; ASC_-_Subiectele_si_raspunsurile_pentru_partial_-_octombrie_2002
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

ASC_-_Subiectele_si_raspunsurile_pentru_partial_-_octombrie_2002

VIEWS: 2 PAGES: 2

 • pg 1
									B
1. Spatiul informatiilor in prelucrarea cu ajut unui
sis de calc?
R: Colectii de date legate intre ele printr-o anumita
relatie sau structura sintactica. Sintaxa = set de reguli
care guverneaza alcatuirea propozitiilor.
2. Care e tipul apl derulate de un sis de calcul cu cea
mai mare complexitate?
R: Aplicatiile de inteligenta artificiala.
3. Intre care nivele se real implem microprogr?
R: Intre nivelele 2 si 1
4. Care sunt princip caract ale sis Cray MPP – 1993?
R: Sistem masiv paralel cu memorie partajata distribuita
5. Care sunt avantajele prelucr time-sharing?
R: Eficienta ridicata cand se pe un sistem de calcul cu
mai multe terminale (fiecare utilizator interactioneaza
cu calculatorul aproape instantaneu)
6. Ce reprezinta conceptul de gatul sticlei lui
Neumann
R: Deoarece preoida clk nu poate fi facuta 0 => modul
secvential de tratare a operatiilor impus de arhitectura
von neummann distruge orice speranta intr-o viitoare
crestere a vitezei calculatoarelor.
7. Ce repr prelucr pe verticala in cadrul clasif Wang
R: Prelucrare la nivel de cuvant
WPBS(word parallel bit serial) n=1, m>1,
 Obs. WPBP(word paralel bit paralel) n>1, m>1.
     WSBP (word serial bit paralel) n>1, m=1
     WSBS(word serial bit serial) n=1 m=1
8. Exemple de sis cu arhitect multiprocessor
R: IBM RS/6000 model F50 dual processor P II
9. Care e asem intre o arhitect vectoriala si o arhit
pipe-line
R: instructiunile sunt executate serial, insa pot exista
suprapuneri in executie (pipe-line) Obs. Modul MMX
10. Dif fundam intre struc unui proc Pentium fata de
anterioare
R: este realizat intr-o tehnologie avansata BICMOS
bipolar complementar MOS. Structura este super scalara
(poate executa chiar doua instructiuni intr-un ciclu de
ceas) are doua ALU on – chip care lucreaza in parallel
plus doua memorii cache integrate de 8 Kb fiecare plus
doua canale de procesoare pipe-line.
11. Etapele de exec simultana a 2 instr in cadrul proc
Pentium
R: incarcare instructiuni, decodarea instructiunii,
incarcarea operatiilor, executia efectiva,
P1 1 2 3 4 *5* 6 7
P2 1 2 3 *4* 5 6
P3    1 2 *3* 4 5
P4     1 *2* 3 4
P5      *1* 2 3
12. Compon de baza ale arhitecturii familiei P6
R: subsistem de memorie cache L1+L2 plus unitatea de
interfata cu magistrala (BIU) plus unitate de interfata cu
memoria (MIU) bufferul de reordonare si accesul la
memorie (MRB) unitatea de codare si extragere a
instructiuniilor, buffer de reordonare a instructiunilor
unitatea de planificare si executie a instructiunilor si
unitatea de validare a instructiuniilor.
13. Cum se real prelucr intregilor in arhitectura K7
R: unitatea pentru numere intregi (UAL) , unitatea
pentru numere in virgule mobile (UVM).
14. Care e particul proc MIPS care sta la orig
numelui lor
R: MIPS micro processor interlocked pipe – line stages.
Denumirea sugereaza ca banda de asamblare a
procesorului evita blocajele datorate interdependentelor
dintre instructiuni prin colaborarea dintre tipuri de
arhitecturi si un compilator avansat
15. Ce contine unit de exec pt intregi in arhitectura
MIPS 10000
R: 64 registrii de cate 64 biti fiecare. Bufferul pentru
rezultatele intermediare a numerelor intregi z1, z2.
blocul de stocare (STORE/LD) Obs. Pentru numere in
virgula mobile: 64 registrii de cate 64 biti fiecare, doua
blocuri pentru adunare si altul pentru inmultire impartire
si radical.
16. Care sunt noutatile introduse de arhitectura
SPARC
R: SPARC = processor cu arhitectura scalabila
arhitectura pe 64 biti o unitate de gestiune a memoriei si
doua memorii cache doua unitati ALU pentru intregi si
o unitate ALU pentru virgule mobila
17. Care e caract princip a mem R-DRAM
R: R-DRAM (RAM Bus DRAM) – presupune existenta
unor magistrale interne numite RAM-Bus Channel
puternice si rapide si care lucreaza cu perifericele in
system master-slave
Obs: E-DRAM = cipuri care lucreaza dupa principiul
programarii memoriei ; S-DRAM = folosesc un sincron
de ceas ; C-DRAM = au dimensiunea marita si
gestionare printr-un controller rapid , lucreaza cu
memoria cache
18. Proprietatile unui memorii cache L2
R: - cipurile sunt tot SRAM (rapide); - pentru
improspatarea continutului memoriei cache L2 se
folosesc metodele: RW(scriere aleatoare), FIFO,
LRU(last recently used) – sunt inlocuite datele mai
putin folosite;- L2 e implementata pe placa de baza a
sistemului - L2 a fost necesara pentru a marii
performantele sistemului de calcul si sansele ca
procesorul sa gaseasca datele necesare in cache si nu in
RAM.
19. Cum se caract o celula cache sincrona
R: accesul se face in mod burst (se depune o adresa,
transferul se face pentru 4 cuvinte simultan)
obs: la asincrone operatia de citire a unui cuvant se face
in doua etape (depunerea adresei si transferul datelor)
20. Descrieti metoda write back
R: Scrierea se face in cache in cazul in care adreas de
memorie la care se face scrierea exista si ea in cache (de
fapt daca blocul de date de la acea adresa se afla
incarcat in cache). In cazul in care blocul de date este
localizat de acea adreasa nu mai exista in cache scrierea
se face direct in ram.
Obs: write throught = metodas in care se utilizeaza
traseul invers al citirii datelor, acestea fiind depuse amai
intai in memoria cache interna, apoi in cache-ul extern
si in final in memoria ram.
Obs1: posted write = metoda prin care din memoria
cache este rezervata o anumita portiune care va juca un
rol de buffer in care vor fi memorate blocuri de date
pana cand magistrala memoriei devine sisponibila,
moment in care buffer-ul isi transfera continutul in
RAM.
A
1. Ce obiecte cuprinde spatiul datelor in prelucr cu
ajut sis de calc?
R: Numere reprezentate in diverse formate, considerate
mutual independente, caractere, simboluri si/sau
reprezentari multidimensionale ale acestora.
Obs. Spatiul informatiilor = spatiul colectiilor de date
legate intre ele printr-o anumita relatie sau structura
sintactica.
Spatiul cunostintelor = informatiile sunt legate intre ele
printr-o structura semantica
Spatiul prelucrarilor de tip inteligenta artificiala=
lucreaza cu baze de cunostinte , reguli de rationament
sau alte mijloace specifice
2. Care e setul aplicatiilor derulate pe un sis de
calcul care solicita cel mai mare volum de
prelucrare?
R: Aplicatiile care fac prelucrari de date (din spatiul
datelor).
3. In care nivele se real exec directa?
R: Intre 1 si 0.
4. Care sunt factorii decisivi datorita carora au
aparut calc personale
R: perfectionare tehnologiei de fabricatie; dezvoltarea
retelelor de calculatoare; diversitatea mare de modele de
arhitecturi; aparitia conceptelor de multimedia si de
programare orintata pe obiecte;
5. Construiti diagrama de timp a prelucrarii
timesharing pt 2 procese
R: exista patru tipuri de prelucrari d.p.d.v al gradului de
paralelism al executiei in paralel a sarcinilor de catre un
calculator: programare pe loturi; multii programarea,
time – sharing, multi procesarea.
6. Care sunt tipurile de compon ale sis de clalc in
clasif Flynn
R: UC = Unitate Centrala; UP = Unitate de Prelucrare;
MM = Modul de memmorie;
7. Ce repr prelucrarea pe oriz la clasif Wang
R: Prelucrare la nivel de bit. WSBP(word serial bit
paralel), n>1,m=1
8. Dati exemple de sisteme uniprocesor
R: VAX11/780 ; SYSTEM370/168; IBM RS/6000
model 650;
9. Care e dif dintre o arhitectura matriceala si una
pipeline
R: Struct matrice elimina dezavantajele pipeline:
paralelismul spatial si asincron si efectuarea diferitelor
tipuri de instr, dar programarea unui calc matriceal este
mai grea.
10. In ce consta struc superscalara a unui
microprocesor?
R: Siruri de instructiuni diferite (2 sau mai multe) ce
utilizeaza resurse diferite in aceleasi stadii de executie a
insructiiunilor de pe fiecare sir.
11. Care e scopul unui bloc TBL (Translation
Lookaside Buffer)?
R: translateaza adresa lin in adr fizica
Obs: BTB (Branch Target Buffer) (memorie de
localizare a instr de salt)
Obs1: MRB (Memory Reorder Buffer) (buffer de
preordonare a acceselor la mem)
Obs2: MIS (Microcode Instruction Sequencer)
(secventiator de instructiuni microcod)
Obs3: RRF (Retirement Register File) (set de registre pt
validare instr)
Obs4: PFB (PreFetch Buffer)
Obs5: DPL (Data Prediction Logic)
12. Descrieti structura unitatii ALU in Pentium Pro?

13. Prezentati structura unitatii de decodare
anticipata din arhitect UltraSpace V9
R: Contine un cache L1 de 16k cu 2 cai de transf, bloc
TLB cu 64 intrari si un Branch Predictor (unitate de
predictie a instr de salt)
14. Care sunt comp de baza ale arhitect PowerPC
R: -unitatea de executie – unitate de anticipare salturi
           - unitate de operare cu numere intregi
           - unitate de operare cu nr in virgula
mobila
- coada de asteptare si de distribuire a instructiunilor
- memoria cache
- unitate de gestiune a memoriei
15) Enumerati aplicatiile tipice ale
microprocesorului JAVA?
R: - aplicatii bazate pe limbaj C: telefonia celulara,
retele de calculatoare, sistemul de comunicatie
multimedia, sisteme desktop.
16) Ce contine memoria conventionala?
R: contine o zona RAM si una ROM, are in structura ei
baze de date ROM-BIOS, zona de comunicatii DOS,
nucleul DOS cu drivere interne, intrari pentru
configurarea sistemului.
17) Care este caracteristica principala a mem S-
DRAM?
R: folosesc un sincron de ceas;
18) Care sunt proprietatile unei memorii cache L2?
R: - are dimensiune mica si e impartita in 2 (una de date
si instructiuni; si una pentru comenzi )
  - sunt dispuse pe 2 nivele si lucreaza independent.
Este o memorie SRAM si nu necesita refresh si are timp
scurt de acces.
20. Descrieti metoda write back
R: Scrierea se face in cache in cazul in care adreas de
memorie la care se face scrierea exista si ea in cache (de
fapt daca blocul de date de la acea adresa se afla
incarcat in cache). In cazul in care blocul de date este
localizat de acea adreasa nu mai exista in cache scrierea
se face direct in ram.
Obs: write throught = metodas in care se utilizeaza
traseul invers al citirii datelor, acestea fiind depuse amai
intai in memoria cache interna, apoi in cache-ul extern
si in final in memoria ram.
Obs1: posted write = metoda prin care din memoria
cache este rezervata o anumita portiune care va juca un
rol de buffer in care vor fi memorate blocuri de date
pana cand magistrala memoriei devine sisponibila,
moment in care buffer-ul isi transfera continutul in
RAM.

								
To top