowoczesnej koksowni, spełniającej standardy

ekonomiczne i ekologiczne XXI wieku. Koksownia w hucie Oita przerabiać będzie niskogatunkowe

węgle metodą szybkiego podgrzewania i kształtowania drobnego węgla, a przy tym z ograniczoną

emisją CO2 i tlenków azotu. W procesie tym będzie można zwiększyć udział węgla nie

spiekającego się lub pół-spiekającego do 50% (dotychczas 20%). Czas spiekania koksu skróci się

2,4-krotnie. Budowę koksowni (1 mln t/r) koncern zaczął w hucie Oita w 2006 r., a oficjalny

rozruch nastąpił 30 maja 2008. Prace nad nową technologią wspierało ministerstwo przemysłu

i handlu, a także Organizacja Rozwoju Technologii Przemysłowych (łącznie 10 mld jenów). /SP/Słowa kluczowe:
Japonia, Koncern, Inwestycja, Koksownia, Rozwój, Koszt, Emisja, Dwutlenek węgla,
Ochrona środowiska
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       67
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
                PETERS CH., RUTHER P.:
       „W halach rozlewniczych wielkich pieców huty Schwelgern
          zmniejszono zużycie materiałów ogniotrwałych”


Źródło: IRON AND STEEL TECHNOLOGY, 2008, t.5, nr 3, s.31-36, 9 rys., 3 tabl.W halach rozlewniczych wielkich pieców nr 1 i nr 2 huty Schwelgern (ThyssenKrupp Stahl)

wprowadzono szereg rozwiązań w celu znaczącego zmniejszenia zużycia materiałów ogniotrwałych

w obszarze otworów i koryt spustowych. Poprawiono jakość masy spustowej, zwiększono trwałość

czoła otworu spustowego, udoskonalono techniki zamykania i otwierania otworów spustowych,

ulepszono technikę pomiaru i kontroli poziomu surówki w garze pieca, zoptymalizowano profile

temperaturowe w korytach głównych, opracowano techniki konserwacji wyłożeń. Masy spustowe

produkowane są w zakładzie wielkopiecowym huty. Zwiększyła się produkcja surówki, w latach

2001-2006 zmniejszono zużycie materiałów ogniotrwałych z około 1,4 do około 0,8 kg/t surówki.

Prowadzone są prace nad technologią ciągłego spustu surówki. /SP/Słowa kluczowe:
Niemcy, Koncern, Huta, Wielki piec, Materiał ogniotrwały, Otwór spustowy,
Rynna spustowa, Modernizacja, Zużycie materiału, Masa spustowa,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl                       68
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
            „US Steel uruchamia produkcję produktu
               węglowego zastępującego koks”


Źródło: IRON AND STEEL TECHNOLOGY, 2008, t.5, nr 6, s.9Koncern US Steel stara się o zgodę na budowę w Port of Epes zakładu wytwarzającego syntetyczny

produkt węglowy, który zastąpi koks w procesie wielkopiecowym. Opracowany przez firmę

Carbonyx proces Cokonyx pozwala znacznie zmniejszyć zużycie energii i emisje w stosunku do

procesu koksowania. Gazy powstające przy produkcji Cokonyxu wykorzystywane będą

w odzysknicach energii. Zakład produkcyjny zbudowany będzie za ponad 150 mln USD i będzie

produkował 250 tys.t Cokonyxu dla huty Fairfield. Jeśli wyniki zakładu będą pozytywne, na jego

rozbudowę US Steel przeznaczy 450 mln USD. /SP/Słowa kluczowe:
Stany Zjednoczone, Proces wielkopiecowy, Paliwo zastępcze do wielkiego pieca,
Inwestycja, Koszt, Produkcja, Koks,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       69
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
                KUMAR P.P., GUPTA P.K.:
     „Doświadczenia z eksploatacji procesu Corex i wielkich pieców
              w indyjskim koncernie JSW Steel”


Źródło: IRONMAKING AND STEELMAKING, 2008, t.35, nr 4, s.260-263, 4 rys., 9 tabl.,
    5 poz.bibl.W hucie Vijaynagar koncernu JSW Steel ciekłą surówkę dla stalowni konwertorowej produkują

2 piece Corex i 2 wielkie piece. Rocznie huta produkuje 4,2 mln t grudek rudnych i 2,3 mln t spieku

oraz 3,8 mln t stali. Koszt produkcji surówki z obu procesów jest prawie jednakowy. W procesie

Corex powstają duże ilości gazów o wysokiej wartości opałowej, które wykorzystywane są

w elektrostalowni zakładowej. Bardzo ważne są efekty synergiczne z połączenia tych procesów,

które pozwalają na bardziej elastyczne zarządzanie produkcją i lepsze wykorzystanie surowców

i węgla kamiennego. Ponad 70% odpadów huty przerabia się w procesie Corex. Pozwoliło to

obniżyć koszty produkcji surówki. /SP/Słowa kluczowe:
Indie, Koncern, Regulacja automatyczna, Proces wielkopiecowy, Kooperacja,
Surówka ciekła, Produkcja, Koszt, Porównanie, Ocena,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl                        70
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
       „Firma Tenova buduje system wyparkowego chłodzenia
                dla huty Georgsmarienhutte”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 1, 08.01., s.32Firma Tenova z Dusseldorfu buduje system chłodzenia wyparkowego na przewodzie gazu

odlotowego ze 140 t pieca łukowego. Piec ten wytwarza na godzinę 100 tys. m 3 gazów

o temperaturze do 1800ºC ze średnim ciepłem odpadowym gazu 25MWh. Gazy te po schłodzeniu

dadzą energię do wytworzenia 12 t pary nasyconej o ciśnieniu 20,5 bara i temperaturze 216ºC

w ciągu godziny. Para ta będzie wykorzystywana do próżniowego odgazowania stali, do czego

dotąd stosowano świeżą parę. Rozruch przewidziano na styczeń 2009, a postój pieca ma trwać

tydzień. W stalowni zbudowany będzie zbiornik buforowy na parę. /SP/Słowa kluczowe:
Niemcy, Piec stalowniczy łukowy, Chłodzenie wyparkowe, Inwestycja, Energia, Odzyskiwanie,
Para wodna, Odgazowanie próżniowe, Kocioł odzysknicowy,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       71
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
         „W Arabii Saudyjskiej ruszył największy na świecie
               zakład redukcji bezpośredniej”


Źródło: STAHL UND EISEN, 2008, t.128, nr 1, s.14W koncernie Hadeed firma Siemens Metals Technology uruchomiła zakład redukcji bezpośredniej

(1,76 mln t/r). Wchodzi on w skład zbudowanej w 2007 r. huty o rocznej produkcji blach 1,4 mln

t/r. Zredukowane żelazo będzie na gorąco dostarczane do pieca łukowego stalowni. Hadeed jest

jednym z największych koncernów na Bliskim Wschodzie, produkującym blachy i profile, głównie

dla budownictwa i przemysłu naftowego. Dzięki gorącemu wsadowi (650ºC) piec łukowy

zaoszczędzi do 20% energii. W przyszłości huta ma zwiększyć produkcję do 5 mln t/r. /SP/Słowa kluczowe:
Arabia Saudyjska, Inwestycja, Rozruch, Redukcja rud poza wielkim piecem, Wsad gorący,
Piec stalowniczy łukowy, Energia, Zużycie materiału, Produkcja, Żelazo gąbczaste,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                        72
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
                    HOLLER G.:
             „Stalowe rolki dla pieców grzewczych”


Źródło: STAHL (ZEITSCHRIFT FUR DEN HIGH-TECH-WERKSTOFF), 2008, nr 2,
    s.24-25, 1 rys.Dla pieców grzewczych pracujących przy temperaturach do 1200ºC niemiecka firma H.Butting

oferuje rolki stalowe niechłodzone wodą. Rolki te są odporne na utlenianie i na ścieranie. Nie

wymagają dużych nakładów na konserwację ani też częstych remontów. Tanie w eksploatacji

pozwalają też znacznie ograniczać zużycie energii (nie wymagają chłodzenia wodą). Jedna rolka

przynosi rocznie oszczędność energii około 9 tys. EUR, a całkowitą oszczędność średnio 15 tys.

EUR. Jej koszty amortyzują się w ciągu 2 lat. Rolki takie stosuje m.in. ThyssenKrupp VDM. /SP/Słowa kluczowe:
Niemcy, Stal żaroodporna, Rolka, Piec przepychowy, Piec samotokowy,
Zastosowanie, Oszczędność,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                        73
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
         „Hutnictwo USA emituje najmniej CO2 w świecie”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSEPIEGEL, 2007, nr 49, 4.12., s.40Amerykańskie zrzeszenie Steel Manufactures Association poinformowało, że w ostatnim 20-leciu

hutnictwo USA poważnie ograniczyło zużycie energii i emituje na tonę stali najmniej CO 2

w świecie. Przy rocznej produkcji stali 104 mln t emisja CO2 wynosi 32,8 mln t, a to stanowi

zaledwie 0,5% całej krajowej emisji tego związku. Huty o pełnym cyklu produkcyjnym emitują trzy

razy tyle CO2 co minihuty. Hutnictwo USA produkuje aż 70% stali w piecach łukowych. /SP/Słowa kluczowe:
Stany Zjednoczone, Hutnictwo żelaza, Emisja, Dwutlenek węgla, Huta, Minihuta,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       74
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
         „Huta Ural Steel spełnia wymogi Protokołu z Kyoto”


Źródło: STAHL IN MITTEL- UND OSTEUROPA, 2007, nr 6, 21.12., s.15Należąca do grupy Metalloinvest huta Ural Steel jako pierwsza w Rosji spełnia wymogi protokołu

z Kyoto. W najbliższych latach na ochronę środowiska przeznacza dalsze 25030 mln EUR. Planuje

zmniejszenie emisji CO2 na tonę gotowych wyrobów z 2,8 do 2,62 t. Poprzez zmniejszenie zużycia

surowców i energii o 3,2 mln t zredukuje poważnie tę emisję. Zlikwiduje piece martenowskie

i zastąpi je konwertorami tlenowymi. Audyt w zakresie ochrony środowiska przeprowadzono

wspólnie z firmą Camco International. /SP/Słowa kluczowe:
Federacja Rosyjska, Huta, Inwestycja, Ochrona środowiska, Emisja, Dwutlenek węgla,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       75
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01
      „Znaczenie recyklingu materiałów dla ochrony środowiska”


Źródło: INTERNATIONALER PRESSESPIEGEL, 2008, nr 46, 18.11., s.49-50Opublikowano pracę studialną, z której wynika, że przy pełniejszym recyklingu materiałów można

w 27 krajach UE zmniejszyć emisję CO2 o 224 mln t. W krajach, gdzie dużo materiałów

odpadowych idzie na składowiska, ważne zadanie staje przed gospodarką i politykami. Dotychczas

firmy zajmujące się gromadzeniem i przeróbką złomu stalowego napotykają na coraz to nowe

przeszkody biurokratyczne, ograniczające skuteczność ich działania i powiększające koszty. Dla

przykładu, przeciętna niemiecka firma złomowa zatrudniająca poniżej 100 pracowników musi stale

do prac biurowych odsyłać 1-2 pracowników. Na otwarciu nowej firmy złomowej trzeba

zmarnować do 2 lat. Wreszcie złom stalowy musi być uznany za cenny surowiec, a nie za odpady

zanieczyszczające środowisko. W tym kierunku muszą pójść przepisy unijne i krajowe. Przemysł

złomowy powinien mieć korzystne warunki działania i atmosferę sprzyjającą jego rozwojowi. /SP/Słowa kluczowe:
EWG, Przeróbka złomu, Przepis, Organizacja, Efektywność ekonomiczna, Złom,
Polityka społeczno-gospodarcza, Ochrona środowiska,
Dostęp do materiałów źródłowych:
Biblioteka Techniczna Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
tel. 032 23 45 292, 032 23 45 271
strona www.imz.pl, e-mail: ugarbarz@imz.gliwice.pl
                       76
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-013. SYNTETYCZNA ANALIZA NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘĆ Z ZAKRESU
  NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH   TECHNIK DLA INSTALACJI PRODUKCJI
  I PRZETWÓRSTWA ŻELAZA I STALI

Najważniejsze osiągnięcia z zakresu Najlepszych Dostępnych Technik dla omawianego etapu:


Procesy alternatywne – redukcja bezpośrednia w stanie stałym i ciekłym
W hucie Luojing koło Szanghaju koncern Baosteel uruchomił zakład Corex C-3000, o nominalnej
produkcji 1,5 mln t/r ciekłej surówki. Przy dobowej produkcji 3 tys.t wyprzedza on podobne
jednostki w Indiach i Afryce Płd., które produkują na dobę po 2 tys.t. Rudy będą redukowane
węglem w różnych gatunkach, znacznie mniejsze będą koszty surowców i mniejsze emisje do
środowiska. Gazy odlotowe z procesu będą wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i do
celów grzewczych.


W koncernie Hadeed firma Siemens Metals Technology uruchomiła zakład redukcji bezpośredniej
(1,76 mln t/r). Wchodzi on w skład zbudowanej w 2007 r. huty o rocznej produkcji blach 1,4 mln
t/r. Zredukowane żelazo będzie na gorąco dostarczane do pieca łukowego stalowni. Hadeed jest
jednym z największych koncernów na Bliskim Wschodzie, produkującym blachy i profile, głównie
dla budownictwa i przemysłu naftowego. Dzięki gorącemu wsadowi (650ºC) piec łukowy
zaoszczędzi do 20% energii. W przyszłości huta ma zwiększyć produkcję do 5 mln t/r.Obróbka powierzchniowa, powłoki
W swojej belgijskiej hucie Liege koncern ArcelorMittal uruchomił prototypową linię powlekania
blach taśmowych Arceo. Blachy z tej linii będzie można stosować na czujniki, reflektory, źródła
światła, produkty antybakteryjne i samoczyszczące się, estetyczne i odporne na korozję. Linia ta ma
stanowić bazę do uruchamiania nowych asortymentów wyrobów, zapewnienia konkurencyjności
wyrobom koncernu. Linia ta jest bezpieczna dla środowiska. Pracuje bez rozpuszczalników ani
preparatów chemicznych, nie wytwarza par ani gazów wymagających oczyszczania. Ta nowa
technologia ma otworzyć nowe drogi dla rozwoju hutnictwa.


Metodą bilansów ekologicznych Uniwersytet Techniczny w Berlinie sprawdził efektywność
różnych osłon antykorozyjnych w długotrwałej eksploatacji. Przy cynkowaniu ogniowym stali
powstaje o 62% mniej CO2 niż przy nakładaniu innych powłok. Procesy cynkowania ogniowego
modernizowane są już przez wiele lat, a technologie redukowania, czyszczenia, recyklingu oraz


                        77
             SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-8020-01

oczyszczania gazów odlotowych, ścieków, odpadów i ciepła odpadowego są już od dawna
standardem w niemieckich ocynkowniach. Odpady z procesów cynkowania są wykorzystywane,
ścieki odprowadzane są w układach zamkniętych. Tak samo wyroby ocynkowane po wykorzystaniu
poddawane są pełnemu recyklingowi. Z pyłów w gazach odlotowych odzyskuje się w UE 93%
cynku. Są to procesy atrakcyjne i korzystne ekonomicznie.


Corus opracował nową powłokę na bazie cynku, czterokrotnie trwalszą od dotychczasowych
powłok cynkowych nakładanych ogniowo. Powłoka o nazwie MagiZinc wykonywana jest ze stopu
Zn-Mg-Al. Warstwy z tego stopu mogą być cieńsze i lżejsze, a przy tym bardziej odporne na
korozję. Powłoki te będą tańsze od dotychczasowych. Produkcję blach powlekanych tym stopem
uruchomi huta IJmuiden.Utylizacja odpadów, w tym tworzyw sztucznych

Amerykańska firma Heritage Technology Group opracowała technologię przeróbki szlamów
konwertorowych i pyłów z pieców łukowych, z odzyskiwaniem cynku oraz wytwarzaniem surówki
i żużla. Proces nosi nazwę PIZO (Pig Iron Zinc Oxide). Podstawowym urządzeniem jest indukcyjny
piec kanałowy, w którym do ciekłego żelaza wprowadza się przerabiane odpady. Przed przeróbką
mieszankę tlenków i reduktora zwykle się brykietuje. Jako pierwsze redukują się: cynk, ołów
i kadm, a następnie żelazo i inne metale. W piecu panuje lekkie ciśnienie, dzięki czemu ulatują
z niego lotne metale (cynk, ołów, kadm, itd.). Pary metali łączą się z tlenem z powietrza, który
równocześnie schładza gazy przechodzące do odpylników. Gromadzące się w kanale pieca żelazo
spuszczane jest periodycznie. Co pewien czas usuwany jest także żużel. Pierwszy piec próbny z
kanałem o pojemności 20 t wyposażony został w induktor o mocy 1100 kW. Na godzinę przerabiał
4-6 t odpadów. Doskonałe wyniki prób zachęcają firmę do budowy produkcyjnego pieca PIZO.


Zespół pracowników naukowych amerykańskiego Missouri University of Science and Technology
badał efektywność trwałego wiązania dwutlenku węgla z procesów hutniczych z wykorzystaniem
żużli stalowniczych. Badania finansowane były przez Departament Energetyki rządu USA,
zrzeszenie AISI i szereg koncernów hutniczych (Dofasco, Gallatin, Hylsa, IPSCO, Mittal Steel,
Praxair, Nucor, Timken i US Steel). Próby prowadzono z wykorzystaniem żużla z pieców łukowych
i z pieców kadziowych. Przez szlam otrzymywany z rozdrobnionego żużla i wody przepuszczano
CO2. Stwierdzono, że efektywność procesu wiązania CO2 zależy od stopnia rozdrobnienia żużla
i czasu trwania procesu. Ustalono parametry procesu i konstrukcję reaktora dla realizacji
technologii na skalę przemysłową.

                        78

								
To top