Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ELISA

VIEWS: 20 PAGES: 5

									     ELISA

Enzyme Linked Immunosorbent
      assay
           ELISA
• Antikroppsbaserad metod.
• Används för många olika ändamål:
-Test för olika sjukdomar (t.ex. HIV)
- Graviditetstest (t.ex. snabbtesten för
 hemmabruk).
- Spåra sjukdomsutbrott.
- Identifiera proteiner på laboratorier t.ex. följa en
 proteinrening
- Bestämma mängder av ett protein.
               ELISA
Bildlänk. http://cell.ccrc.uga.edu/~mao/wallmab/Resanti/ELISAGrey.gif
                 ELISA
Bildlänk: http://www.liv.ac.uk/~agmclen/Medpracs/practical_5/graphics/elisa.gif
          ELISA resultat
http://www.apsnet.org/education/IllustratedGlossary/PhotosE-H/ELISA.jpg

								
To top