2.Budowle by liamei12345

VIEWS: 182 PAGES: 13

									                     Załączniknr 1c do Specyfikacji IWZ
         C.Majątek własny
         2.Budowle (drogi, mosty…..)


Symbol   KŚT  Nazwa                            Data Nabycia Wartość
0093/220  220  Droga dojazdowa ( przy budynku 23)                19.09.2001  16,713.48
0096/291  291  Ogrodzenie budynku nr 23                     19.09.2001  21,639.20
0097/291  291  Ogrodzenie wokół bud nr 23                    19.09.2001  20,828.22
0098/291  291  Ogrodzenie wewnętrzne                       19.09.2001 189,511.35
         budowla na obcym gruncie-Droga dojazdowa do
309/220  220  składowiska odpadów                       20.11.2007   87,814.14
         inwestycja w obcym środku trwałym-Ogrodzenie terenu
310/291  291  (brama wjazdowa)                         20.11.2007   13,629.87
311/225  225  Zbiornik retencyjny wód opadowych                28.11.2007  103,844.43
312/226  226  Rów opaskowy                           28.11.2007   70,788.58
313/220  220  Droga technologiczna                       28.11.2007   85,704.35
314/291  291  Ogrodzenie                            28.11.2007   51,625.20
315/226  226  Drenaż odcieków                         28.11.2007   32,898.44
316/291  291  Studnie odgazowujące wraz z drenażem               28.11.2007   71,615.67
                                                766,612.93
         1.Budynki


Symbol   KŚT  Nazwa              Data Nabycia Wartość
0221/102  102  Wieża komunikacyjna-INW. OBCE    07.12.2004  167,691.44
0092/105  105  Budynek Nr. 23            19.09.2001 1,860,074.58
                                 2,027,766.02
          3.Pozostałe budowle

POZOSTAŁE BUDOWLE
Symbol   KŚT  Nazwa                           Data Nabycia Wartość
0095/211  211  Kable elektroenergetyczne                    19.09.2001  4,666.20
0207/211  211  Instalacja osadu przefermentowanego               26.05.2004  4,580.92
0208/211  211  Instalacja osadowa                       26.05.2004  4,580.92
0209/211  211  Instalacja osadowa                       26.05.2004  4,580.92
0094/220  220  Zespół latarń wokół bud nr.23                  19.09.2001  9,692.97
0222/220  220  Plac przy ZKF-ach-INW. OBCE                   07.12.2004  8,072.03
          Instalacja osadu przefermentowanego (inwestycja w obcym
          środku trwałym)
          modernizacja (środka MM2290) polegajaca na : wymianie
          rurociągu z rur HOBAS na rurociąg ze stali kwasoodpornej z
319/211  211   jego ociepleniem                        31.12.2007  60,000.00
0358/211      Rurociąg powietrza ø 800 – inwestycja w obcym środku
          trwałym
        211                              25.09.2009    19,000.00
0359/211      Rurociąg powietrza ø1000 – inwestycja w obcym środku
          trwałym
        211                              25.09.2009    50,000.00
                                                165,173.96
           5.Sprzęt elektroniczny


Symbol    KŚT   Nazwa              Data Nabycia Wartość
 282/803-2  803-2  Kopiarka trumph adler         09.11.2006  17,202.46
5018/WP       Drukarka HP 1220C           27.12.2000  2,122.95
5009/WP       Niszczarka INTIMUS 302        12.03.2001  1,628.00
5019/WP       Drukarka HP LJ 1200          20.11.2001  1,549.18
5010/WP       Niszczarka INTIMUS 302        22.11.2001  1,628.00
5020/WP       Rzutnik przenośny 3M 2660       22.11.2001  2,109.00
5021/WP       Drukarka HP LJ 1200          29.11.2001  1,549.00
5012/WP       Kopiarka Canon NP-6512        14.12.2001  2,745.50
0012/491   491   Drukarka HP Laser Jet         26.10.1992  6,600.83
0014/537   537   Kamera Sony CCD F 455 8MM       17.11.1992  2,708.30
0035/491   491   Streamer Trakker 250         19.01.1995  1,315.45
0042/491/C  491   Zestaw komputerowy          10.06.1996  3,850.70
0045/491/C  491   Zestaw komputerowy          06.08.1997  3,278.70
0048/491?  491   UPS Merlin Gerlin Pulsar ES V8    06.08.1997   770.50
0050/491/C  491   Zestaw komputerowy          08.10.1997  2,717.21
0051/491/C  491   Zestaw komputerowy          08.10.1997  2,471.31
0052/491/C  491   Zestaw komputerowy          08.10.1997  2,471.31
0053/491/C  491   Zestaw komputerowy          08.10.1997  2,483.62
0057/491   491   Drukarka HP 6L Laser         22.12.1997  1,409.84
0060/491/C  491   Zestaw komputerowy          30.12.1997  2,834.27
0062/491/C  491   Zestaw komputerowy                 5,826.22
0063/491/C  491   Zestaw komputerowy                 3,431.16
0064/491/C  491   Zestaw komputerowy          22.02.1999  4,379.00
0065/491/C  491   Zestaw komputerowy          22.02.1999  3,846.00
0066/491/C  491   Zestaw komputerowy                 6,460.59
0067/491/C  491   Zestaw komputerowy                 3,418.75
0068/491/C  491   Zestaw komputerowy                 3,418.75
0070/491   491   Drukarka OKI 3320           29.12.1999  1,581.25
0071/491/C  491   Zestaw komputerowy          14.08.2000  5,593.35
0072/491/C  491   Zestaw komputerowy          14.08.2000  3,819.00
0073/491/C  491   Zestaw komputerowy          29.08.2000  5,034.00
0074/491/C  491   Zestaw komputerowy          25.09.2000  3,971.31
0077/491/C  491   Zestaw komputerowy          27.12.2000  4,584.43
0078/491/C  491   Zestaw komputerowy          27.12.2000  4,375.41
0079/491/C  491   Zestaw komputerowy          27.12.2000  8,696.72
0080/491/C  491   Zestaw komputerowy          27.12.2000  5,305.74
0081/491/C  491   Zestaw komputerowy          27.12.2000  4,072.14
0083/491/C  491   Zestaw komputerowy          16.03.2001  4,830.32
0084/491/C  491   Zestaw komputerowy          25.06.2001  7,695.33
0085/491/C  491   Zestaw komputerowy          30.08.2001  6,060.16
0086/491/C  491   Zestaw komputerowy          30.08.2001  3,700.65
0087/491/C  491   Zestaw komputerowy          30.08.2001  6,395.73
0100/491   491   HP Ploter Desig Njet 50042      30.11.2001  14,070.00
0101/491/C  491   Zestaw komputerowy          27.11.2001  5,061.00
0102/491/C  491   Zestaw komputerowy          27.11.2001  5,500.02
0103/491/C  491   Zestaw komputerowy          27.11.2001  8,539.00
0104/491/C  491   Zestaw komputerowy          27.11.2001  4,608.00
0105/491/C  491   Zestaw komputerowy          27.11.2001  4,468.00
0106/491/C  491   Zestaw komputerowy          28.11.2001  4,383.00
0107/491/C  491   Zestaw komputerowy          28.11.2001  5,301.00
0108/491/C  491   Zestaw komputerowy          28.11.2001  8,456.00
0109/491/C  491  Zestaw komputerowy                       28.11.2001    5,946.00
0110/491/C  491  Zestaw komputerowy                       28.11.2001    5,301.00
0111/491/C  491  Zestaw komputerowy                       29.11.2001    6,837.72
0112/491/C  491  Zestaw komputerowy                       29.11.2001    5,186.00
0113/491/C  491  Zestaw komputerowy                       29.11.2001    6,853.00
0114/491/C  491  Zestaw komputerowy                       29.11.2001    4,955.67
0116/800   800  Mikroprocesorowy anemometr skrzydełkowy             21.12.2001    6,200.00
          Sieć komputerowa
          Serwer sieci RAI PC - 1500 PL +oprogramowanie Activ
          webcam deluxe-1szt, streamer pv 100t 36/72GB-2szt,
          kontroler 39320u320 scsi-2szt, kabel scsi-2szt, kasety dat 72
          tbux5-2szt, dysk zewnętrzny rd 100 int sata-2szt,serwer Dell
          pesc 1430qcXeon e5310-1szt, serwer Dell pesc 1430qc
          Xeon e 5310+pz6122-1szt
          * router ASUS RX 3041 - 2 szt
0119/491/C  491  * konwenter Planet GTR 101- 2 szt *switch 0208G- 2 szt     28.12.2001  192 051,88 zł
0123/491/C  491  Zestaw komputerowy                       09.04.2002    4,369.79
0124/491/C  491  Zestaw komputerowy                       16.05.2002    3,629.85
0126/800   800  Disto Classic 4s/n 306191                    20.06.2002    1,619.00
0127/626   626  Aparat systemowy Alcatel 4003                  14.06.2002    2,310.42
0132/629   629  Stacja stała Motorola GM 1200E                 14.06.2002    7,619.71
0133/629   629  Radiotelefon Motorola GM 1200 E                 14.06.2002    3,320.44
0135/800   800  Miernik MG 7 TDX-3/gazowy                    05.07.2002    2,555.00
0138/491/C  491  Zestaw komputerowy                       08.08.2002    2,730.00
0140/491/C  491  Zestaw komputerowy                       12.08.2002    4,822.00
0143/491/C  491  Zestaw komputerowy                       23.09.2002    6,315.00
0150/491   491  Drukarka Epson Stylus 1520                   21.10.2002    2,500.00
0151/491   491  Kolektor"Zebex" PDL-20                     29.10.2002    3,748.86
0153/491/C  491  Zestaw komp. P IV 2,4 Ghz                    29.11.2002    6,666.00
0155/800   800  740Monitor+SoliTech                       30.01.2003    8,406.25
0156/491/C  491  Zestaw komputerowy PIV 1,8                   17.03.2003    5,045.00
0157/491   491  Notebook ASUS L 35H 2,0Ghz                   26.03.2003    5,664.76
0158/491   491  Notebook ASUS L 35H 2,0Ghz                   26.03.2003    5,664.75
0159/491   491  Notebook ASUS L 35H 2,0Ghz                   26.03.2003    5,664.75
0160/652   652  Pochłaniacz do spalin samoch.                  07.01.2003    7,084.77
0161/491/C  491  Zestaw komputerowy PIV 1,8Ghz                  22.04.2003    5,131.56
0162/491/C  491  Zestaw komputerowy PIV 1,8Ghz                  05.05.2003    3,580.00
0163/491/C  491  Zestaw komputerowy PIV 1,8Ghz                  08.05.2003    3,885.00
0164/491/C  491  Zestaw komputerowy                       29.05.2003    5,230.00
0165/491/C  491  Zestaw komputerowy                       02.06.2003    3,740.00
0166/491   491  Notebook ASUS L 2E                       03.06.2027    5,537.00
0167/491/C  491  Zestaw komputerowy P IV 2,4 Ghz                 03.06.2027    5,031.00
0168/491/C  491  Zestaw komputerowy P IV 2,4 Ghz                 03.06.2027    4,185.00
0169/491/C  491  Zestaw komputerowy P IV 2,4 Ghz                 27.06.2003    4,185.00
0170/801   801  Detektor MICRO ECD z EPC                    07.08.2003   31,028.00
0171/801-0  801  Waga analityczna AG285DU/A                   14.11.2003   15,600.00
0174/491/C  491  Zestaw komputerowy Celeron 2,4 Ghz               23.12.2003    3,853.00
0176/662-1  662  Projektor 3Mx40                                 7,750.00
0188/801   801  Dezynfektor                                   34,311.32
0192/662   662  Projektor MP 8780 z zestawem mocującym                     22,990.00
0193/622   662  Przenośny konferencyjny system nagłaśniania                   8,990.00
0194/491   491  Notebook Toshiba                                 4,740.00
0195/803   803  Kserokopiarka Xerox Docu Color 12                        76,680.00
0199/803   803  Kopiarka - drukarka Sharp                    20.01.2004   10,624.75
0200/803   803  Kopiarka - drukarka Sharp                    20.01.2004   10,624.76
0202/611   611  Szafa sterownicza MP2                      12.02.2004   13,100.00
0206/491/C  491   Zestaw komputerowy                 06.04.2004    4,445.00
0210/491   491   Notebook ASUS                    22.07.2004    6,317.00
0211/491   491   Notebook ASUS                    22.07.2004    6,317.00
0212/491/C  491   Zestaw komputerowy                 10.09.2004    3,415.00
0213/491/C  491   Zestaw komputerowy                 10.09.2004    5,105.00
0214/491/C  491   Zestaw komputerowy                 05.10.2004    3,925.00
0215/491/Y  491   Zestaw komputerowy                 05.10.2004    3,260.00
0216/491/C  491   Zestaw komputerowy                 25.10.2004    3,990.00
0219/664   664   Przepływomierz osadu nadmiernego          30.12.2004   10,900.00
0220/664   664   Przepływomierz osadu nadmiernego          30.12.2004   10,900.00
0223/491   491   Drukarka KYOCERA LASER PRINTER FS 3820N       27.12.2004    4,455.00
0224/491   491   Modem telefoniczny                 30.12.2004    7,291.33
0225/491   491   Modem telefoniczny                 30.12.2004    7,291.33
0226/491   491   Modem telefoniczny                 30.12.2004    7,291.33
0227/801   801   Spektrometr AVANTA Z PAL 4000            29.12.2004  161 357,65 zł
0230/801   801   Mikroskop NIKON Elipse E-200            25.01.2005   15,419.00
0231/808   808   Aparat cyfrowy Nikon COOLPIX 5400          25.01.2005    6,260.00
0232/491   491   Drukarka KYOCERA PRINTER FS 3820N          31.01.2005    4,098.36
0233/491   491   Notebook M6D 15"                  07.03.2005    5,990.00
0234/491   491   Drukarka Kyocera Laser Printer FS 3820N       16.05.2005    5,809.67
0235/491/C  491   Zestaw komputerowy                 16.05.2005    4,040.00
0244/801   801   Homogenizator labopratoryjny            31.08.2005    4,100.00
0245/801   801   Zestaw filtracyjny                 31.08.2005    4,940.16
0248/801   801   Mętnościomierz CyberScan TBD IR 1000        04.10.2005    6,650.00
0249/801   801   Sonda tlenowa EO 90                 24.10.2005    3,800.00
0250/801   801   Sonda tlenowa EO 90                 24.10.2005    3,800.00
0251/801   801   Sonda tlenowa EO 90                 24.10.2005    3,800.00
0255/491   491   Drukarka KYOCERA -Mita typ FS-C8008DN        05.12.2005   23,466.40
0256/491   491   Drukarka KYOCERA -Mita typ FS-3830N         05.12.2005    5,603.27
0257/664   664   Tlenomierz Profiline                14.12.2005    8,000.01
0259/491/C  491   Zestaw komputerowy                 11.01.2006    3,631.15
0260/801-0  801   Analizator rtęci MA-2000              11.01.2006   99,900.00
           Przepływomierz odcieków MAGFLO 3000-INW. W OBCYCH
0261/664   664   ŚR. TRWAŁY                     11.01.2006   15,000.00
0267/491/D  491   Drukarka termiczna CLP 1001             24.04.2006    4,372.13
0269/801   801   Termohigrometr LB701H z panelejm z barometrem    24.05.2006    5,458.40
0270/801   801   Zestaw rejestratorów temperatury EBI        24.05.2006   23,541.60
0276/801-0  801-0  Zestaw do badania BZT OXIDIRECT           28.06.2006    5,680.00
0277/664   664   Układ pomiarowy przepływu ścieków          30.06.2006   232,660.00
           Analizator przepływu azotu SAN PLUS + zestaw do
293/801-0  801-0  rozbudowy analizatora przepływowego SKALAR     29.12.2006  121,000.00
288/801   801   Waga precyzyjna                   14.12.2006   18,510.00
3741/WP       Drukarka Epson                             696.72
3787/WP       Palmtop ASUS MYPAL A636N                       1,557.38
3803/WP       Drukarka KYOCERA FS-C5020N                    3 397,54 zł
3804/WP       Drukarka KYOCERA FS-C5020N                    3 397,54 zł
3805/WP       DUPLEX DU-301 do drukarki FS C 5020N               1 770,49 zł
0287/491   491   Drukarka KYOCERA                         5 280,00 zł
0291/491   491   Zestaw komputerowy                        4 491,80 zł
0297/491   491   DRUKARKA KYOCERA FS-5030-N                      7,600.00
           SYSTEM TELWIN SCADA
           Przekaz danych do GOŚ w skład wchodzi: - moduł
           komunikacyjny MBUS DRV dla 2 stacji terenowych systemu
           TELWIN 4 -1kpl, - radiomodemy GPRS-2kpl, -
           oprogramowanie TELWIN SCADA 4 wersja 1-stanowiskowa
           złożona z modułów telwin wersja plikowai SQL, telview,
           telsrv, procwin, mklocal, mk, ptm oraz moduł dostępu do
           danych z poziomu przeglądarki www- webinterface dla 3
           sesji jednocześnie - licencja -1kpl, - aplikacja
           oprogramowania TELWIN 4 dla CDGOŚ dla 2 stacji
0298/629   629   terenowych (Pabianice i Pienista) -1kpl)                     20,000.00
           DEFIBRYLATOR
299/802   802   LIFEPACK CR PLUS - 1SZT, SZAFKA WALL BOX - 1SZT          02.08.2007   7,000.00
301/491   491   DRUKARKA KYOCERA FS-C5025N                    11.09.2007   6,170.50
302/491   491   DRUKARKA KYOCERA COLOUR FS-C8100DN                11.09.2007   15,155.73


           (monitoring) w skład wchodzi: kamera vivotek PT3127-2SZT,
           obudowa zewnętrzna vivotek-2 szt, kabel FTP 4x2x0,5,
           MONITORING * kamera vivotec PT3127 - 2 szt - obudowa
318/624   624   kamery vivotec PZ6122/6124 - 2szt                        14,115.58
307/801   801   system oczyszczania wody                     30.10.2007   14,671.35
308/801   801   zestaw do homogenizacji                      31.10.2007   30,500.00
321/801-0  801-0  Rejestrator temperatury EBI-125A                 29.02.2008   8,078.00
4060/WP       Kserokopiarka-fax KYOCERA                             3,060.66
5017/WP       Skaner PRIMAX 1200p                        20.09.1999    350.00
5025/WP       Ultrametr A2002S                          18.08.1995   1,535.50
 324/803-8  803-8  Niszczarka Intimus 852CC                   25.04.2008     22,990.00
325/491   491   Notebook Apple MacBook T9300/15,4/2048/250          28.05.2008     8,150.00
326/491   491   Drukarka Zebra S4M300DPJ                   30.05.2008     4,250.00
327/491   491   Drukarka KYOCERA FS-C 5030DN                 23.06.2008     5,433.61
328/491   491   Notebook Dell Intel Core 2 Duo T9500 17” 4GB         30.06.2008     8,110.66
329/491   491   Notebook Dell Intel Core 2 Duo T9500 17” 4GB         30.06.2008     8,110.66
330/491   491   Notebook Dell Intel Core 2 Duo T9500 17” 4GB         30.06.2008     8,110.66
331/491   491   Notebook Dell Intel Core 2 Duo T9500 17” 4GB         30.06.2008     8,110.65
           Prasa do odwadniania osadu z automatyką -inwestycja w
           obcym środku trwałym MM 2677. Napęd elektroniczny prasy
           Bellmer Wp3 na prasie nr 3 w BMZiOO typ: VLT 5000, t/c vlt
           5011bt5b20str1dlf00a00c1, c/n 178b1169, s/n 040044g098,
332/658   658   nr silnika: n 0709-076013                   30.06.2008     20,996.46
           Analizator przepływowy. Analizator składa sie z :1. Moduł
           chemiczny SA 5000 nr 08557 - 1 szt, 2. Podajnik próbek SA
           1100 - 1 szt, 3. Głowica kalorymetryczna 28505902 - 1 szt4.
           Reaktor SA 5522 - 1 szt, 5 Reaktor SA 5523 - 1 szt, 6. Back
           Pressuere Regulator SAv 5530 nr 08169 - 1 szt, 7.
           Komputer Lenowo Think Centre AA55tOWER 8705-7KG
           nrLMNGL43 - 1 szt, 8. Monitor LCD Samsung Sync Mastr
           943N nr MY19HMEQ314132J - 1 szt 9. Kaseta ogólna -
333/801-0  801-0  fosfor ogólny /ortofosforany M503555r - 1 SZT         30.07.2008    111,000.00
4729/WP       Drukarka Kyocera FS 1030DN                             910.00
4732/WP       Drukarka Lexmark X502N                              2,450.00
334/491   491   Notebook Dell Intel Core Duo T9500 17” 4 GB          29.08.2008     8,110.65
337/629   629   System monitoringu wizyjnego                 22.09.2008    131,280.00
338/624   624   System alarmowy i sygnalizacyjny               22.09.2008     17,720.00
4766/WP       Drukarka Kyocera FS-1118MFP                            3,060.66
4767/WP     Drukarka Kyocera FS-2000DNP                        1,800.00
4768/WP     Drukarka Kyocera FS-2000DNP                        1,800.00
4769/WP     Drukarka Kyocera FS-2000DNP                        1,800.00
339/491  491  Notebook Dell Intel Core2 Duo T9500 17" 4GB     17.12.2008      8,987.70
         Sampler urządzenie do automatycznego poboru próbek
345/801  801  (sprzęt przenośny)                    29.01.2008   21,852.41
0351/491     Notebook ASUS X71SL-7SO1                         5,372.95
0352/491     Notebook ASUS X71SL-7SO1                         5,372.95
         Sterownia automatyki pompami - Inwestycja w obcym
0353/611     srodku trwałym - MM2836                         123,536.55
5045/WP     Telefax Panasonic KX-FL613PD                       1,983.61
0355/491     notebook ASUS N51VG-5X068C                        4,254.10
0356/491     drukarka KYOCERA FS – C5300N                       5,316.39
0357/803     ksero CANON IR 1024J                           4,909.84
0360/491     Notebook                                5,491.80 zł
                                            2,054,337.16
           4.Maszyny, aparaty, urządzenia techniczne


Symbol    KŚT   Nazwa                         DataNabycia  Wartość
283/808   808   Szorowarka                        13.11.2006    3,620.00
284/659   659   Urządzenie wysokociśnieniowe KRANZLE (Myjka)       13.11.2006    3,739.00
289/808   808   Prasa warsztatowa                     18.12.2006    3,917.00
5022/WP       Frezarka stołowa TF 100/2,8KW               28.12.2001    3,359.00
0027/800   800  Młotek Schmidta                      15.09.1993    3,019.65
0088/763   763  Wózek widłowy                       19.09.2001   18,800.00
0117/441   441  Pompa READY 16 R 3" 3F                  21.12.2001    3,650.00
0118/441   441  Pompa READY 16 R 3" 3F                  21.12.2001    3,650.00
0121/441   441  Pompa Sarlin Typ SV 074H1                 25.01.2002    9,535.00
0122/808   808  Zamiatarka HAKO Profi Flipper               08.03.2002    2,003.00
0125/808   808  Szorowarka WAP ALTO SSE 430                04.06.2002    8,806.00
0134/592   592  Royal 52S kosiarka spalin. z nap.             03.07.2002    1,939.00
0141/808   808  Klimatyzator                       19.08.2002    2,048.36
0152/592   592  Mikrociągnik ogrodniczy                  26.11.2002    9,100.00
0172/582-2  582-2  Odśnierzacz podwórzowy                  16.12.2003    4,373.83
0173/800   800  Korek pneumatyczny 500-1000                        4,018.00
0179/768   768  Wózek akumulatorowy                            32,580.00
0180/412   412  Frezarka FWF 32J2                            100,510.00
0181/581-4  581-4  Młot udarowy                                5,350.00
0182/611   611  Kalibrator ciśnienia                            8,920.00
0183/611   611  Zadajnik prądowy                             18,210.00
0184/659   659  Kabina malarska                              45,100.00
0185/477-0  477-0  Suszarka komorowa                             30,440.00
0189/661   661  Pralnicowirówka wolnostojąca typ FS 10                  14,000.00
0190/661   661  Pralnicowirówka wolnostojąca typ FS 10                  14,000.00
0191/661   661  Suszarka o załadunku do 20kg.                       11,150.00
0203/800   800  Reflektometr                       08.03.2004   14,478.03
0205/486   486  Witryna chłodnicza                    31.03.2003    6,100.00
0217/441   441  Pompa FLYGT                        04.11.2004   11,595.70
0218/800   800  POMOST ALUMINIOWY                     22.11.2004    6,950.00
0229/441   441  Zestaw pompowy do beczek f-my FLUX            14.01.2005    3,723.92
           Zagęszczarka osadu MM2675 - inwestycje w obcych
0236/658   658   środkach tr                        31.05.2005    3,730.58
           Zagęszcarka osadu MM2676 - INWESTYCJE W OBCYCH
0237/658   658  ŚRODKACH TRWA                       31.05.2005    3,730.57
0238/801   801  PIEC MUFLOWY fcf 22SP                   09.06.2005    7,650.00
0239/659   659  myjka wysokociśnieniowa                  23.06.2005    4,362.00
0240/808   808  Szorowarka                        16.08.2005    5,053.00
0241/808   808  Szorowarka                        16.08.2005    5,053.00
0242/484-0  484-0  Urządzenie spawalnicze Genesis              11.08.2005    6,724.00
0247/801   801  Suszarka laboratoryjna VENTICELL 111           03.10.2005    5,789.06
0253/801   801  Suszarka laboratoryjna                  17.11.2005    3,583.50
0254/801   801  Mieszadło wolnoobrotowe z zasilaczem           24.11.2005    6,273.00
0262/659   659  Zamknięcie kanalizacyjne KUVP 50/120           01.02.2006    4,000.00

0263/441   441   Agregat pompowy wody technologicznej (MM2390) IwOŚT    08.02.2006   10,500.00

0264/441   441   Agregat pompowy wody technologicznej (MM2391) IwOŚT    08.02.2006   10,500.00
0268/801   801   Suszarka laboratoryjna VENTICELL             08.05.2006    6,000.00
0271/664   664   Aparat do poboru prób scieków               30.05.2006   17,950.00
0272/592   592   Kosiarka samojezdna MURRAY                30.05.2006    3,684.43
0273/762  762   Wózek widłowy ROCCA                      06.06.2006  23,665.56
0274/808  808   Balon reklamowy ZKF                      21.06.2006  6,330.00
0278/441  441   Pompa zatapialna ABS                     08.08.2006  6,135.08
0279/441  441   Pompa zatapialna ABS                     08.08.2006  6,135.08
285/801   801   Młyn tnący                          13.11.2006  21,670.00
292/441   441   Pompa FLYGT                          21.12.2007  24,000.00
3691/WP       Klimatyzator ZIBRO S 1135 3,6 KW                      1 720,00
3692/WP       Klimatyzator ZIBRO S 1135 3,6 KW                      1 720,00
3693/WP       Klimatyzator ZIBRO S 1135 3,6 KW                      1 720,00
3694/WP       Klimatyzator ZIBRO S 1135 3,6 KW                      1 720,00
3695/WP       Klimatyzator ZIBRO S 1135 3,6 KW                      1 720,00
3696/WP       Klimatyzator ZIBRO S 1135 3,6 KW                      1 720,00
3697/WP       Klimatyzator ZIBRO S 1135 3,6 KW                      1 720,00
3698/WP       Klimatyzator ZIBRO S 1135 3,6 KW                      1 720,00
3699/WP       Klimatyzator ZIBRO S 1135 3,6 KW                      1 720,00
3700/WP       Klimatyzator ZIBRO S 1126 2,6 KW                      1 560,00
3752/WP       Odkurzacz KARCHER NT561 ECO                         1 330,00
3828/WP       Odkurzacz GAS 50 BOSCH                           1 690,00
3829/WP       Odkurzacz GAS 50 BOSCH                           1 690,00
3830/WP       Odkurzacz GAS 50 BOSCH                           1,786.00
0295/664  664   Grubościomierz ultradźwiękowy                 29.12.2006  3 850,00
3949/WP       Klimatyzator ZIBRO S 1135,6 KW                       3,290.00
317/762   762   Wózek widłowy akumulatorowy Mitsubishi            31.12.2007  78,500.00
320/441   441   Pompa RD 4030                         29.02.2008  29,000.00
322/441   441   Pompa głębinowa SP 46-5                   14.04.2008   7,953.52
323/441   441   Pompa głębinowa SP 46-5                   14.04.2008   7,953.52
4741/WP       Pompa głębinowa SP-46-4                          2,117.48
4742/WP       Pompa głębinowa SP-46-4                          2,117.48
4743/WP       Pompa głębinowa SP-46-4                          2,117.48
4744/WP       Pompa głębinowa SP-46-4                          2,117.48
4745/WP       Pompa głębinowa SP-46-4                          2,117.48
4746/WP       Pompa głębinowa SP-46-4                          2,117.48
4747/WP       Klimatyzator Zibro s 1246/4,6                        3,169.00
          Prasa do odwadniania osadu - inwestycja w obcym środku
          trwałym. Napęd elektroniczny prasy Bellmer WP3 nr 1 w
335/658   658   BMZiOO                          10.09.2008    20,996.46
          Zagęszczarka osadu - inwestycja w obcym środku trwałym.
          Napęd elektroniczny zagęszczarki TD3 na zagęszczarce nr
336/658   658   1 w BMZiOO                        10.09.2008    4,344.78
          Zagęszczarka osadu - napęd (MM2676) - inwestycja na
340/658   658   obcym środku trwałym                   18.12.2008    4,372.42
          Zagęszczarka osadu - napęd (MM3768) - inwestycja na
341/658   658   obcym środku trwałym                   18.12.2008    4,372.42
          Prasa do odwadniania osadu z automatyką - napęd do
342/658   658  odwadniania osadu wraz z automatyką            18.12.2008    20,996.46
343/441   441  Pompa RD 4030                       18.12.2008    25,500.00
344/441   441  Pompa RD 4030                       29.12.2008    25,500.00
346/801-0  801-0  Piec muflowy                       31.03.2009    9,230.00
347/441   441  Pompa głębinowa GRUNDFOS SP46-4              31.03.2009    9,606.62
348/441   441  Pompa głębinowa GRUNDFOS SP46-4              31.03.2009    9,606.62
          Napęd prasy do odwadniania osadu - Inwestycja w obcym
349/658       środku trwałym MM2678                           20,996.46
350/808       Zmywarka do posadzek COMAC VISPA 35B                    9,230.00
          prasa do odwadniania osadu z automatyką - inwestycja w
0354/658      obcym środku trwałym                            20,996.46
5061/WP       Klimatyzator ZIBRO S 1266                 13.08.2009    2,699.00
3966/WP  KLIMATYZATOR ZIBRO S 1246      1,548.00
3967/WP  KLIMATYZATOR ZIBRO S 1135      1,116.00
4011/WP  Klimatyzator ZIBRO S 1266      2,218.00
4735/WP  Klimatyzator ZIBRO S 1246/4,6 KW   2,781.00
4736/WP  Klimatyzator ZIBRO S 1225      2,165.00
4737/WP  Klimatyzator ZIBRO S 1225      2,065.00
5064/WP  Klimatyzator            2,050.00 zł
5065//WP  Klimatyzator            2,050.00 zł
5066/WP  Klimatyzator            2,050.00 zł
5067/WP  Klimatyzator            2,050.00 zł
5068/WP  Klimatyzator            2,050.00 zł
5069/WP  Klimatyzator            2,050.00 zł
5070/WP  Klimatyzator            2,050.00 zł
5071/WP  Klimatyzator            2,050.00 zł
                       962,301.97
         6.Pozostałe nie ujęte w pkt. 2,3,4,5 środki trwałe i wyposażenie


Symbol   KŚT  Nazwa                             DataNabycia  Wartość
0265/681  681  Kontener na odpady KP-7                      15.02.2006    3,900.00
0266/681  681  Kontener na odpady KP-7                      15.02.2006    3,900.00
0015/800  800  Multi Check M 1191                        13.11.1992    2,385.99
0026/800  800  Beton -Tester BDT nr ser A 0559                  08.09.1993    3,711.33
0275/801  801  Zestaw naczyń do mineralizacji                  28.06.2006   16,750.00
0243/806  806  Kontenerowa portiernia                      16.08.2005    8,620.00
280/808  808  Zestaw mebli przyściennych                    26.10.2006    4,739.00
281/808  808  Zestaw mebli przyściennych                    26.10.2006    6,977.00
0038/808  808  Szafa metalowa                          24.08.1995    2,008.20
0139/808  808  Odkurzacz piorący                         08.08.2002    1,402.00
0142/808  808  Stół do ping ponga                        18.09.2002    1,770.00
0144/808  808  Maszt 10m Exc z windtrack                     01.10.2002    1,550.00
0145/808  808  Maszt 10m Exc z windtrack                     01.10.2002    1,550.00
0146/808  808  Maszt 10m Exc z windtrack                     01.10.2002    1,550.00
0147/808  808  Maszt 10m Exc z windtrack                     01.10.2002    1,550.00
0148/808  808  Maszt 10m Exc z windtrack                     01.10.2002    1,550.00
0149/808  808  Maszt 10m Exc z windtrack                     01.10.2002    1,550.00
0186/808  808  Stół do czyszczenia detali                             4,160.00
0187/808  808  Stół do suszenia detali                              3,520.00
0196/808  808  Lada recepcyjna ( portiernia)                           12,060.00
0197/808  808  Lada recepcyjna ( sekretariat )                          7,100.00
0204/808  808  Okap z filtrami, oświetleniem i wentylatorem           31.03.2003    3,580.00
5011/WP     Stojak obrotowy PAPERFLOW                     22.11.2001    1,499.99
286/808  808  Obraz akwarela                          11.12.2006    3,000.00
0290/291  291  Tablica informacyjna                       18.12.2006  37 380,80 zł
0296/808  808  Kontener magazynowy                        27.02.2007  18 985,43 zł
         Chłodziarka laboratoryjna
         wymiary zewn 720x2010x815 mm, pojemność wewnętrzna
         571 l, napięcie znamionowe: 230V, 50Hz, moc znamionowa
300/801  801  330V                                30.08.2007    7,700.00
3983/WP     ZASILACZ UPS EVER ECO 1000                             1,228.69
3984/WP     ZASILACZ UPS EVER ECO 1000                             1,228.69
3985/WP     ZASILACZ UPS EVER ECO 1000                             1,228.69
303/808  808  REGAŁ 4-SEGMENTOWY                      25.09.2007      7,563.70
304/808  808  REGAŁ 3-SEGMENTOWY                      25.09.2007      5,672.70
305/808  808  REGAŁ 2-SEGMENTOWY                      25.09.2007      3,781.80
306/808  808  REGAŁ 2-SEGMENTOWY                      25.09.2007      3,781.80
4009/WP     MODEM GTR 101 KONWERTER                                983.61
4010/WP     MODEM GTR 101 KONWERTER                                983.61
4019/WP     ZASILACZ UPS EVER ECO 1000                             1,228.69
4020/WP     ZASILACZ UPS EVER ECO 1000                             1,228.69
4021/WP     ZASILACZ UPS EVER ECO 1000                             1,228.69
4022/WP     ZASILACZ UPS EVER ECO 1000                             1,228.69
4023/WP     ZASILACZ UPS EVER ECO 1000                             1,228.69
4024/WP     ZASILACZ UPS EVER ECO 1000                             1,228.69
4025/WP     ZASILACZ UPS EVER ECO 1000                             1,228.69
4026/WP     ZASILACZ UPS EVER ECO 1000                             1,228.69
4027/WP     ZASILACZ UPS EVER ECO 1000                             1,228.69
4028/WP     ZASILACZ UPS EVER ECO 1000                             1,228.69
4029/WP     ZASILACZ UPS EVER ECO 1000                             1,228.69
4030/WP     ZASILACZ UPS EVER ECO 1000                             1,228.69
4031/WP  ZASILACZ UPS EVER ECO 1000            1,228.69
4049/WP  ZASILACZ UPS EVER ECO 1000             700.00
4050/WP  ZASILACZ UPS EVER ECO 1000             700.00
4051/WP  ZASILACZ UPS EVER ECO 1000             700.00
4052/WP  ZASILACZ UPS EVER ECO 1000             700.00
4053/WP  ZASILACZ UPS EVER ECO 1000             700.00
4054/WP  ZASILACZ UPS EVER ECO 1000             700.00
4055/WP  ZASILACZ UPS EVER ECO 1000             700.00
4056/WP  ZASILACZ UPS EVER ECO 1000             700.00
4057/WP  ZASILACZ UPS EVER ECO 1000             700.00
4058/WP  ZASILACZ UPS EVER ECO 1000            3,000.00
4059/WP  ZASILACZ UPS EVER ECO 1000            3,000.00
4065/WP  Zasilacz UPS ECO 1000                700.00
4739/WP  Chłodziarko-zamrażalka Elektrolux erb 343003W   1,056.56
4740/WP  Chłodziarko-zamrażalka Elektrolux erb 19000W    859.84
5055/WP  Lodówka BEKO DS.-4 250000              892.62
                             166,318.79

								
To top