11003b_standaard_voor_metadata_XDS_profiel_v1 2

					Rubriek     Element           Conformance  Conditie              codestelsel      Voorbeeld              functionele opmerkingen
XDS metadata
  author                 conditioneel  Verplicht indien bekend (R2)                                  XDS kent conformance R2; verplicht indien
                                                                             bekend. In deze dataset is dit als conditie
                                                                             'verplicht indien bekend' opgenomen.

    authorInstitution          conditioneel  Verplicht indien bekend (R2)               Ziekenhuis st.
                                                           Jansdal^^^^^&2.16.528.1.1007.3.3&ISO
                                                           ^^^^10990
      organization name        verplicht                                Ziekenhuis st jansdal        Naam in overeenstemming met organization
                                                                             identifier.

      assigning authority       conditioneel  Indien 'organization identifier'             &2.16.528.1.1007.3.3&ISO       assigning authority moet in lijn zijn met de
                              gevuld is, verplicht                                      gekozen Author Person ID

        namespace id        verboden                     nvt                             Name space mag niet gebruikt worden
        universal id        verplicht                     CIBG                            waarde OID van CIBG + identificatie van URA.
                                                           2.16.528.1.1007.3.3
        universal id type      verplicht                   nvt            ISO
      organization identifier     optioneel   extensie behorend bij het root URA nummers UZI register  10990                dit is de URA van ziekenhuis st. Jansdal in
                              oid uit veld 'universal ID' .                                 Harderwijk.
                              Indien een organisatie een
                              URA-nummer heeft dan moet
                              de 'organization name '
                              overeenkomen met de URA-
                              omschrijving. Indien een
                              organisatie geen URA heeft
                              dan niets invullen.

    authorPerson             verplicht                                9019987301^van de Hoogstra&van    Totale lengte van author person is 256
                                                           de&Hoogstra^Sonja^Maria Sylvia^Jr.  posities. Volgens XDS-richtlijn is de
                                                           ^dr.^^^&2.16.528.1.1007.3.1&ISO   conformance verplicht indien bekend (R2).
                                                                             Voor Nederland verplicht gesteld.
      identifier            Conditioneel  verplicht als 'last name' niet   UZI-register of    9019987301              Voorkeur UZI. Indien zorgverlener geen
                              wordt gebruikt.          BIG-register of                       UZI kan aanvragen dan BIG-nummer + OID
                                               SBV-Z voor BSN                       van de organisatie.
                                                                             Indien de patiënt auteur is, dan BSN.
      last name            Conditioneel  verplicht als 'identifier' niet  UZI-register of    van de Hoogstra&van de&Hoogstra   Indien UZI: naam die bij het BIG-nummer
                              wordt gebruikt           BIG-register of                       hoort.
                                               SBV-Z voor BSN                       Indien BIG-nummer de naam die bij BIG-
                                                                             register is opgenomen.
                                                                             Indien BSN: de geslachtsnaam.
      first name            optioneel                     UZI-register of    Sonja                Indien UZI: naam die bij het BIG-nummer
                                               BIG-register of                       hoort.
                                               SBV-Z voor BSN                       Indien BIG-nummer de naam die bij BIG-
                                                                             register is opgenomen.
                                                                             Indien BSN: de geslachtsnaam.
      second and further given names  optioneel                     UZI-register of    Maria Sylvia             andere voornamen conform methode uit veld
                                               BIG-register of                       'first name'. Het gebruik van UZI-nummer; BIG-
                                               SBV-Z voor BSN                       nummer; BSN
      suffix              optioneel                     nvt          Jr.
      prefix              optioneel                     nvt          dr.
      assigning authority       Conditioneel  Indien 'identifier' gevuld is,              &2.16.528.1.1007.3.1&ISO
                              verplicht
        namespace id        Verboden                     nvt                             Name space mag niet gebruikt worden
Rubriek      Element            Conformance  Conditie            codestelsel            Voorbeeld               functionele opmerkingen
          universal id         verplicht                   nvt                UZI nr: 2.16.528.1.1007.3.1      Bij UZI: OID CIBG + aanduiding dat het UZI
                                                                 BIG nr: 2.16.528.1.1007.5       van personen betreft.
                                                                 Bij BSN: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3   Bij BIG: OID big register + aanduiding BIG-
                                                                                    codes:
         universal id typ        verplicht                                    ISO
     authorRole               conditioneel  verplicht indien bekend (R2)                   REF^referrer^^^^^^^^^^^^2.16.840.1.1
                                                                 13883.5.90
       identifier             verplicht                   HL7NL               referrer                UZI-rolcode (CNE.1)
       text (omschrijving)        verplicht                   HL7NL               REF                  UZI rol omschrijving (CNE.2)
       coding system OID         verplicht                                    2.16.840.1.113883.5.90         (CNE.14)
     authorSpecialty            conditioneel  verplicht indien bekend (R2)                   01.023^longarts^^^^^^^^^^^^2.16.840.  internationaal is dit een vrij veld. Om dit beter
                                                                 1.113883.2.4.15.111          te structureren is gekozen voor ander
                                                                                    datatype. Speciality is ingevuld als rolcode van
        identifier            verplicht                   HL7NL               Longarts                UZI rol code (CNE.1)
        text (omschrijving)        verplicht                   HL7NL               01.023                 UZI rol omschrijving (CNE.2)
        coding system OID         verplicht                                    2.16.840.1.113883.2.4.15.111      (CNE.14)
  availability status             verplicht                   XDS ITI technical framework    urn:oasis:names:tc:ebxml-       XDS : Cg (computed value)
                                                                 regrep:StatusType:Approved
  class code                  verplicht                   LOINC               11490-0                LET OP: dit is voor XDSi. (XDS-andere
                                                                                    domeinen-, voor PCC en BPPC moeten de
                                                                                    criteria nog opgesteld worden).
                                                                                    XDS domain specifiek. Hier codestelsel LOINC
                                                                                    gekozen.
  class code display name           verplicht                   LOINC               discharge note             XDS domain specifiek. Hier codestelsel LOINC
                                                                                    gekozen.
  comments                   optioneel                   nvt
  confidentiality code             verplicht                   HL7v2               R                   subset van OID 2.16.840.1.113883.5.25.

  confidentiality code display name      verplicht                   HL7v2               restricted
  creation time                verplicht                   HL7v2               20110423150806             verslag: datum en tijd van de validatie
                                                                                    beeld: ontstaanstijd object
  Entry UUID                  verplicht                   nvt                urn:uuid:9e0110f8-4748-4f1e-b0a8-
                                                                 cecae32209c7
  event code list               conditioneel  Voor XDS-i.b is dit conditioneel Snomed             CT                   LET OP: dit is voor XDSi. (XDS-andere
                                (verplicht indien bekend (R2)) . DCMR CID 29 voor modaliteiten                     domeinen-, voor PCC en BPPC moeten de
                                Voor XDS is het optioneel.                                       criteria nog opgesteld worden). Dit veld
                                                                                    kan meerdere codes hebben, de volgorde
                                                                                    maakt niet uit. Hier kan men zowel
                                                                                    anatomie + onderzoek invullen.
                                                                                    XDSi-b verwijst naar DCMR context group
                                                                                    CID 4. CID 4 verwijst naar meerdere
                                                                                    codestelsels.
  event code list display name         conditioneel  Voor XDS-i.b is dit conditioneel Snomed            Computed Tomography           Volgorde 'eventcode list' en 'eventcode list
                                (verplicht indien bekend (R2)) . DCMR CID 29 voor modaliteiten                     display' moet overeen komen.
                                Voor XDS is het optioneel.

  format code                 verplicht                   XDS ITI technical framework    urn:ihe:pcc:xds-ms:2007

  format code display name           verplicht                   XDS ITI technical framework    Medical Summary

  hash                     verplicht   SHA1 gebruiken         SHA1               12248                 Computed value
  healthcare facility type code        verplicht                   XDS ITI technical framework    N6

  healthcare facility type code display name  verplicht                   XDS ITI technical framework    Huisartsenpost
Rubriek    Element          Conformance  Conditie             codestelsel          Voorbeeld                functionele opmerkingen
  home community id          conditioneel  Dit veld wordt verplicht indien  Nictiz,            urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.20.1 uitgifte van OID's van XDS-registries ligt bij
                            de bericht tussen communities   OID=2.16.840.1.113883.2.4.3.1                     Nictiz
                            worden verstuurd (cross      1.20
                            community access).

  Language code            Verplicht                    IETF RFC 3066         nl-NL
  legal authenticator         optioneel                    HL7                                  Dit veld niet gebruiken, 'author institution'
                                                                                is voldoende. Het is daarom ook niet
                                                                                uitgewerkt.
  mime type              verplicht                    IANA              application/pdf             mime type XDS
  patient id              Verplicht                    HL7              173101677^^^&2.16.840.1.113883.2.4.6
                                                            .3&ISO
    Patient id            Verplicht                    SBV-Z             173101677              Dit betreft het burgerservicenummer.
    assigning authority       Verplicht                    HL7              &2.16.840.1.113883.2.4.6.3&ISO
       namespace id        Verboden                                                       Name space mag niet gebruikt worden
       universal id        Verplicht                                    2.16.840.1.113883.2.4.6.3      dit is een vaste waarde
       universal id type     Verplicht                                    ISO
  practice setting code        verplicht                    XDS ITI technical framework  Radiology code            volgens xds-i.b supplement mag dit alleen
                                                                                'Radiology' zijn.
  practice setting code display name  verplicht                    XDS ITI technical framework  Radiology                volgens xds-i.b supplement mag dit alleen
                                                                                'Radiology' zijn.
  repository unique id         verplicht                    nvt                                  Dit moet door de beheerders van het Affinity
                                                                                Domain worden uitgedeeld aan beheerders
                                                                                van een repository.
                                                                                De beheerders van het Affinity Domain
                                                                                moeten op hun beurt de webservice endpoints
                                                                                van de repositories krigen, zodat ze deze naar
                                                                                de beheerders van de Consumers in het AD
                                                                                door kunnen spelen.


  service start time          conditioneel  Verplicht indien bekend (R2)   HL7v2             20110423150806             gebruik hier de study date van het dicom
                                                                                onderzoek. Ook voor bijbehorend verslag.

  service stop time          conditioneel  Verplicht indien bekend (R2)   HL7v2             20110423151200             pragmatische keuze: niet in te vullen behalve
                                                                                bij BPPC profiel, indien er een eindwaarde is in
                                                                                het BPPC profiel.
  size                 optioneel   zie ITI TF 2b: 3.41.4.1      bytes             4132
  source patient id          verplicht                    HL7v2             0123456^^^^&2.16.528.1.1007.3.3.1234
                                                            567.1.1&ISO
    Patient id            Verplicht                                    123456                lokaal patient id invullen.
    assigning authority       Verplicht                    HL7v2             &2.16.528.1.1007.3.3.1234567.1.1&ISO

      namespace id        Verboden                                                        Name space mag niet gebruikt worden
      universal id        Verplicht                                    2.16.528.1.1007.3.3.1234567.1.1     URA uitgevend ziekenhuis+ aanduiding dat dit
                                                                                een patient id is (voorbeeld)
      universal id type      Verplicht                                    ISO
  Source patient info         optioneel                                    PID-                  In XDS source patient info opgebouwd als
                                                            3|281320834^^^^&2.16.840.1.113883.2   herhalend 'Value' veld
                                                            .4.6.1.6010756.1.1&ISO
                                                            PID-7|19661225
    patient ID            Conditioneel  Verplicht indien bekend.     lokaal nummer         281320834^^^^&2.16.840.1.113883.2.4.  Alleen persoonsgegevens, geen adres en dan
                                                            6.1.6010756.1.1&ISO           alleen nog naam , geb datum en geslacht.

      Patient id         Verplicht                                    281320834                Dit betreft het burgerservicenummer.
Rubriek       Element               Conformance  Conditie          codestelsel          Voorbeeld               functionele opmerkingen
        assigning authority           Verplicht                 HL7              &2.16.840.1.113883.2.4.6.1.6010756.1.
                                                                 1&ISO
          namespace id             Verboden                                                   Name space mag niet gebruikt worden
          universal id             Verplicht                                2.16.840.1.113883.2.4.6.1.6010756.1.1 dit is een vaste waarde

          universal id typ           Verplicht                                ISO
     Familyname                   Conditioneel  Verplicht indien bekend.  GBA              van Putten&van&Putten
       last name                 verplicht                                van Putten&van&Putten        Indien UZI: naam die bij het BIG-nummer
                                                                                   hoort.
        first name                optioneel                                                  Indien UZI: naam die bij het BIG-nummer
                                                                                   hoort.
        second and further given names      optioneel                                                  Indien voornamen conform methode big
                                                                                   andere BIG nummer de naam dit bijuit veld
                                                                                   'first name'. Het gebruik van UZI-nummer; BIG-
                                                                                   nummer; BSN
       suffix                   optioneel
       prefix                   optioneel
     gender                     Conditioneel  Verplicht indien bekend.  XDS ITI technical framework  F

     date of birth                 Conditioneel  Verplicht indien bekend.  GBA              19340428
  title                        optioneel                 nvt                                bij voorkeur niet gebruiken
  type code                      verplicht                 LOINC of CTG-codes      18747-6               LET OP:Bij beelden de CTG-code
                                                                                   gebruiken. Bij andere documenten de
                                                                                   LOINC-documentcode gebruiken.
  type code display name                verplicht                 XDS ITI technical framework  CT report

  unique id                      verplicht   max 128 bytes.       nvt                                Dit ID is een OID. Het wordt door de Document
                                                                                   Source aan een document toegekend op het
                                                                                   moment dat het gemaakt wordt (CDA, KOSD)
                                                                                   of gesubmit wordt (PDF en andere
                                                                                   ondoorzichtige documenten). Dit nummer
                                                                                   overnemen bij het unique ID

  URI                         optioneel                 nvt                                niet gebruiken. Dit is een oude code uit
                                                                                   XDS.a.

Dit komt uit de correction proposal 'metadata update'.
XDS Metadata Update                                        XDS ITI technical framework
                                                  XDS metadata update
  document availability                optioneel                                Online
  Logical ID                      optioneel                                                  UUID
  version                       optioneel                                                  Computed assigned value
Value Set Name
authorRole
Status   code
      REF
      ATND
      CON

Value Set Name
availability status
Status    code
       urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:StatusType:Approved
       urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:StatusType:Deprecated

Value Set Name
DocumentAvailibility
Status   code
      urn:ihe:iti:2010:DocumentAvailibility:Online
      urn:ihe:iti:2010:DocumentAvailibility:Offline

Value Set Name
class codes Nvt
Status   code
      57016-8
      ntb
      11528-7
Onderstaande codes worden als voorbeeld gegeven. Het is niet bekend of deze gebruikt worden in Nederland.
      11490-0
      34117-2
      28636-9
      18745-0
      11524-0
      34098-4
      11750-0
      18760-9
      18748-4
      27897-8
      11488-4
      11504-8
      11506-3
      18743-5
      18761-7
      28570-0
      34122-2
      18757-5
      34832-6
      29272-2

Value Set Name
confidentiality codes
Status    code
      N
      R
      V

Value Set Name
Format code
Status   code
      urn:ihe:pcc:xds-ms:2007
      urn:ihe:pcc:xphr:2007
      urn:ihe:pcc:edr:2007
      urn:ihe:pcc:aps:2007
      urn:ihe:pcc:edes:2007
      urn:ihe:pcc:apr:handp:2008
      urn:ihe:pcc:apr:lab:2008
      urn:ihe:pcc:apr:edu:2008
      urn:ihe:pcc:irc:2008
      urn:ihe:pcc:crc:2008
      urn:ihe:pcc:cm:2008
      urn:ihe:iti:xds-sd:pdf:2008
      urn:ihe:iti:xds-sd:text:2008
      urn:ihe:iti:bppc:2007
      urn:ihe:iti:bppc-sd:2007
      urn:ihe:lab:xd-lab:2008
      urn:ihe:rad:TEXT
      urn:ihe:rad:PDF
      1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59

Value Set Name
geslacht engels
Status   code
      UN
      M
      F
      nullFlavor

Value Set Name
healthcare facility type code
Status    code
       nieuw
       Z3
       nieuw
       nieuw
       nieuw
       nieuw
       X3
       X3
       nieuw
       V4
       (G3) uit eLab
       J8
      (L1) uit eLab
      N6

Value Set Name
home community id
Status   code
      nog geen aanvraag ontvangen door affinity domain
      nog geen aanvraag ontvangen door affinity domain
      nog geen aanvraag ontvangen door affinity domain
      nog geen aanvraag ontvangen door affinity domain
      nog geen aanvraag ontvangen door affinity domain
      nog geen aanvraag ontvangen door affinity domain
      nog geen aanvraag ontvangen door affinity domain
      nog geen aanvraag ontvangen door affinity domain
      nog geen aanvraag ontvangen door affinity domain
      nog geen aanvraag ontvangen door affinity domain
      nog geen aanvraag ontvangen door affinity domain

Value Set Name
mimetype XDS
Status   code
Value Set Name
Modaliteiten
Status   code
      AR
      BMD
      BDUS
      EPS
      CR
      CT
      DX
      ECG
      ES
      XC
      GM
      HD
      IO
      IVUS
      KER
      LEN
      MR
      MG
      NM
      OAM
      OCT
      OPM
      OP
      OPR
      OPT
      OPV
      PX
      PT
      RF
      RG
      SM
      SRF
      US
      VA
      XA

Value Set Name
Practice setting code
Status    code
      309964003
      309915006
      45899008
      73588009
      309903007
      309944008

Value Set Name
type codes
Status   code
      34104-0
      34117-2
      28636-9
      34106-5
      34105-7
      18745-0
      11524-0
      11502-2
      34098-4
      34874-8
      18747-6
      11540-2
      11538-6
      11539-4
      18842-5
      24606-6
      24605-8
      42174-3
      48492-3
      39154-0

Value Set Name
RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen): UZI codes
Status  code
     01.000
     01.002
     01.003
     01.004
     01.008
     01.010
     01.011
     01.012
     01.013
     01.014
     01.015
     01.016
     01.018
     01.019
     01.020
     01.021
     01.022
     01.023
     01.024
     01.025
     01.026
     01.030
     01.031
     01.032
     01.033
     01.034
     01.035
     01.039
     01.040
     01.041
     01.042
     01.045
     01.046
     01.047
     01.048
     01.050
     01.055
     01.056
     01.070
     02.000
     02.053
     02.054
     03.000
     04.000
     16.000
     17.000
     17.060
     25.000
     25.061
25.063
30.000
30.065
30.066
30.067
30.068
30.069
83.000
85.000
86.000
87.000
88.000
89.000
90.000
91.000
92.000
93.000
94.000
95.000
96.000
97.000
98.000
          Value set oid                    Value Set Beschrijving
                                    HL7 ParticipationType
          displayName                     opmerking
          Referrer                      Verwijzer
          Attender                      (Hoofd)behandelaar
          Consultant                     Medebehandelaar

          Value set oid                    Value Set Beschrijving
                                    Oasis
          displayName                     opmerking
          Approved
          Deprecated

          Value set oid                    Value Set Beschrijving
                                    IHE
          displayName                     opmerking
          Online
          Offline

          Value set oid                    Value Set Beschrijving
                                    LOINC
          displayName                     opmerking
          Privacy Policy Acknowledgement
          radiology study
          Radiology Report
s niet bekend of deze gebruikt worden in Nederland.
          Discharge Note
          History and Physical Note
          Initial Evaluation Note
          Cardiac catheterization report
          ECG Report
          Conference evaluation note
          Cardiac electrophysiology report
          Ultrasound report
          Diagnostic Imaging Study Report
          Neuromuscular Electrophysiology report
          Consultation Note
          Surgical Operation Note (unspecified)
          Subsequent Evaluation Note
          Autopsy Note
          Transfer Summarization Note
          Procedure Note
          Pathology procedure note
          Nuclear medicine study
          Radiation oncology Evaluation and management note
          Eye ultrasound study

          Value set oid                    Value Set Beschrijving
                                    HL7 Confidentiality
          displayName                     opmerking
Normal
Restricted
Very Restricted

Value set oid                  Value Set Beschrijving
                        IHE
displayName                   opmerking
Medical Summary
Exchange of Personal Health Records
Emergency Department Referral
Antepartum Summary
Emergency Department Encounter
Antepartum Record - History and Physical
Antepartum Record – Laboratory
Antepartum Record – Education
Immunization Registry Content
Cancer Registry Content
Care Management
XDS-SD scanned PDF
XDS-SD scanned plain text
Basic Patient Privacy Consent
Basic Patient Privacy Consent scanned part
Laboratory Report
Text Report (XDS-I.b)
PDF Report (XDS-I.b)
KOS

Value set oid                  Value Set Beschrijving
                        AdministrativeGender
displayName                   opmerking
Undetermined
Male
Female
Unkown

Value set oid                  Value Set Beschrijving
                        Nictiz/HL7 RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)
displayName                   opmerking
Diagnostisch centrum
Huisartspraktijk
Polikliniek
Revalidatie centrum
Bevolkingsonderzoek
Universitair Medisch Centrum
Verpleeghuis/verzorgingstehuis (Verpleeghuis)
Verpleeghuis/verzorgingstehuis (Verzorghuis)
Zelfstandig Behandel Centrum
Ziekenhuis
Verloskundigenpraktijk
Openbare apotheek (Apotheken)
Laboratorium
Huisartsenpost

Value set oid                Value Set Beschrijving
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.20.1
displayName                 opmerking
EZDA, Amsterdam
Regio Brabant, Breda
Rijnmondnet, Rotterdam
St. Gerrit, Friesland Groningen
Sleutelnet, Leiden
Bevolkingsonderzoek Borstkanker, Nederland
Zorgring, Noord Holland
Zorgsaam, Zeeuws Vlaanderen
Zaans Medisch Centrum en Waterland
Regio Brabant, Eindhoven
Cardiologie netwerk, Nederland

Value set oid                Value Set Beschrijving
nvt
displayName                 opmerking
application/dicom
text/xml
application/pdf

Value set oid                Value Set Beschrijving
nvt                     DCMR Context Group CID 29 for Acquisition Modality
displayName                 opmerking
Autorefraction
Bone Mineral Densitometry
Ultrasound Bone Densitometry
Cardiac Electrophysiology
Computed Radiography
Computed Tomography
Digital Radiography
Electrocardiography
Endoscopy
External-camera Photography
General Microscopy
Hemodynamic Waveform
Intra-oral Radiography
Intravascular Ultrasound
Keratometry
Lensometry
Magnetic Resonance
Mammography
Nuclear Medicine
Ophthalmic Axial Measurements
Optical Coherence Tomography
Ophthalmic Mapping
Ophthalmic Photography
Ophthalmic Refraction
Ophthalmic Tomography
Ophthalmic Visual Field
Panoramic X-Ray
Positron emission tomography
Radiofluoroscopy
Radiographic imaging
Slide Microscopy
Subjective Refraction
Ultrasound
Visual Acuity
X-Ray Angiography

Value set oid                 Value Set Beschrijving
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.19         SNOMED (environment concepts)
displayName                  opmerking
Radiology department
Cardiology department
Free-standing laboratory facility
Hospital-based laboratory facility
Radiotherapy department
Obstetrics departement

Value set oid                 Value Set Beschrijving
                       LOINC
displayName                  opmerking
Consultation Note
History and Physical Note
Initial Evaluation Note
Physician Discharge Summarization Note
Hospital Discharge Summarization Note
Cardiac catheterization report
ECG Report
Laboratory Report
Conference evaluation note
Surgical operation note
CT Report
CT Abdomen Report
CT Chest report
CT Head report
Discharge Summarization Note
views screening (method mammography)
views diagnostic (method mammography)
Views Screening ( Bilateral FFD mammogram)
Views Screening ( Breast implant.bilateral)
Bilateral FFD Mammogram Diagnostic

Value set oid                 Value Set Beschrijving
                       HL7 NL
displayName               opmerking
Arts
Internist-Allergoloog
Anesthesioloog
Apotheekhoudende huisarts
Bedrijfsarts
Cardioloog
Cardiothoracaal chirurg
Dermatoloog
Arts v. maag-darm-leverziekten
Chirurg
Huisarts
Internist
Keel- neus- en oorarts
Kinderarts
Arts klinische chemie
Klinisch geneticus
Klinisch geriater
Longarts
Arts-microbioloog
Neurochirurg
Neuroloog
Nucleair geneeskundige
Oogarts
Orthopedisch chirurg
Patholoog
Plastisch chirurg
Psychiater
Radioloog
Radiotherapeut
Reumatoloog
Revalidatiearts
Uroloog
Gynaecoloog
Specialist ouderengeneeskunde
Verzekeringsarts
Zenuwarts
Arts maatschappij en gezondheid
Arts voor verstandelijk gehandicapten
Jeugdarts
Tandarts
Orthodontist
Kaakchirurg
Verloskundige
Fysiotherapeut
Psychotherapeut
Apotheker
Ziekenhuisapotheker
Gezondheidszorgpsycholoog
Klinisch psycholoog
Klinisch neuropsycholoog
Verpleegkundige
Verpl. spec. prev. zorg bij som. aandoeningen
Verpl. spec. acute zorg bij som. aandoeningen
Verpl. spec. intensieve zorg bij som. aandoeningen
Verpl. spec. chronische zorg bij som. aandoeningen
Verpl. spec. geestelijke gezondheidszorg
Apothekersassistent
Tandprotheticus
VIG-er
Optometrist
Huidtherapeut
Diëtist
Ergotherapeut
Logopedist
Mondhygiënist
Oefentherapeut Mensendieck
Oefentherapeut Cesar
Orthoptist
Podotherapeut
Radiodiagnistisch laborant
Radiotherapeutisch laborant
codeSystem or nullFlavor
2.16.840.1.113883.5.90
2.16.840.1.113883.5.90
2.16.840.1.113883.5.90
codeSystem or nullFlavor
codeSystem or nullFlavor
1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
codeSystem or nullFlavor
2.16.840.1.113883.6.1
Voor beelden is een internationale discussie op dit terrein
2.16.840.1.113883.6.1

2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
2.16.840.1.113883.6.1
codeSystem or nullFlavor
          2.16.840.1.113883.5.25
          2.16.840.1.113883.5.25
          2.16.840.1.113883.5.25
          codeSystem or nullFlavor
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3
          1.2.840.10008.2.6.1

                           Mapping
                           Dicom      Dicom   HL7  HL7
          codeSystem or nullFlavor     tag 0010,0040  CID 7455  CDA  HL7 v2
          2.16.840.1.113883.5.1      O          121103 UN  O
          2.16.840.1.113883.5.1      M        M     M   M
          2.16.840.1.113883.5.1      F        F     F   F
                                           U/HL7 RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)
           codeSystem or nullFlavor
           2.16.840.1.113883.2.4.15.1060
           2.16.840.1.113883.2.4.15.1060
           2.16.840.1.113883.2.4.15.1060
           2.16.840.1.113883.2.4.15.1060
           2.16.840.1.113883.2.4.15.1060
           2.16.840.1.113883.2.4.15.1060
           2.16.840.1.113883.2.4.15.1060
           2.16.840.1.113883.2.4.15.1060
           2.16.840.1.113883.2.4.15.1060
           2.16.840.1.113883.2.4.15.1060
           2.16.840.1.113883.2.4.15.1060
           2.16.840.1.113883.2.4.15.1060
          2.16.840.1.113883.2.4.15.1060
          2.16.840.1.113883.2.4.15.1060
          codeSystem or nullFlavor
          2.16.840.1.113883.2.4.3.11.20.1
          2.16.840.1.113883.2.4.3.11.20.1
          2.16.840.1.113883.2.4.3.11.20.1
          2.16.840.1.113883.2.4.3.11.20.1
          2.16.840.1.113883.2.4.3.11.20.1
          2.16.840.1.113883.2.4.3.11.20.1
          2.16.840.1.113883.2.4.3.11.20.1
          2.16.840.1.113883.2.4.3.11.20.1
          2.16.840.1.113883.2.4.3.11.20.1
          2.16.840.1.113883.2.4.3.11.20.1
          2.16.840.1.113883.2.4.3.11.20.1
          codeSystem or nullFlavor
Context Group CID 29 for Acquisition Modality
          codeSystem or nullFlavor
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
          1.2.840.10008.2.16.4
           1.2.840.10008.2.16.4
           1.2.840.10008.2.16.4
           1.2.840.10008.2.16.4
           1.2.840.10008.2.16.4
           1.2.840.10008.2.16.4
           1.2.840.10008.2.16.4
           1.2.840.10008.2.16.4
           1.2.840.10008.2.16.4
           1.2.840.10008.2.16.4
           1.2.840.10008.2.16.4
           1.2.840.10008.2.16.4
           1.2.840.10008.2.16.4
           1.2.840.10008.2.16.4MED (environment concepts)
          codeSystem or nullFlavor
           2.16.840.1.113883.6.96
           2.16.840.1.113883.6.96
           2.16.840.1.113883.6.96
           2.16.840.1.113883.6.96
           2.16.840.1.113883.6.96
           2.16.840.1.113883.6.96
           codeSystem or nullFlavor
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
           2.16.840.1.113883.6.1
codeSystem or nullFlavor
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
2.16.840.1.113883.2.4.15.111
Datatype    Definitie           Bron     Voorbeeld
Numeriek

String

Datum

Alfanumeriek

Boolean

DatumTijd   YYYY[MM[DD[hh[mm[ss]]]]] UTC  HL7 v2 DTM  2005, 20050102030405
    XCN
Field  Name         Data Type  Description    Required  Max Length
1    ID Number       ST     String      No     15
2    Family Name      FN     Family Name    No     194
3    Given Name      ST     String      No     30
     Second and
     Further Given
4    Names or Initials   ST     String      No     30
     Suffix (e.g., JR or
5    III)         ST     String      No     20

6    Prefix (e.g., DR)   ST     String      No     20
                      Coded value
7    Degree (e.g., MD)   IS     (user table)   No     5
                      Coded value
8    Source Table     IS     (user table)   No     4
     Assigning             Hierarchic
9    Authority       HD     Designator    No     227
                      Coded value
10    Name Type Code    ID     (HL7 table)    No     1
     Identifier Check
11    Digit         ST     String      No     4
     Check Digit            Coded value
12    Scheme        ID     (HL7 table)    No     3
     Identifier Type          Coded value
13    Code         ID     (HL7 table)    No     5
                      Hierarchic
14    Assigning Facility  HD     Designator    No     227
     Name
     Representation          Coded value
15    Code         ID     (HL7 table)    No     1
                      Coded with
16    Name Context     CWE     exceptions    No     705
     Name Validity
17    Range         DR     Date/Time Range  No     49

     Name Assembly           Coded value
18    Order         ID     (HL7 table)    No     1
19    Effective Date    DTM     DateTime     No     24
20    Expiration Date    DTM     DateTime     No     24

21    Professional Suffix  ST     String      No     199
     Assigning             Coded value
22    Jurisdiction     CWE     (HL7 table)    No     705

     Assigning Agency         Coded value
23    or Department     CWE     (HL7 table)    No     705
    XON
Field  Name         Data Type  Description    Required  Max Length
     Organization
1    Name         ST     String      No     50
     Organization           Coded value
2    Name type code    IS     (user table)  No     20
3    ID Number      NM     Numeric    No     4

4    Check Digit (NM)   NM     Numeric    No     1
     Check Digit           Coded value
5    Scheme        ID     (HL7 table)  No     3
     Assigning            Hierarchic
6    Authority (HD)    HD     Designator   No     227
     Identifier Type         Coded value
7    Code (IS)      ID     (HL7 table)  No     5
     Assigning Facility        Hierarchic
8    ID (HD)       HD     Designator   No     227
     Name
     Representation          Coded value
9    Code         ID     (HL7 table)  No     1
     Organization
10    Identifier      ST     String     No     20
    CX - extended composite ID with check digit
Field  Name         Data Type  Description  Required  Max Length
1    ID Number      ST     String     No     15
2    Check Digit     ST     String     No     1
     Check Digit           Coded value
3    Scheme        ID     (HL7 table)  No     3
     Assigning            Hierarchic
4    Authority      HD     Designator   No     227
     Identifier Type         Coded value
5    Code         ID     (HL7 table)  No     5
     Assigning Facility        Hierarchic
6    ID          HD     Designator   No     227
7    Effective Date    DT     Date           8
8    Expiration Date   DT     Date           8
     Assigning            Coded value
9    Jurisdiction     CWE     (HL7 table)

     Assigning Agency         Coded value
10    or Department    CWE     (HL7 table)
    HD
Field  Name         Data Type  Description  Required  Max Length
                     Coded value
1    Namespace ID     IS     (user table)  No     20
2    Universal ID     ST     String     No     999
                     Coded value
3    Universal ID Type  ID     (HL7 table)  No     6
     CWE
Field   Name        Data Type  Description  Required  Max Length
1     Identifier     ST             No     20
2     Text        ST             No     199
     Name of Coding
3     System       ID             No     20
     Alternate
4     Identifier     ST             No     20
5     Alternate Text   ST             No     199
     Name of Alternate
6     Coding System    ID             No     20
     Coding System
7     Version ID     ST             No     10
     Alternate Coding
     System Version
8     ID         ST             No     10
9     Original Text    ST             No     199
         HL7 Component Table - CNE – Coded with No Exceptions (v2.7)
SEQ       LEN        C.LEN    DT      OPT     TBL#          COMPONENT NAME

  1                20=     ST      R         Identifier
  2               199#     ST      O         Text
  3      1..12             ID      O      396  Name of Coding System
  4                20=     ST      O         Alternate Identifier
  5               199#     ST      O         Alternate Text
  6      1..12             ID      O      396  Name of Alternate Coding System
  7                10=     ST      C         Coding System Version ID
  8                10=     ST      O         Alternate Coding System Version ID
  9               199#     ST      O         Original Text
  10               20=     ST      O         Second Alternate Identifier
  11               199#     ST      O         Second Alternate Text
  12      1..12             ID      O      396  Name of Second Alternate Coding System
  13               10=     ST      C         Second Alternate Coding System Version ID
  14               199=     ST      C         Coding System OID
  15               199=     ST      O         Value Set OID
  16               8=     DTM      C         Value Set Version ID
  17               199=     ST      C         Alternate Coding System OID
  18               199=     ST      O         Alternate Value Set OID
  19               8=     DTM      C         Alternate Value Set Version ID
  20               199=     ST      C         Second Alternate Coding System OID
  21               199=     ST      O         Second Alternate Value Set OID
22  8=  DTM  C  Second Alternate Value Set Version ID
ceptions (v2.7)
         COMPONENT NAME       SEC.REF.

Identifier                  2.A.75

Text                     2.A.75

Name of Coding System             2.A.35

Alternate Identifier             2.A.75

Alternate Text                2.A.75

Name of Alternate Coding System        2.A.35

Coding System Version ID           2.A.75

Alternate Coding System Version ID      2.A.75

Original Text                 2.A.75

Second Alternate Identifier          2.A.75

Second Alternate Text             2.A.75

Name of Second Alternate Coding System    2.A.35

Second Alternate Coding System Version ID   2.A.75

Coding System OID               2.A.75

Value Set OID                 2.A.75

Value Set Version ID             2.A.22

Alternate Coding System OID          2.A.75

Alternate Value Set OID            2.A.75

Alternate Value Set Version ID        2.A.22

Second Alternate Coding System OID      2.A.75

Second Alternate Value Set OID        2.A.75
Second Alternate Value Set Version ID  2.A.22
      XDS-i           XDS         PCC         BPPC
EventCode  Mod+BodyPart        Described Service  Described Service  Policy ID's
ClassCode  ??             Kind of document  Type of service   57016-8
TypeCode  Requested Procedure Code  detailed doc code  CDA Code      CDA Code

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:31
posted:10/20/2011
language:Dutch
pages:32